ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den britiske tenketanken the International Institute for Strategic StudiesIISS, arrangerte et toppmøte i helgen fra den 2. til den 4. juni, benevnt som Shangri-La Dialogue, hvilket betegnes som det største årlige toppmøtet om Asias sikkerhet. Denne gang var hovedtemaet tilknyttet forsvaret i Asia i relasjon til den pågående krigen i Ukraina. En rekke prominente personer var deltagere.

 

Det er en økende bekymring for muligheten for en krig mellom USA og Kina. Nesten 30 forsvarsministre og andre relevante representanter var følgelig samlet i Singapore under Shangri-La-dialogen. Møtets deltagere var enige om at det verserer en tilsvarende krise à la Russlands invasjon av Ukraina, hvilket ikke må skje i Indo-Stillehavet-regionen. Singapores forsvarssjef Ng Eng Hen, kommenterte på en pressekonferanse under møtet at «dersom det samtidig foregår krig i Europa vil én i Asia komme til å være en global katastrofe».

 

Europa med forpliktelse til Asia-regionen

USAs forsvarsminister Lloyd Austin

USAs forsvarsminister Lloyd Austin hadde forut for møtet presentert sin agenda. Han ville snakke om sitt lands utvikling i Indo-Stillehavet. Austins kinesiske kollega, Li Shangfu, skulle ifølge dennes agenda snakke om Kinas nye sikkerhetsinitiativer.

På møtet var ellers tilstede forsvarsministre fra tilsammen 30 land, blant annet Canada, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Storbritannia, videre Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov. Ellers møtte dessuten EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell og Estlands statsminister Kaja Kallas.

Arrangementet var planlagt å fokusere på europeisk forpliktelse til Asia-regionen ettersom Kinas økende selvsikkerhet vekker bekymring blant dennes nabonasjoner.

 

Innledningsforedrag ved Australias statsminister

Australias statsminister Anthony Albanese

Konferansen ble åpnet med en hovedtale av Australias statsminister Anthony Albanese, hvilken representerer et av de viktigste amerikansk allierte land i Stillehavet. Dette til tross for landets relativt lille befolkning på 26 millioner innbyggere, men med et enormt kontinent omfattet vel 7,7 millioner kvadratkilometer, hvorav størstedelen beror i ørkenlignende tilstand, i skygge for regn grunnet en lang, men relativt lav fjellkjede langs hele østsiden av kontinentet. De fleste av innbyggerne bor langs østkysten.

Det tilsynelatende tørre landet er imidlertid likevel netto, en stor eksportør av landbruksvarer og vil lett kunne brødfø en tre ganger større befolkning enn denne har. Nasjonen har ellers masse mineral-ressurser og har i mange år til dels vært en stor eksportør til Kina. Landet har imidlertid vært truet av kineserne og forholdet til disse er følgelig anspent. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/ og «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/

Australierne har tradisjonelt alltid hatt et godt landforsvar, men har i den senere tid grunnet det anspente forholdet til Asias nye «supermakt», også skaffet seg en formidabel flåte av amerikanske, atomdrevne ubåter, med utskytingskapasitet både for konvensjonelle og atomraketter. Landet har alliert seg med Japan og deltar i den trilaterale forsvarspakten «AUKUS» sammen Storbritannia og USA. Det vises til artikkelen «Criticism for withholding information about AUKUS» – link: https://www.em24.uk/criticism-for-withholding-information-about-aukus/. Ellers vises til artiklene, «Australia og Japan har signert sikkerhetspakt» – link: https://www.em24.uk/australia-og-japan-har-signert-sikkerhetspakt/, «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/ og «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

 

Oppdragende tale

Kinas forsvarsminister Li Shangfu

Som et brudd på tidligere tradisjon ved disse konfe-ransene, avviste Kinas forsvarsminister Li Shangfu invitasjon til samtaler på sidelinjen av konferansen, med USAs forsvarsminister Austin, ut over begges tilstedeværelse i forsamlingen. Dette ettersom Li var fornærmet for å ha blitt svartelistet og sanksjonert av USA på grunn av sin rolle tilknyttet forsendelse av kinesiske militære forsyninger til Russland. Kina har krevd at Washington opphever de sanksjonene som ble pålagt i 2018 mot den kinesiske generalen, for angivelig å ha hjulpet med denne anskaffelsen av militært utstyr, hvilket USA har nektet å etterkomme.

Singapores forsvarssjef Ng uttrykte også bekymring over manglende kommunikasjon mellom amerikanske og kinesiske militærledere, spesielt etter at Kinas forsvarsminister Li altså avviste invitasjonen. Ng understreket at åpne kommunikasjonslinjer ikke bare er nødvendig blant venner, men også med motstandere. Det vises til artikkelen, «No changes in relations between the USA and China despite more diplomatic language» – link: https://www.em24.uk/no-changes-in-relations-between-the-us-and-china-despite-more-diplomatic-language/, «Red security line for the United States – China and US secretary of defense meet in Singapore» – link: https://www.em24.uk/red-security-line-for-the-united-states-china-and-us-secretary-of-defense-meet-in-singapore/

 

Hold kommunikasjonslinjene åpne

Singapores forsvarsminister, Ng Eng Hen

Singapores forsvarssjef Ng fortsatte sin formanende tale og sa, «Selv det blir en konflikt, kan man kunne ta en telefon til motparten og si, «Hvordan skal vi deeskalere denne situasjonen som har oppstått?» Ng påpekte at til og med i den pågående Ukraina-krigen finnes det åpne kommunikasjonslinjer med russiske forsvarsledere. Disse kan fortsatt ta telefonen og noen vil svare på den andre siden. Dette skjedde også under hele den kalde krigen.

Uansett hva partene har uttalt offentlig, mente tydeligvis forsvarssjef Ng at begge sider ønsker og bør ha åpne kommunikasjonslinjer. «Ingen har svart at jeg ikke vil snakke», framholdt forsvarsminister Ng, «Kommunikasjon er ingen risiko. Det er en ressurs!» Ng avsluttet med å si at, «Ingen militærleder han har møtt noen gang føler seg komfortabel dersom disse ikke er i stand til å kommunisere med sine kolleger».

 

Amerikansk og canadisk destroyer gjennom Taiwanstredet

US Navy destroyer

Denne debatten om viktigheten ved å øke kommunikasjonen fant sted på ett tidspunkt mens en US Navy missil-destroyer og en kanadisk likedan, gjennomførte det Pentagon beskrev som en «rutinemessig transitt» gjennom Taiwanstredet. Det var ingen umiddelbar respons på seilingen fra Kinas militære, som like rutinemessig fordømmer dette som et amerikansk forsøk på å vekke spenninger.

Denne transitten er en del av USAs operasjoner for frihet til navigering i internasjonalt farvann, imidlertid irriterer disse aksjonene likevel kineserne, som hevder at Taiwan er en utbryterprovins selv om den opprinnelige befolkningen på øya er et taiwanske urfolk med tusenårig opphav, dog unntatt ett fåtall som kan være etterkommerne av disse som i sin tid fulgte Chiang Kai-shek da denne trakk seg tilbake etter å ha tapt den kinesiske borgerkrigen i 1949. Historien til øya Taiwan går titusenvis av år tilbake. De tidligste kjente bevisene på menneskelig boliger og en kultur basert på jordbruk på øya er fra rundt 3000 f.Kr., altså mer enn 5.000 år tilbake. Det var nok lenge før den fremadstormende huleboeren og partiprinsen president Xi var et glimt i sin fars, Maos partner, øyne.

 

Europa må ikke forsømme Indo-Stillehavet

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius

Den tyske, av året nye, forsvarsminister Boris Pistorius advarer Europa om ikke å forsømme Indo-Stillehavet. Pistorius understreket spesielt at regionen har en sentral funksjon og rolle når det gjelder internasjonale økonomiske relasjoner. Herunder at sikkerheten for internasjonale sjøruter også har helt avgjørende betydning for global fred. Dessuten sa han at Tyskland vil utvide sitt engasjement i Indo-Stillehavsregionen og at «verdenssamfunnet ikke har råd til å overse denne regionen».

 

EU vil forsvare det trussel utsatte Asia

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell uttalte til pressen at EU og dennes asiatiske partnere sammen bør forsvare alle viktige sikkerhetsprinsipper uansett tidspunkt og sted sådanne er truet. «EU er en pålitelig sikkerhetspartner og vi investerer i felles sikkerhet med våre asiatiske partnere, og dette er svært nødvendig i tider med geopolitisk ustabilitet.»

Forsvarssjef Austin påpekte til slutt at han var «bekymret for at Kina var uvillig til å engasjere seg seriøst i krisehåndtering mellom våre to forsvarsenheter», hvoretter han supplerte med en streng formaning om at «dette måtte snarlig endre seg».

 

Featured image: Singapores forsvarsminister Ng Eng Hen formaner møtedeltagerne til å holde åpne kommunikasjonslinjer

06/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE