ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Spørsmålet om tidligere president Donald Trump er kvalifisert til en ny presidentperiode er et spørsmål også i henhold til seksjon 3 i Grunnlovens 14. endringsforslag, gjerne benevnt «opprørsklausulen». Dette vil komme i tillegg til de øvrige rettssakene mot Trump i Washington, Georgia og New York, bevirket av dennes motstandere.

 

Det siteres fra US Constitution, 14th Amendment, Section 3: «No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.»

En offentlig ansatt er altså ikke kvalifisert til å påta seg offentlige verv dersom denne har deltatt i opprør mot USA eller bistått rebeller derom. Dette dersom vedkommende ikke får benådning av USAs Kongress med mer enn to tredjedels stemmer fra begge hus.

 

Kan bli nektet å tiltre presidentembetet

Tidligere president Donald Trump


Selv om Trump skulle få medhold i alle de igangsatte straffesaker vil Grunnlovens bestemmelse kunne tilsidesette denne som president selv om han skulle vinne valget. Imidlertid har Trump allerede blitt frikjent i Kongressen i impeachment-saken som var reist mot han i 2021 etter angrepet på Kongressen den 6. januar samme år.

Det vises til artiklene i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Biden advarer Trump mot å stikke kjepper i hjulene» – link: https://www.em24.uk/biden-advarer-trump-mot-a-stikke-kjepper-i-hjulene/, «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/, «Truer med å sprenge Capitol» – link: https://www.em24.uk/truer-med-a-sprenge-capitol/

Det vises videre til artiklene «Trolig ingen impeachment mot Donald Trump» – link: https://www.em24.uk/trolig-ingen-impeachment-mot-donald-trump/ og «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/, dessuten til avsnittet «Impeachment avstemningen mot Donald Trump» i artikkelen «Is US senator Mitch McConnell ending his service?» – link: https://www.em24.uk/is-us-senator-mitch-mcconnell-ending-his-service/

 

Partiet viktigst

Senator Mitch McConnell

 

I perioden mellom januar 2015 til januar 2021 var senator Addison Mitchell McConnell Jr. eller Mitch McConnell som han kaller seg, majoritetsleder i Kongressen, hvoretter han tiltrådte som minoritetsleder etter valget. Senator McConnell er blitt kalt den viktigste republikaneren siden president Ronald Reagan og partiets mest konservative leder. Han hadde stor makt over sine kolleger, ingen som ønsket å fortsette i poltikken ville uansett våge å sette seg opp mot McConnells beslutning om å frikjenne Trump uansett dennes handlinger.

Det siteres imidlertid fra McConnells uttalelse om Trump tilknyttet impeachment-saken, «Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty».

Forut hadde McConnell uttalt, «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.»

 

GOPs valgdebatt i Milwaukee

Presidentkandidatene Vivek G. Ramaswamy og Nikki Haley

 

En voksende gruppe forskere har reist det konstitusjonelle argumentet om at president Trumps forsøk på å omstøte resultatene av valget i 2020 gjør denne ikke kvalifisert til igjen å inneha føderale verv. Det hevdes at Trumps oppførsel etter valget i 2020 passer til disse kriteriene.

Ettersom det hevdes er saksanlegget mot Trump ikke er avsluttet, vil han ikke være kvalifisert til vervet som president. Det verserer diverse juridiske betraktninger herom. Det menes at den aktuelle klausulen ble nettopp utarbeidet for å virke direkte og umiddelbart på de som forråder sine eder til Grunnloven. Dette ved å ta opp våpen for å velte regjeringen eller valget gjennom et kupp. Argumentet ble nevnt på de republikanske presidentkandidatenes valgdebatt i Milwaukee denne uken, uten at det fikk tilstrekkelig oppmerksomhet av de lydige og troe partikandidatene. Det vises til artikkelen «GOP’s opening debate for the 2024 presidential election» – link: https://www.em24.uk/gops-opening-debate-for-the-2024-presidential-election/

 

Donald Trump moralsk diskvalifisert

Guvernør Asa Hutchinson

 

Det siteres fra sistnevnte artikkel, «Debattlederen spurte om hvem som ville støtte Trump hvis han blir dømt for noen av forbrytelsene han er siktet for, men likevel vant nominasjonen. Alle unntatt Asa Hutchinson løftet hendene ivrig over hodet …»

Asa Hutchinson, som er guvernør i Arkansas, skal ha svar noe som er oppfattet som, «For ett år siden sa jeg at Donald Trump var moralsk diskvalifisert fra å være president igjen som følge av hendelsen den 6. januar. Mange forstår betydningen av dette, inkludert konservative jurister.» Publikum som visstnok for det meste skulle ha vært Trump-tilhengere reagerte muligens negativt, men også for noens vedkommende overraskende positivt, hvoretter Hutchinson definitivt tilføyde, «Jeg kommer ikke til å støtte noen som er dømt for en alvorlig forbrytelse eller som er diskvalifisert i henhold til vår Grunnlov».

Jurister har imidlertid hevdet at offentlige valgfunksjonærer ikke trenger spesiell tillatelse for å diskvalifisere Trump fra stemmeseddelen. Hvis funksjonærene mener at argumentet for diskvalifikasjon er gyldig, er disse faktisk lovpålagt å fjerne Trump fra stemmeseddelen og vil bryte sin konstitusjonelle embetes ed ved å unnlate sitt ansvar.

En gruppe advokater skal også ha sendt brev til en rekke stater om oppfordring til fjerning av Trump fra stemmeseddelen. Ingen stat har imidlertid ennå gått inn for generell utestengelse av Trump fra seddelen. Dette selv om diverse statssekretærer rundt om i nasjonen visstnok skal ha diskutert saken seg imellom. Hvis Donald Trump derimot ønsker å være med på stemmeseddelen neste år i alle de 50 statene, må han muligens forut for valget, først vinne en rettskamp om Grunnlovens 14. endringsforslag. Det bør kanskje ikke sees bort fra at dette forholdet eventuelt vil komme til å ende i den amerikanske Høyesterett, dersom noen i det hele tatt vil prøve saksforholdet for retten.

 

Ble demonstrantene oppildnet?

President Donald Trump taler til demonstrantene

 

Selv om demokrater og anti-Trump-republikanere mener at Trump agiterte aktivt for angrepet på Capitol den 6. januar 2021, benektet Trump enhver befatning om involvering i dette.

Det er ellers ikke enighet om dette angrepet reelt kan betraktes som et opprør. Hva skal faktisk til for å definere en hendelse som et opprør. Spørsmålet vil nok handle om hva som beskriver et opprør og Trumps deltagelse og agitasjon vedrørende dette.

Det synes stor uenighet i amerikansk presse om folk generelt føler at det som skjedde egentlig var et opprør. Vurderingene om bestemmelsen i Grunnlovens 14. endringsforslag kommer til anvendelse vil nok hovedsakelig dreie seg om hvordan hendelsen skal vurderes. I tilfelle kan klausulen juridisk bestemmelse diskvalifisering av Trump fra noen gang å ha et offentlig verv igjen, på grunn av hans forsøk på å undergrave valget i 2020, samt hans rolle i oppmuntring til angrepet på Capitol i januar 2021. Det vil vel være vanskelig å tilsidesette Trumps oppviglende tale for å oppmuntre tilhengere til å marsjere til Capitol, samt hans press mot sin visepresident Mike Pence, for å forhindre opptelling av valgstemmer.

 

Featured image: Fra angrepet på Capitol Hill den 6. januar 2021

05/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!