ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Tross sin deltagelse i både EU og NATO, samarbeider Ungarn heller med Kina enn med sin handelsunion og sine allierte, i hvilke landet er representert som medlem og i henhold til statuttene skal yte lojalitet og bidra til felleskapets beste. Ungarn bryter imidlertid fellesskapets interesser ved å misbruke de tillitsfullt tildelte demokratiske statuttene også omfattet vetorett i EU.

 

Situasjonen vedrørende Ungarn har oppstått grunnet landets eller ledelsens ønske om å smi sin egen økonomiske tilknytning til Kina. Disse blir følgelig tvunget av kineserne til å styre splittende spyd inn i fellesskapet for å beskytte Kinas interne politikk mot EU, samt i eksterne regioner der hvor EUs egne interesser møter Kinas interesser.

 

Ungarns quisling?

Ungarns statsminister Viktor Orbán

Kineserne krever at Ungarn skal vise Kina politisk toleranse, underdanighet og gi disse politiske tjenester for å gjøre seg fortjent til å kunne gjøre forretninger med landet. Denne situasjonen har vart siden Viktor Orbán tiltrådte som Ungarns statsminister i 2010 og har hindret EUs utenrikspolitikk for å gi Kina reprimander tilknyttet Kinas overtredelse av menneskerettigheter vedrørende eksempelvis Hong Kong-problematikken og behandlingen av den muslimske uigurminoriteten i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins.

Om statsminister Orbán eksempelvis utsettes for personlig press, ettersom han er født i 1963, mens det ungarske kommunistiske sikkerhetspolitiet fortsatt jobbet i nær tre decennium og godt kan ha lagret destruktiv informasjon om Orbán som kan ha blitt spredd til Sovjets KGB og videre til Kina. Det er rimelig at KGB i sin tid var orientert om situasjonen i alle land bak Jernteppet.

Det kan også dreie seg om ren korrupsjon eller det kan være at Orbán lider av en quislings uforklarlige storhetstrang som beruser dennes motivasjon til svik mot sitt lands lagkamerater bestående av EUs 27 medlemsland. Det vites imidlertid ikke og man får neppe noen gang et plausibelt svar tilknyttet denne problematikken. Det vises til artikler i www.em24.uk – «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ , Hong Kong – Slutt på demokrati og ytringsfrihet – link: https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/ og «Har Kina drept gåsa som legger gullegget?» – link: https://www.em24.uk/har-kina-drept-gasa-som-legger-gullegget/

 

Kina styrer EUs utenrikspolitikk gjennom Ungarns vetorett

Generalforsamling i Kinas kommunistparti

Lagkameratene, altså EUs medlemsland, må i tilfelle ta affære for å endre vetoretten i unionsprosedyren. Dette slik at et enkelt lands spilloppmakere ikke skal ha gyldighet for å ivareta et enkeltlands fortrinn ved dettes eventuelle solospill på bekostning av EUs flertall.

Statsminister Orbán har forsøkt å tiltrekke seg kinesiske investeringer, lån og handel ved å spille dennes politikk fullstendig i henhold til kinesernes til enhver tid gjeldende noter.

Kinesernes kommunistparti og president er på dette vis med og styrer EU gjennom Ungarns vetorett. Kina forhandler således på begge sider av bordet når landet forhandler med EU. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Investeringsavtale mellom EU og Kina» – link:  https://www.em24.uk/investeringsavtalen-mellom-eu-og-kina/

 

Kineserne arrogante

How to say arrogant in Chinese

Kineserne har etter at disse har reist seg fra fattigdom, blitt utilbørlig arrogante og aksepterer ikke samarbeid med noen som ikke alltid opptrer lojalt og fordelaktig for Kina og forholder seg til disses direktiver.

Dette uansett om Kina okkuper andre land slik som Tibet og ander regioner, tiltvinger seg rettigheter i Sør-Kinahavet og avviser internasjonale rettslige beslutninger, samt driver grenseterror mot India og overtrer menneskerettighetsregler eller det øvrige internasjonale regelverk. Det vises til artikler i www.em24.uk: «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/ og «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

 

Kineserne har oppdratt nordmenn

Liu Xiaobos tomme stol ved fredsprisutdelingen

Norge ble utsatt for kinesernes arroganse og vrede da Norge ble utestengt som handelspartner for laks da den norske Nobelkomitéen tildelte Nobels fredspris for 2010 til den fengslende kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. På dette tidspunkt hadde Norge nesten monopol på eksport av laks til Kina, med en markedsandel på 92%, verdt over 450 millioner kroner pr. år. I løpet av de neste tre årene falt dette til 29%. Kineserne kjøpe i stedet laksen fra annet hold. Kina innførte en uoffisiell, delvis handelsembargo mot norsk laks og frøs alle handelssamtaler med Norge.

 

Dalai Lama

I 2014 inviterte Nobelkomitéen den eksil-tibetanske åndelige lederen Dalai Lama til Norge, på et tredagers besøk for å markere 25-årsjubileet for dennes tildeling av Nobels fredspris for 1989.

Dalai Lama fikk ikke møte noen representanter fra den norske konservativ-ledede koalisjonsregjeringen. Prisvinneren måtte ved besøk i Norges Storting til og med gå inn bakveien. Den norske regjerings avgjørelser var bevirket av konsekvensene av fredspristildelingen i 2010 til den kinesiske dissidenten Liu.

 

Statsminister Erna Solberg i Kina

I 2019 reiste Norges statsminister Erna Solberg til Kina på frierferd med tidenes største norske delegasjon til utlandet, bestående av 230 kvinner og menn, for å forsøke normalisering av forholdet mellom Kina og Norge. Solberg lykkes nok, idet det skal ha blitt inngått avtaler for 20 milliarder kroner og Norge kan igjen levere laks til et voksende kinesisk marked. Norge hadde blitt oppdratt som ei bikkje til å etterkomme kinesiske krav for forretningsforbindelser.

 

På jakt etter flere understøttere

Kinas utenriksminister Wang Yi

Statsminister Orbán opptrer som en quisling for Kina i EU og nøyaktig i henhold til kinesernes krav. Kineserne kan følgelig diktere Ungarn og hva dette landet kan og ikke kan akseptere av EUs beslutninger som trenger enstemmighet.

I prinsippet tilrettelegger denne overløperen Orbán, at Kina delvis kan styre EUs utenrikspolitikk. På sin side bedyrer imidlertid Kina arrogant, samtidig som det innrømmes sterke forbindelser til Ungarn, at disse sterkt ikke mener for å splitte EU.

Kina legger imidlertid også ned betydelig innsats på å forføre andre europeiske kapitalsvake land til å innlate seg med Kina på tilsvarende vis som Ungarn. Dette gjelder Irland, Serbia og Polen. Den kinesiske utenriksminister Wang Yi har for kort tid siden således hatt et bilateralt møtte med utenriksministrene fra disse EU-landene i den kinesiske byen Guiyang, som ligger i den sørvestlige provinsen Guizhou.

 

Budapest protesterer mot Fudan Budapest-campusen

Fudan-protest i Budapest

Ungarn skiller seg inntil videre imidlertid fra de øvrige nevnte EU-land i selvstendig kontakt med Kina. Statsminister Orbán oppfordrer til at investeringsavtalen med Kina ratifiseres av den kinesiske regjering. Ungarn skal i henhold til avtale som landets regjering har undertegnet med Chinas Shanghai-baserte Fudan University, bygge lokaler for et campus i Budapest til dette universitetet. Budapest-campusen skal planlagt kunne ta imot opptil 6.000 studenter og bane vei for en institusjon for å etablere et kinesisk fotfeste som åpner veien for Fudan til å etablere seg innen EU. Ungarn vil gi byggetomt og operativ ledelse av campusen og andre fasiliteter til Fudan Ungarn Universitet gjennom en tillitsstiftelse.

Fra det kinesiske utenriksdepartementet hevdes i en uttalelse på tirsdag forrige uke, at Kina-Europa-forholdet handler om Kinas samarbeid med Ungarn, ikke om noe forsøk på å splitte Europa. I stedet skal det være lagt opp til å øke gjensidig forståelse og toleranse. Videre stå imot bevegelser som kan ødelegge samarbeidet mellom Kina og Europa ved å neglisjere konspirasjoner som splitter verden. Campusen er en del av Ungarns østlige åpnings-diplomati, som skal inkludere å knytte nære forbindelser med Kina.

Kina skal ellers bygge en jernbanelinje som forbinder Budapest og Beograd, hvilket vil være en del av Beijings Belt and Road Initiative, med sikte på å åpne nye utenlandske markeder for kinesiske firma.

 

Vil ikke være utstillingsvindu for Kina

Budapest-ordfører Gergely Karacsony

Til tross for det ungarske folks demonstrasjoner mot prosjektet, ser partene fram til at forskningsinstitutt ved Fudan Ungarn Universitet kan bidra til å tiltrekke mange store kinesiske bedrifter til Ungarn. Disse kan generere «betydelige utviklingsinvesteringer og følgelig betydelige økonomiske stimuleringseffekter for den ungarske økonomien», påstås det. Kritikere av planen sier derimot at prosjektet vil pålegge store finansielle byrder på de ungarske skattebetalerne. Prosjektet indikerer imidlertid statsminister Orbáns tette bånd til autokratiene i Moskva og Beijing.

«Kineserne ønsker å få inn et universitet som virkelig er et seriøst universitet på internasjonalt nivå, men dets charter krever at det representerer verdensbildet til det kinesiske kommunistpartiet,» har Budapest-ordfører Gergely Karacsony uttalt.

Avtalen med kineserne inneholder ikke konkret detaljerte planer om hvordan byggeprosjektet skal finansieres. Tidligere denne måneden rapporterte et ungarsk granskende nettsted at Fudan-campus ville bli bygget med et kinesisk lån til Ungarn på mer enn 450 milliarder forint, hvilket utgjør omkring 150 milliarder dollar. Ungarn vil i startfasen av prosjektet bidra med 100 milliarder forint eller omtrent 35 milliarder dollar.

Dette er i henhold til kinesernes utlånstaktikk som gir disse rett til fullstendig overtagelse dersom ikke avdrag og renter rettidig betales. Må Ungarn søke bistand hos EU for å få betalt gjelden, er det EU som må betale dette til kineserne. Den ungarske regjeringen nektet imidlertid å kommentere finansieringen.

Tidligere på tirsdag forrige uke vedtok Ungarns lovgivende forsamling opprettelse av stiftelser for å overta driften av universiteter og kulturinstitusjoner. Dette er et grep som kritikere sier utvider det ideologiske avtrykket til den for tiden regjerende, angivelige høyreorienterte regjeringen i landet.

 

Orbán holder EU-landene som gisler

Tysklands utenriksminister Heiko Maas

Ungarn under ledelse av statsminister Orbán har gjentatte ganger blokkert EUs felles utenrikspolitikk med veto. Uttalelser derom fikk den tyske utenriksministeren Heiko Maas til å klage på at EU ble «holdt som gisler» av land som ikke deler EUs felles verdier.

I en uttalelse som ble publisert mandag 7. juni, skrev statsminister Orbán at han mener at den europeiske venstresiden, ledet av den tyske sådanne, angriper Ungarn «fordi landet nektet å signere en felles uttalelse vedrørende Hong Kong som er uten politisk tyngde og alvor». Orbán sa også at Brussel-praksisen med å «fabrikkere og flagre erklæringer» må ta slutt.

 

Statsminister Orbán løper konsekvent Kinas vei

Nyhetstidsskriftet Samizdat

«Vi forstår dersom noen medlemsland ønsker å vise et papir med EU-logo motivert av intern, innenrikspolitikk. Men det er også en grense for dette», sa Orbán i en melding denne la ut på statsministerens nettsted for en utgave av nyhetstidskriftet Samizdat. Dette mediet distribuerte i sin tid hemmelige forbudte skriv under det sovjetiske regimet, samt de kommunistiske regjeringene i Øst-Europa, under den såkalte kalde krigen. På dette vis klarte den gang dissidenter ofte å omgå den pågående sterke politiske sensuren.

Tysklands utenriksminister Maas sa at «Åtte av våre felles uttalelser i EU vedrørende Kina har så langt blitt feid til side. Den niende også, som et hån. Det gjør EU til patetiske papirtigere. Verden ler av oss etter våre uttalelser, som er uten konsekvenser. De siste årene har denne felles utenrikspolitikken, som har vært motivert av Ungarns innenrikspolitikk, ført til at EUs utenrikspolitikk har blitt latterliggjort».

 

Møte i Berlin om Ungarn

Tysk statssekretær Miguel Berger

På forrige mandag ble det i en årlig samling av EU-landenes ambassadører i Berlin, enighet om at «vi kan ikke la oss bli holdt som gisler av folk som hindrer europeisk utenrikspolitikk med sine vetoer». Dette var en fordekt henvisning til Ungarn. «Hvis du gjør det, risikerer du før eller siden Europas samhold. Veto må aksepteres, selv om det betyr at felleskapet kan bli stemt ut», la statssekretær Miguel Berger ved Tysklands utenriksdepartement til og ba om slutten på enstemmighetsregelen, vetorett.

Orbán har uttalt «Vi vil utøve våre rettigheter garantert av EUs traktater, handle i samsvar med prinsippet om lojalt samarbeid og arbeide for å gjenopprette Europas utenrikspolitiske tyngde og autoritet. Vi støtter tiltak som tar sikte på å forme Europas strategiske suverenitet og autonomi». Orbán avsluttet uttalelsen med å legge til at, «dette innebærer å stoppe den europeiske venstresiden i å kjøre amok».

Mens utenriksminister Maas forble diplomatisk, kritiserte derimot statssekretær Berger eksplisitt Ungarn sist fredag, for landets blokkering av en rekke tiltak, og ba om en «seriøs debatt om måter å håndtere uenighet på».

Berger fortsatte med å si at «Ungarn har gjentatte ganger blokkert EUs utenrikspolitiske uttalelser de siste månedene om en rekke spørsmål, fra Kina til Palestina. Det er også truet med å putte noe i eikene på hjulene til EUs handels- og utviklingsavtaler i Afrika og Stillehavet, noe som setter år med forhandlinger om migrasjonsproblemer i fare. Her skal selvsagt statsminister Orbán igjen smigre Kina som tar for seg av de afrikanske lands ressurser gjennom smarte utlånsavtaler».

Det vises herom til artikkel i www.em24.uk – «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/

 

Featured image: Ungarns Parlamentsbygg ved bredden av Donau, Budapest

21/06/2021