ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Vil USAs Høyesterett komme til å ta stilling til Trumps krav om immunitet for forsettlig begåtte forbrytelser?

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/ og «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

Den 6. februar tapte Donald Trump i påstand om immunitet for The District of Columbia Circuit, samt at retten avviste påstand om ubegrenset autoritet til å begå forbrytelser som ellers ville kunne nøytralisere kontrollen av den utøvende makt, herunder anerkjennelse og realisering av valgresultater.

Den oppnevnte spesialetterforskeren Jack Smith anla i august 2023, fire føderale, kriminelle forhold mot Trump tilknyttet undergraving av valgresultatet i 2020. Fastsatt dato for rettssak den 4. mars ble utsatt uten noen ny berammelsesdato. Det beror ellers tre andre straffesaker som Trump påstår alle er politisk motiverte og har derfor erklært seg ikke skyldig i samtlige.

 

Høyesterett avviste ikke saken

Dommerne i USAs Høyesterett

 

USAs høyesterett besluttet onsdag å avgjøre Donald Trumps påstand om immunitet mot straffeforfølgelse tilknyttet kriminelle anklager ved hans strafferettslige forsøk på å endre resultatet av hans valgtap mot president Joe Biden i valget den 5. november 2020.

Colorados øverste domstol utestengte Trump fra statens republikanske primæravstemning, grunnet en konstitusjonell bestemmelse om opprør, hvilket Trump oppfordret til tilknyttet angrepet mot Kongressen den 6 januar 2021.

Det siteres fra US Constitution, 14th Amendment, Section 3: «No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.»

Det vises både til artikkelen, «State number two disqualifies Donald Trump from the 2024 primary election» – link: https://www.em24.uk/state-number-two-disqualifies-donald-trump-from-the-2024-primary-election/ og artikkelen «Disqualifying Trump under the Constitution» – link: https://www.em24.uk/disqualifying-trump-under-the-constitution/

 

Stormen mot Kongressen

Angrepet på Capitol Hill 6. januar 2021

 

Under utnevnelsen av president Biden som altså pågikk den 6. januar 2021, ble Kongressen stormet av Trumps tilhengere, av hvilke flere senere er blitt domfelt.

Det henvises til artiklene «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/, «Speaker Pelosi truer Trump med impeachment» – link: https://www.em24.uk/speaker-pelosi-truer-trump-med-impeachment/, «Trolig ingen impeachment mot Donald Trump» – link: https://www.em24.uk/trolig-ingen-impeachment-mot-donald-trump/ og «President Bidens tale i US-Capitol på ettårsdagen for angrepet» – link: https://www.em24.uk/president-bidens-tale-i-us-capitol-pa-ettarsdagen-for-angrepet/

Stormen mot Kongressen medførte opprettelse av riksrettssak mot Trump, i hvilken han ble frikjent av politiske kollegaer fra det republikanske partiet. Det vises til ovennevnte anførte artikkel, «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent».

 

Praktisk og moralsk ansvarlig

Senator Mitch Mcconnell

 

Det siteres imidlertid fra avsnittet «Impeachment avstemningen mot Donald Trump» i artikkelen «Is US senator Mitch Mcconnell ending his service? » – link: https://www.em24.uk/is-us-senator-mitch-mcconnell-ending-his-service/ Den gang Senatets majoritetsleder, den ellers generelt høyt aktede senatoren Mitch Mcconnell, som nettopp i disse tider har bestemt seg for å gå av etter valget i november 2024.

Sitat starter med: «Mange amerikanere ble irriterte på McConnell tilknyttet avstemningen i senatet vedrørende impeachment-saken mot den avgåtte president Donald Trump. McConnell hadde stemt nei til impeachment. Han sa, for muligens å rense sin samvittighet eller fri til mulige Trump-motstandere, at Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty».

Senator McConnell hadde allerede for uker siden uttalt at «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.»

Leserne vil sitte igjen med inntrykket av at selv om det republikanske partiet frikjente sin tidligere president, betraktet partiet altså landets den gang avgåtte president som både praktisk og moralsk ansvarlig.

 

Hva blir utfallet i Høyesterett?

De tre dommerne ansatt av Trump – Raymond Kethledge, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett

 

Det blir derfor interessant å se hvor tolkningen av lovverket, av den republikansk flertallsdominerte Høyesterett, vil lande. Uttrykket «En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare» er ett bra uttrykk i en situasjon der hvor politikk og rettsavgjørelser tilsynelatende blandes som sandkornene i en betongblander.

Ettersom saken ikke allerede straks ble avvist fra behandling i Høyesterett, slik at denne kunne ha sluppet å ta noen stilling til, satt på spissen, om en tidligere president kan opptre helt utenfor loven, dog begrenset til immunitet fra straffeforfølgelse for opptreden og vedrørende forhold som subjektivt kan hevdes å ha vært en del av presidentens offisielle beslutninger under dennes embetsperiode.

Nærværende sak vil vel bli betraktet subjektivt, hvilket kan utnyttes av den republikansk dominerte høyesteretten, hvorav 3 av de ni dommerne til alt overmål er ansatt av nettopp den tidligere presidenten. Dette for å redde Trumps valgbarhet til høsten for en ny presidentperiode, hertil anføres, dog subjektivt med alle forbehold, ettersom tredjemann ikke sikkert kan vite, under dominans av Russlands president Vladimir Putin.

Det henvises til artikkelen «Trump is silent on Navalny’s death» – link https://www.em24.uk/trump-is-silent-on-navalnys-death/ og avsnittene «Nærkontakt med KGB?» og «Honeytrap-metoden» i artikkelen «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

Det henvises for øvrig med hensyn den republikansk dominerte Høyesterett, til artikkelen  «President Joe Biden ønsker endring i Høyesterett» – link: https://www.em24.uk/president-joe-biden-onsker-endring-i-hoyesterett/

 

Featured image: USAs Høyesterett

29/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!