ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Spenningen har ikke uventet økt de siste dagene mellom Israel og Hizbollah som ønsker å komme Hamas til unnsetning fra libanesisk territorium. Den israelske forsvarskommandoen hevdet tirsdag at denne foreløpig har forhindret infiltrasjon av den militante Hizbollah-gruppens forsøk på å komme inn i Israel fra nabolandet. Det er imidlertid ikke urimelig å legge til grunn at stansingen bare varer en kort stund.

 

Israelske observasjonstropper hadde oppdaget og stanset medlemmer av den Iran-støttede sjia-muslimske Hizbollah  paramilitære gruppen, som forsøkte å infiltrere israelsk territorium ved sprenge seg gjennom sikkerhetsgjerdet som er reist mellom Israel og Libanon.

Hizbollah-gruppen, som anslagsvis skal ha hundre tusen stridende soldater, hvorav mange stridserfarne og trenede, utstyrt med avstandseffektive våpen, samt med Iran i bakhånd, lar seg nok ikke stanse ved et mindre, relativt ubetydelig feilslått angrep.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/, «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link: https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/, «Money, sympathy and nothing else to Palestine» – link: https://www.em24.uk/money-sympathy-and-nothing-else-to-palestine/ og «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

 

Terroristorganisasjon til Hamas’ støtte

Hizbollah krigere

 

For kort tid siden i dag oppdaget altså israelske observasjonstropper en Hizbollahgruppe som forsøkte å plassere en eksplosiv enhet ved sikkerhetsgjerdet, og drepte fire av inntrengerne.

Hizbollah er en organisasjon i Libanon som USA, Tyskland og flere sunni-arabiske land anser for å være en terrororganisasjon, mens EU kun anser Hizbollahs væpnede fløy som en terrorgruppe.

Den Libanon-baserte sjia-muslimske terrorgruppen ble dannet i 1982 og understøttet av Iran, som følge av den israelske invasjonen av Libanon under den 15 år lange libanesiske borgerkrigen, som hadde startet i 1975, hvor ulike grupperinger av det libanesiske samfunnet, inkludert arabiske nasjonalister, kristne og muslimer, samt venstreorienterte, kjempet mot hverandre. I tillegg var palestinske væpnede grupper og Syria innblandet.

Israelske styrker ble i 1978 i tillegg også nødt til å invadere Sør-Libanon, samt igjen senere i 1982, ettersom palestinsk milits brukte regionen som base for å angripe Israel.

Etter Israels inntreden i kaoset, besluttet en rekke sjia-muslimer å kjempe mot de israelske styrkene. Sjia-muslimene i Iran øynet tydeligvis en mulighet for å skaffe seg innflytelse i den arabiske verden og begynte følgelig å finansiere og trene den nyopprettede Hizbollah -militsen, som iranerne også startet å følge opp, sammen med andre arabiske milits-grupperinger i  Midtøsten, herunder også Hamas i de palestinske områdene, i tillegg til militsgrupper i Irak.

 

Guds parti

Hizbollahs parti – «Guds parti»

 

Gruppens navn Hizbollah betyr «Guds parti» og gruppen har vært betraktet som særlig ekstrem grunnet måten denne angrep andre grupper, samt med iscenesettelse av terrorangrep inkludert selvmordsbomber og attentater som særlig kunne ramme utlendinger.

På midten 1980-tallet friga Hizbollah et manifest der det ble listet opp en rekke målsetninger for gruppens framtidige virksomhet. Dette manifestet omfattet utvisning fra Libanon av vestlig koloniserende nasjoner, destruksjon av den israelske staten og troskap til Iran med innføring av et religiøst, islamistisk inspirert regime i Libanon, slik som i Iran.

Et nytt, noe endret manifest, ble imidlertid publisert i 2009, som erkjenner at et islamistisk regime etter iransk mal muligens ikke var særlig egnet for Libanon. Gruppen er imidlertid fortsatt Israels bitre motstander og har jevnlig, sammen med palestinerne i Gaza, sendt raketter mot israelerne over den libanesiske grensen og skal, ifølge amerikanske kilder, ha et betydelig antall bærbare overflate-til-overflate artilleriraketter til sin disposisjon, i tillegg til også en del sådanne som er i stand til presisjonsmålretting, for sin angivelig hundre tusen mann store hærstyrke. Våpen og ammunisjon tilføres visstnok hovedsakelig fra Iran, Kina eller Russland, hvorav mesteparten har kommet gruppen i hende fra Iran eller Syria.

 

Terrorhandlinger

Bombing av den amerikanske ambassaden i Beirut i 1983

 

En rekke anti-amerikanske terrorhandlinger ble igangsatt av Hizbollah , herunder både selvmordsbombingen av den amerikanske ambassaden i Beirut i april 1983, den amerikanske marinekasernen i Beirut i oktober 1983 og den amerikanske ambassadens anneks i Beirut i september 1984. Dessuten kapringen av passasjerflyet TWA 847 i 1985 og Khobar Towers-angrepet i Saudi-Arabia i 1996.

 

Støtte fra en stor del av Libanons befolkning

Gatebilde fra Beirut

 

Hizbollah regnes å ha støtte fra nær en tredjedel av den libanesiske befolkningen som er sjia-muslimer, og gruppemedlemmer har deltatt i politikk og samfunn i den libanesiske regjeringen siden 1992.

Med vedtakelsen av FNs sikkerhetsråds resolusjon i 2004, som oppfordret til nedrustning av alle væpnede grupper i Libanon, har Hizbollah rettferdiggjort sin bevæpning ved å framstå som Libanons forsvar mot først og fremst israelsk aggresjon.

Gruppen regnes av enkelte som en stat i staten hensyntatt dennes sikkerhetsapparat, politiske organisasjon og omfattende sosiale tjenestenettverk, inkludert sykehus, skoler og diverse fasiliteter omfattet velferd. Dette medfører at gruppen er relativt populær i Libanon. Den væpnede fløyen til Hizbollah betraktes som den mest dominerende, ikke-statlige, militære aktøren i Midtøsten.


Krigen med Israel i 2006

Bombing i Beirut under Hizbollahs krig mot Israel i 2006

 

I 2006 kidnappet Hizbollah to israelske soldater, som medførte en krig Hizbollah hevdet å ha gått seirende ut av, ettersom gruppen overlevde. Deretter har gruppen benyttet konflikten til å forsvare sitt behov for å beholde sine våpen, som en angivelig sikring av en libanesisk motstandsstyrke.

I mai 2008 angrep Hizbollah den libanesiske hovedstaden Beirut, for å unngå begrensninger av gruppens såkalte sikre virksomhet. For å få slutt på volden, fikk Hizbollah vetorett i regjeringen for å beholde sine våpen og rettigheter til fortsatt eksistens.

 

FNs spesialdomstol i Libanon

Bombeangrep mot Libanons statsminister Rafiq al-Hariri i Beirut 2005

 

I 2011 stevnet FNs spesialdomstol i Libanon, hvilken Hizbollah hevder kun er et taktisk redskap for Israel og amerikanerne, fire Hizbollah-medlemmer for drapet på den tidligere libanesiske statsministeren Rafiq al-Hariri med en bilbombe tilbake i 2005.

Hizbollahs leder har uttalt at gruppen ikke vil kunne tillate at noen av dennes medlemmer blir arrestert av denne FN-avleggeren. I 2008 hadde Hizbollahs militærsjef Imad Mughniyah også blitt drept av en bilbombe, men i Damaskus. I 2013 ble en av organisasjonens andre sjefer skutt. I begge disse tilfellene ble israelerne holdt ansvarlig av Hizbollah.

 

Aktivitet i utlandet

Hizbollahs bombeangrep i Bulgaria i 2012 mot israelere

 

Etter drapet på sin militærkommandør har Hizbollah-gruppen engasjert seg i terrorkampanjer mot israelske interesser også utenfor Midtøsten. I 2012 drepte gruppen fem israelske turister med en bombe på en buss Bulgaria. Aksjoner i en rekke andre komplotter har imidlertid blitt hindret.

Hizbollah meldte i 2013 at gruppen støttet Bashar al-Asads regime og sende soldater til Syria sammen med irakiske sjia-militser. Hizbollah støtter hele tiden også palestinernes kamp mot Israel og lærte opp irakiske sjia-militanter, som angriper vestlige interesser i Irak.

 

Betydelig bistand fra Iran

Militsgruppe med ulike støttegruppers flagg blant annet det iranske, libanesiske og Hizbollahs sitt

 

USA listet i 1997 altså Hizbollah som en terrororganisasjon. EU gjorde dette i 2013 med utgangspunkt i bussbombingen i Bulgaria i 2012, og gruppens intervensjon i Syria. For kort tid siden skal den amerikanske regjeringen ha beregnet at Iran årlig finansierer Hizbollah med en verdi omfattet omkring 700 millioner dollar.

Hizbollah har både trenede og erfarne soldater og må derfor betraktes som en relativet habil motstander, ettersom gruppen i tillegg til Iran, lenge har vært en alliert med Syrias regjering.

Mange av de stridende har kjempet mot den ekstreme islamske staten IS. I tilegg sendte også gruppen militære instruktører og jagerfly til Jemen i 2015, for å kjempe sammen med houthiene i Irans proxy-krig mot Saudi-Arabia.

 

Featured image:  Israelske soldater ved grensen til Libanon

17/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!