ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det sjette faktumet som utenriksministrene i G7 nasjonene, Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, tok til behandling på sitt møte i Hiroshima den 7. og 8. november, med referanse til United States Government’s redegjørelse av den 11. november, som her blir kommentert i kortform av EM24 EuropMedia, var «Problemet Iran».

 

Flagg til medlemmer av G7-blokken av nasjoner

 

G7-landene i felleskap «oppfordrer Iran til å avstå fra å gi støtte til Hamas og ta ytterligere handlinger som destabiliserer Midtøsten, inkludert støtte til libanesiske Hizbollah og andre ikke-statlige aktører, samt å bruke sin innflytelse med disse gruppene for å deeskalere regionale spenninger». Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israel halted Hezbollah’s support attack» – link: https://www.em24.uk/israel-halted-hezbollahs-support-attack/, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/ og «Are Russia and Iran responsible?» – link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/, samt avsnittet «Hizbollah skyter missiler mot Israel» i artikkelen «Gaza split in two» – link: https://www.em24.uk/gaza-split-in-two/, dessuten artikkelen «US warns Iran against escalating Hamas’ war» – link: https://www.em24.uk/us-warns-iran-against-escalating-hamas-war/ og «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link: https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/

 

Atomvåpen

Framtidig atommissil – LGM-35 Sentinel

 

G7-gruppen mener at Iran aldri må få utvikle atomvåpen og må opphøre opptrapping av sitt atomprogram med ikke-sivil, men kun våpenrelatert hensikt. Landet oppfordres til å overholde sine juridiske og politiske forpliktelser angående ikke-spredning av atomvåpen og samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, den mellomstatlige organisasjon som fremmer fredelig bruk av atomenergi og hindrer bruk til militært formål. Det vises til artiklene «Israel forventer amerikansk tiltak mot atom-Iran» – link: https://www.em24.uk/israel-forventer-amerikansk-tiltak-mot-atom-iran/, «Irans atombombe-planer» – link: https://www.em24.uk/irans-atombombe-planer/, «USA and Israel sign agreement to deny Iran nuclear weapons» – link: https://www.em24.uk/usa-and-israel-sign-agreement-to-deny-iran-nuclear-weapons/, «Iran fastholder forhandlingsnekt av atomavtalen» – link: https://www.em24.uk/iran-fastholder-forhandlingsnekt-av-atomavtalen/, «Frankrike krever Israels og Saudi Arabias involvering i Irans atomatale» – link: https://www.em24.uk/frankrike-krever-israels-og-saudi-arabias-involvering-i-irans-atomatale/ og «Statement from the Elders» (The Elders urge Iran to seize the moment and endorse nuclear breakthrough)

Heretter må IAEA kunne få gjennomføre ikke-avkortede inspeksjoner. Irans atomprogram betraktes i samband med dennes utvikling av ballistiske missilprogrammer, det gjør overføring med både opplæring og finansiering herom til ikke-statlige aktører. Iran må ellers slutte å støtte Russlands angrepskrig mot Ukraina.

G7-gruppen påpekte videre maritim sikkerhet i Gulf-regionen og oppfordrer Iran til lovlig utøvelse av navigasjonsrettigheter og friheter for alle fartøy. Det vises til artiklene, «The US is expanding its military presence in the Gulf» – https://www.em24.uk/the-us-is-expanding-its-military-presence-in-the-gulf/

 

Menneskerettigheter

Nobels fredsprisvinner 2023 iranske Narges Mohammadi

 

Ellers ble det uttrykt bekymring over Irans menneskerettighetssituasjonen, spesielt for kvinneandelen og minoritetsgrupper, dessuten utilbørlig behandling av journalister og dissidenter. Det vises til artiklene «Irans valgte president sanksjonert for mord og tortur» – link: https://www.em24.uk/irans-valgte-president-sanksjonert-for-mord-og-tortur/, «Intensity of protests in Iran» – link: https://www.em24.uk/intensity-of-protests-in-iran/, «Teenage girl brain dead after encounter with Iranian morality police» – link: https://www.em24.uk/teenage-girl-brain-dead-after-encounter-with-iranian-morality-police/, «Iranian Armita Garawand died on Saturday» – link: https://www.em24.uk/iranian-armita-garawand-died-on-saturday/, «Nobel Peace Prize 2023» – link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-2023/, «The author of “The Satanic verses” Salman Rushdie attacked» – link: https://www.em24.uk/the-author-of-the-satanic-verses-salman-rushdie-attacked/ og «Stateless kurds attacked by Turkey and Iran» – link: https://www.em24.uk/stateless-kurds-attacked-by-turkey-and-iran/

 

Denne artikkel er nr 6 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Irans flagg vaier foran IAEAs hovedkontor i Wien, Østerrike

14/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!