ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Teheran har i årevis hatt som offisiell målsetting å fjerne Israel fra kartet. Følgelig har ayatollahen støttet islamske grupper som har undergravet Israels eksistens, men Iran hevder likevel ikke å ha vært involvert i Hamas’ angrep på Israel i helgen, som med iranske våpen hittil har tatt livet av 1.300 israelere. Iran bedriver proxykrig mot Israel som således må ha rett til å forsvare seg mot sin virkelige fiende.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link: https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/ og «Money, sympathy and nothing else to Palestine» – link: https://www.em24.uk/money-sympathy-and-nothing-else-to-palestine/ «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

 

Irans proxykrig mot Israel

Irans proxykrig

 

På samme vis som Irak støttet houthiene i Jemen og bedrev proxykrig mot Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – UAE, har Iran drevet Hamas foran seg i sin kamp mot Israel, vel vitende om at israelerne ville svare med å gjøre det nærmest ubeboelig for de øvrige beboere i Gaza, med sine nødvendige tiltak for å lamme Hamas-gruppen. Dette slik som saudierne ble tvunget til å gjøre mot houthiene i Jemen, hvilket skapte et inferno av nød for Jemens øvrige beboere.

Det vises blant annet til tidligere artikler «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/ og «Saudi-Arabias fredsinitiativ i Jemen foreløpig akseptert» – link: https://www.em24.uk/saudi-arabias-fredsinitiativ-i-jemen-forelopig-akseptert/

 

Når angriper Israel Iran?

Puppets on a string

 

Iran på sin side hevder at palestinerne har rett til å gjøre motstand. I dette tilfelle opptrer Hamas imidlertid kun som en puppet on the string – marionetter, som våpen for Iran i militær virksomhet som Hamas åpenbart ikke kan beherske, hvilket vil medføre at palestinerne som bebor Gaza nødvendigvis vil rammes av Israels motaksjoner som statsminister Benjamin Netanyahu i sin forvirring benevnte som hevnaksjoner.

Hensyntatt at Teheran har som offisiell målsetting å fjerne Israel totalt fra kartet, er det derfor kun spørsmål om når Israel må angripe sin reelle fiende, ikke dersom. Dette bør imidlertid skje før Iran kan tilby atom-paraply til Hamas og det libanesiske sjia-islamistiske Hizbollah, samt andre tilsvarende terrororganisasjoner.

Det vises til artiklene «Israel sikkerhetsgaranti for arabere? – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/ og «Amerikanerne øker antall soldater i Midtøsten» – link: https://www.em24.uk/amerikanerne-oker-antall-soldater-i-midtosten/

 

Bahrain, Saudi-Arabia og UAE med på laget

Framtidig Abrahams rute?

 

Rimeligvis vil nok Israel alliere seg med Saudi-Arabia og UAE og muligens Bahrain, i sitt angrep på Iran. Amerikanerne vil bevirke påkrevet våpenstøtte uten nødvendigvis å delta direkte i angrepet. Øvrige Sunni Islamistiske land som representer nær 80-90 prosent av muslimene, vil rimeligvis ikke involvere seg i noe i forsvar av Iran.

Det vises til artiklene «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful» – link:  https://www.em24.uk/bidens-stressful-visit-to-riyadh-was-nevertheless-useful/, «Approaching settlement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/approaching-settlement-between-israel-and-saudi-arabia/, «USA and Israel sign agreement to deny Iran nuclear weapons» – link: https://www.em24.uk/usa-and-israel-sign-agreement-to-deny-iran-nuclear-weapons/, «Uprising in Iran continues» – link: https://www.em24.uk/uprising-in-iran-continues/, «Israel forventer amerikansk tiltak mot atom-Iran» link: https://www.em24.uk/israel-forventer-amerikansk-tiltak-mot-atom-iran/, «Israel, Bahrain, USA og UAE holder marineøvelse i Rødehavet» – link: https://www.em24.uk/israel-bahrain-usa-og-uae-holder-marineovelse-i-rodehavet/, «Irans atombombe-planer» – link: https://www.em24.uk/irans-atombombe-planer/, «Tvinger president Biden Israel til angrep på Iran?» – link: https://www.em24.uk/tvinger-president-biden-israel-til-angrep-pa-iran/

 

Positivt for Ukraina

Iransk drone

 

Angrepet vil også virke positivt for ukrainernes kamp mot russerne, eller la oss heller definere ledelsen av de russiske troppene i Ukraina som president Vladimir Putins klan. Russland besitter ikke lenger noe slagkraftig forsvar eller har konvensjonelle våpen disponibelt til å støtte iranerne. Iran vil ha bruk for sine våpen selv og kanskje få vanskeligheter med å forsyne Russland med droner og ammunisjon.

Putin selv er tilsynelatende bare opptatt av å overleve, hvilket vil bli vanskelig dersom, eller rettere sagt når, han taper kampen i Ukraina. Ayatollahens fall i Iran vil kunne bevirke smitte over på den russiske befolkningen, som kan reise seg mot den nåværende lederen. Det vises til artikkelen, «Russland fôrer Iran med våpen» – link: https://www.em24.uk/russland-forer-iran-med-vapen/

 

Intern støtte fra Irans befolkning

Demonstrasjon i Teheran

 

Et angrep mot Ayatollahens grep vil dessuten ubetinget få solid støtte internt fra Irans befolkning for å gi landets innbyggere frihet fra sitt før-middelalderske regime. Den norske Nobelkomitéens tildeling av Nobels Fredspris for 2023 kan således ha hatt en større intensjon enn bare anerkjennelse av den fengslede, iranske aktivisten Narges Mohammadi.

Det vises til artiklene «Uprising in Iran continues» – link: https://www.em24.uk/russland-forer-iran-med-vapen/  og «Nobel Peace Prize 2023» – link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-2023/

 

Featured image:  Iransk proxy angrep på Israel

13/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!