ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det tyder på at den kinesiske presidenten Xi Jinping delegerer flere av sine oppgaver til håndplukkede allierte i sin tredje periode som president, enn det han gjorde i sine to første perioder.

 

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Xi Jinping’s confirmed unfettered power» – link: https://www.em24.uk/president-xi-jinpings-confirmed-unfettered-power/, samt for øvrig til artikkelen «Xi Jinping enters his third term as China’s president» – link: https://www.em24.uk/xi-jinping-enters-his-third-term-as-chinas-president/

 

Stedfortredere i møter

President Xi Jinping

I president Xis to første valgperioder syntes han ivrig etter å dukke opp på møter for å sette sitt preg på sentrale spørsmål. Nå derimot, ser det ut til at han foretrekker å jobbe bak lukkede dører. Kinesiske analytikere gjengir i kinesiske statsmedia, antagelse om at president Xi har blitt mer komfortabel i takt med at hans autoritet er blitt godt etablert.

Ved promoteringen av allierte, som er kjent for sin lojalitet til presidenten, inn i Politbyråets stående komité, stoler Xi på, mener kinesiske analytikere, at denne kan ta sjansene på å delegere i henhold til sine forut gitte instruksjoner da denne føler seg komfortabel med at stedfortrederne gjør en korrekt jobb. Bare for noen måneder siden ville det vært urimelig at noen redaktør i kinesiske statsmedia hadde våget å gjøre offentlige betraktninger herom. Det kan tyde på at presidenten er mindre fryktet enn forut. At denne er i ferd med å miste sitt stålgrep på makten.

 

Tenketanken Mercator
Det er lest i kinesiske statsmedia at den Berlin-baserte tenketanken Mercator Institute for China Studies har uttalt at president Xi nå har et team denne selv har valgt. Mercator Instituttet er en ideell organisasjon med fokus på Kina. Det ble grunnlagt i 2013 av en privat stiftelse, Stiftung Mercator. Instituttet er fokusert på politisk, økonomisk, sosial, teknologisk og økologisk utvikling i Kina og landets globale konsekvenser.

 

Uvanlig kinesisk presse

Kinesiske aviser

Det har heller ikke vært vanlig at statsmedia siterer subjektive tanker fremmet i Vesten om sin leder, hvilket underbygger påstand om at presidenten er i ferd med å miste det totale grepet på sin posisjon eller må føle seg trygg på sine allierte utplukkede representanter. Det minnes om at ikke engang formann Mao kunne føle seg trygg på sin egen kone. Det vises til avsnittet «Firerbanden» i artikkelen «Hvordan vil Kina bli som global stormakt?» – link: https://www.em24.uk/hvordan-vil-kina-bli-som-global-stormakt/

I alle fall overvåker president Xi mer fra sidelinjen enn han gjorde forut og må tilsynelatende  stole på at oppmøte i viktige stillinger blir ivaretatt av tredjemenn. Dette slik at han selv kan trekke seg litt tilbake fra sin nødvendigvis stressende situasjon. Det kan også være at han selv med sin bakgrunn ikke føler at han har tilstrekkelig plausibel innsikt i de ulike tema, eller at han føler at sin alder og helse begynner å tynge.

Et enda enklere forhold, som også kan ha avgjørende betydning, er at Xis motivasjon i partiets klatresystem begynner å svikte. Han er på toppen. Intet mer kan oppnås. Han overlater til etterfølgerne å beslutte mens han selv besitter stillingen som er oppnådd gjennom mange års manipulering, dog uten reell påvirkning eller interesse for daglige trivialiteter.

 

Redusert møtevirksomhet

President Xi i møte

President Xi har ledet færre samlinger innenlands og kuttet ned på internasjonale møter, skriver statsmedia. Men dette er ikke i samsvar med hvordan kinesisk politikk generelt har vært oppfattet. Den har vært ugjennomsiktig med møter hvor lederen kunne gi uttrykk for spesifikke mål og politiske punkter, hvilket for øvrig har vist hvor involvert denne er på de enkelte områder.

Fortsatt, ifølge tilgjengelig informasjon fra kinesisk statsmedia, hadde Xi ledet 38 innenlandske møter mellom slutten av kommunistpartiets 20. nasjonale kongress i oktober i fjor, som var starten på hans tredje femårsperiode som partiets leder, samt den årlige sommerferien som ble avsluttet i forrige uke. Fem år tidligere hadde han til sammenligning ledet 59 møter i samme periode. Han hadde ellers også ledet 50 møter i denne perioden etter at han hadde overtatt fra forgjengeren Hu Jintao.

Covid-19-pandemien kan selvsagt ha vært en medvirkende faktor til reduksjonen, samt at Xi hadde hatt anledning til å få installert sine egne allierte i alle sentrale regjeringsposisjoner. Eksempelvis overlot presidenten medlemmet av politbyrået og nestleder for den sentrale militærkommisjonen He Weidong, å møte tilknyttet viktige militære partisaker i juli. I 2018 deltok Xi personlig på det samme essensielle møtet. I år var i stedet Xi vertskap for en mottakelse for USAs tidligere statssekretær Henry Kissinger, hvor kineserne selv hadde bestemt reiseruten slik at fraværet i det viktige militærmøtet lett kunne ha vært unngått, dersom Xi virkelig hadde bestemt seg for å delta. Det hadde ikke hatt noen betydning selv om denne hadde møtt Kissinger ett par dager før eller senere. Presidenten betraktet dette møtet som særdeles viktig for sitt rådende US-engasjement. Det vises til artikkelen, «Kissinger visiting president Xi» – link: https://www.em24.uk/kissinger-visiting-president-xi/

 

Videolink

Boao Forum for Asia 2023

President Xi deltok heller ikke på Boao Forum for Asia i slutten av mars, til tross for at han gjorde det i både 2013 og 2018. Denne gang ble statsminister Li Qiang, som presidenten håndplukket til å ta over etter Li Keqiang, sendt til møtet. Presidenten selv deltok via videolink. Det vises til avsnittet «President Xi Jinping via videolink» i artikkelen «President Xi attended the opening of the Boso Forum Asia BFA 2022» – link: https://www.em24.uk/president-xi-attended-the-opening-of-the-boao-forum-asia-bfa/

Utover dette har Xi dukket opp på færre internasjonale møter. Han har bare deltatt på 31 slike, herav inkludert tre virtuelle, siden mars. Det kan sammenlignes med de 38 møtene han deltok i for fem år siden og de 43 tilsvarende for ti år siden.

Til tross for Xis vitterlig nedskalerte tilstedeværelse, bedyrer hans stedfortredere og statsansatte for øvrig at presidenten fortsatt har «personlig kommando» over nesten alle viktige politiske områder, herunder både økonomi, landets vekst, og nå den nylig nødvendige hjelpen tilknyttet flommen som har herjet landet.

 

Stadig på innenlandsreiser

President Xi ankommer Tibet

Til tross for mindre møtevirksomhet benytter president Xi mer tid på inspeksjonsturer rundt om i landet. Siden mars i år har presidenten besøkt provinsene Guangdong, Hebei, Shaanxi, Shanxi, Indre Mongolia, Jiangsu og Sichuan. Han har benyttet 22 dager på reise siden mars i år mot bare 13 dager i 2018 og 15 i 2013. De kinesiske topplederne har tradisjonelt benyttet slike reiser til å samle informasjon for å få kontakt med folk.

Statsmedia forteller at presidentens endringer i sitt lederskap viser en mer «selvsikker og avslappet» leder etter dennes største seier på den nasjonale kongressen, hvoretter denne selvstendig kunne avgjøre alle landets nøkkelposisjoner.

 

Featured image: President Xi Jinping

21/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!