Facebook har opplyst at denne har fjernet tre russiskstøttede påvirkningsnettverk rettet mot afrikanske land. Nettverkene opptrer fordekt som ordinære nyhetsplattformer i Sentral- og Nord-Afrika.

 

Det er lagt til grunn at russerne tester nye desinformasjonstaktikker i Facebook-kampanjer i Afrika, som et ledd i en utvikling av nye manipulasjonsteknikker for å påvirke blant annet det amerikanske presidentvalget i 2020.

 

Facebook samarbeider med Stanford Universitetet

The Freeman Spogli Institute for International Studies

Facebook har samarbeidet med Stanford Universitetets senter som arbeider med internasjonale studier innen spørsmål tilknyttet teknologi for styring og offentlig politikk, i forbindelse med avdekking av de nevnte nettverkene. Universitetets senter tar for seg tema innen cybersikkerhet, valgsikkerhet, feilinformasjon, digital demokrati, menneskerettigheter, kunstig intelligens og nyutviklede teknologier. Gjennom forskning, politisk engasjement og undervisning søker senteret å bringe nyskapende innsikt og løsninger tilgjengelig både for nasjonale myndigheter, internasjonale institusjoner og industri.

 

Yevgeny Prigozhin

De eliminerte nettverk var rettet mot afrikanske land, inkludert Mosambik, Kamerun, Sudan og Libya. Facebook hevder imidlertid at nettverkene var knyttet til Yevgeny Prigozhin, hvilken var den russiske oligarken som ble tiltalt i USA og anklaget for å ha blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016.

 

I motsetning til tidligere russiske påvirkningskampanjer, er det nå målrettede nettverk i flere land med arabiskspråklige innlegg. Noen av innleggene fremmer russisk politikk, mens andre kritiserer fransk og amerikansk politikk i Afrika. Russere jobber også med lokalbefolkningen i de afrikanske landene for å sette opp lokale Facebook-konti forkledd som autentiske for å unngå at disse skal vekke oppstuss og oppdages.

 

Aggressiv aktivitetsøkning
Innsatsen nå har hatt et vesentlig større volum enn hva russerne tidligere hadde i USA under presidentvalget i 2016. Mens det Kreml-støttede Internett Research Agency, ifølge Stanford-forskerne, den gang la ut noe på Facebook i gjennomsnitt 2.442 ganger i måneden, la ett av nettverkene i Afrika ut noe 8.900 ganger bare i oktober måned. Dessuten forsøker russerne å gjøre det langt vanskeligere å oppdage operasjonene.

Russernes Afrika-kampanje understreker i alle fall en økt aggressivt i utprøving av nye, ulike desinformasjonsteknikker. Dette selv om teknikkene på nettet forut har blitt kartlagt med hensyn til interferensmetoder. Dette ved å spre bruken av taktikkene til en region som er mindre nøye overvåket av USA og Europa. Russland forsøker åpenbart å utvide sin innflytelsessfære i Afrika og distribuerer propaganda for bygge en politisk infrastruktur, hvilket for øvrig bør framkomme tydelig uten noe dekke gjennom det nettopp avholdte Russland – Afrika toppmøtet som er nevnt i en tidligere artikkel i herværende media. https://www.em24.uk/russia-africa-summit/

 

02/11/2019