ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump møtte korrekt i retten tirsdag sammen med sine advokater. I store trekk uttrykte Trump straffeforfølgningen mot seg som «en fornærmelse mot landets rettsvesen», samtidig som han begjærte seg ikke skyldig.

 

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Trump indicted on criminal charges» – link: https://www.em24.uk/trump-indicted-on-criminal-charges/

 

Tiltalen omfattet 34 rettsforhold

Statsadvokat Alvin Bragg

Samlet omfattet tiltalen 34 rettsforhold som skjedde før valget i 2016. Dette store antallet kommer blant annet av at Trump tilbakebetalte sin advokat dennes utlegg delt opp i månedlige avdrag, hvilket Trump la inn i sine firmas regnskaper som selskapenes advokatutgifter. Hvert avdrag representerer i tiltalen ett selvstendig lovbrudd.

Rettsmøtet hadde én times varighet, hvoretter Trump ble løslatt uten restriksjoner. Potensiell oppstart av etterfølgende rettssak er berammet til januar 2024, selv om Trumps advokater indikerte at disse i stedet foretrakk saken senere på våren.

 

Tilhengermøte på Mar-a-Lago i Florida

Fra Trumps tale på Mar-a-Lago etter rettsmøtet

I et etterfølgende møte på Mar-a-Lago i Florida samme ettermiddag, angrep Trump verbalt den republikanske distriktsadvokaten Alvin Bragg, som hadde uttalt at man «kan ikke og vil ikke normalisere alvorlig kriminell oppførsel».

En av Trumps advokater sa etter tiltalen var blitt presentert i retten, at denne for så vidt var solid nok, men at Trump kommer til å kjempe mot den. En annen av Trumps advokater bemerket noe som må forstås som at tross den begrensede anklagen ble denne gjort til en stor sak grunnet at den velkjente Trump var den siktede. Denne tilføyde at «selv om ingen er over loven, er heller ingen under denne».

 

Demonstranter utenfor rettslokalet

Ettersom betalingen til advokaten altså skjedde i avdrag ble antallet forfalskninger stort. Samlet mulig straff regnet pr. forfalskning kunne således teoretisk ha gitt Trump 100 års fengselsstraff i henhold til New Yorks lov.

Forfalskning av forretningsdokumenter er kun en forseelse i New York, med ikke mer enn ett års fengselsstraff, men i dette tilfelle økes straffen fordi forbrytelsene skjuler en annen forbrytelse som kan straffes med opptil fire års fengsel.

Det synes imidlertid ikke urimelig at anklagene mot Trump vil begrense seg til kun forretningssvindel og brudd på kampanjefinansiering, som i tilfelle rimeligvis kun er forseelse hvilket bare bøtelegges. Dersom forholdet grenser til nivået for en potensiell forbrytelse som medfører fengsel, hvilket er uvisst, vil Trump nyte fordelen av at han hittil har et rent rulleblad.

 

Featured image: Donald Trump med sine advokater i rettslokalet

06/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!