ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som en mulig oppfølging av den amerikanske, kjente, 85 år gamle gravejournalisten Seymour Hersh sin artikkel den 8. februar, som anklaget USA for å stå bak Nord Stream-sabotasjene i september i fjor, har Russland levert et utkast til resolusjon i FNs sikkerhetsråd for opprettelse av en uavhengig internasjonal kommisjon for å undersøke eksplosjonene tilknyttet Nord Stream-gassrørene, meddelte Tass på fredag. Dette ettersom russerne åpenbart utad ønsker å gjøre verden oppmerksom på at disse ikke stoler på etterforskning som er foretatt av Danmark, Sverige og Tyskland, som russerne tilsynelatende mener fordekker de faktiske forhold.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder avsnittet «Europaparlamentet – Fjern Nord Stream 2» i artikkelen «Kamp om Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/kamp-om-nord-stream-2/, «Frafall av sanksjoner tilknyttet Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/frafall-av-sanksjoner-tilknyttet-nord-stream-2/ og «Tyskland innstiller sertifiseringen av Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/tyskland-innstiller-sertifiseringen-av-nord-stream-2/

 

Konklusjon om skyldspørsmålet uteblitt

Nord Stream kart

Det kan vel fastslås at både Russland og USA, samt for øvrig EU-parlamentet, ville ha interesse av å kutte den russiske gassleveringen, samt at det vil være vanskelig å samle plausible bevis om hvem som besørget kutting av leveringen. Det mest autoritative ville kunne være at FN-kommisjonen oppretter et etterforskningsteam. Dog under den eskalerte konflikten mellom USA og Russland, er det lite sannsynlig at det vil bli vedtatt en avgjørende resolusjon tilknyttet ansvaret, som i tilfelle kun ville være et sivilt erstatningsansvar.

Det behøver dessuten heller ikke være sannsynlig at etterforskning vil kunne skje i FNs regi, idet det vil kunne nedlegges veto i Sikkerhetsrådet av nasjonene med vetorett, mot opprettelse av eventuell kommisjon. Dessuten kan Danmark og Sverige nekte tredjemanns inntreden innenfor disses havsoner, hvilke disse selv juridisk bestemmer over. Etterforskere fra disse land hadde ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, utover at disse hadde konkludert med at det dreide seg om sabotasje, men hadde blokkert Russland fra å delta i den felles etterforskningen.

 

President Biden truet med eliminering av rørene

President Joe Biden

President Joe Biden uttalte imidlertid ett par måneder før Russlands invasjon i Ukraina, at USA kunne eliminere benyttelse av Nord Stream-rørene for gasslevering til Vest-Europa, uten å antyde hvordan. Dette indikerer at USA kan ha hatt en finger med i den senere sabotasjen mot gassledningene den 26. desember i fjor. Dessuten har USA alltid, siden rørene var påtenkt bygget, advart Vest-Europa mot russisk energidominans. Det vises til avsnittet «President Biden opptatt av USAs gass-business» i artikkelen «Macron snakket med Putin og Scholz med Biden» – link: https://www.em24.uk/macron-snakket-med-putin-og-scholz-med-biden/

 

President Vladimir Putin

President Putin har uomtvistelig benyttet gass-leveransene som påvirknings-våpen tilknyttet krigen ettersom han har alternativ mottager i Kina, og Russland ville ha nytte av å hindre Vest-Europas energitilgang til industrien, samt i tillegg å påvirke sin egen opinion ved å fryse den vesteuropeiske befolkningen. Putin kan ellers ha spilt på president Bidens påviste uttalelse om eliminering av rørledningen. Putin beskyldte følgelig USA for sabotasjen etter at eliminering hadde skjedd. Det vises til artikkelen «Putin avviser gassleveranser til Europa som våpen» – link: https://www.em24.uk/putin-avviser-gassleveranser-til-europa-som-vapen/

 

Truet vekk som støttegiver

Kansler Olaf Scholz

USA på sin side ønsket rimeligvis full effekt av alle sanksjoner mot Russland, i tillegg til fjerning av russernes mulige benyttelse av den konstant beroende trussel om begrensning, eventuelt full stopp av gassleveransene, som påvirkningsmiddel for å få Vest-Europa til å løpe sine ærend. Dette kan nok ha virket, ettersom Tyskland innledningsvis var særdeles lite villig til å gi Ukraina våpenstøtte, for ikke å bli trukket med i krigen eller risiko for represalier fra russerne, herunder altså dennes avkortning i dennes gassleveranser. Det henvises til tidligere artikkel, «Ukraina raser mot Tyskland» – link: https://www.em24.uk/ukraina-raser-mot-tyskland/

 

Alternative energikilder

Skip med LNG-gass

Avisene har nærmest neglisjert å skrive antydninger om hvem som eventuelt var ansvarlige for sabotasjen, men det er ikke så viktig når skaden hadde skjedd med både fordeler og ulemper veid opp mot hverandre. Vest-Europa måtte imidlertid straks begynne å tenke alternativt, at LNG-gass kunne erstatte russisk gass og norske gassleveranser ble økt til et maksimum. Det vises til artikkelen «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

 

Redusert mediedekning

Wall Street media

I kinesiske statseide media, som representerer et regime som ikke har fordømt Russlands invasjon av Ukraina, er det mistanke om at den konsekvente stillheten i amerikansk media vedrørende en førstesidesak, var blitt forårsaket av en velpreparert koordinering mellom media og den amerikanske regjering. Dette med strategi kun å benekte sabotasjen, slik som kineserne selv benektet USA sin nedskutte spionballong, og deretter fortie denne og tørke denne ut fra nyhetsportaler med ignorering av «det ladde våpenet i skapet» som omfattet sabotasjen. Det vises til artikkelen «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/

 

Kommersiell materiell skade

FNs Sikkerhetsråd

Mens Russland og Kina oppfordrer FN til å spille en ledende rolle i gjennomføringen av etterforskningen, mener nok de fleste analytikere at den internasjonale organisasjonen vil være svært begrenset i sin innsats slik at Nord Stream-sabotasjen vil forbli et uløst mysterium. Det er faktisk kun snakk om en materiell skade på et kommersielt instrument, hvilket ikke er noen sak for behandling i Sikkerhetsrådet. Russlands forespørsel må betraktes som en fornærmelse mot De forente nasjoners Charter.

Den kinesiske utsendingen til FN sa at det er nødvendig å støtte og fremskynde etterforskningsprosessen og finne sannheten, på hvilket FN kan spille en aktiv og konstruktiv rolle. Det må imidlertid kunne spørres om hvilken rolle, når russernes krigføring overskygger denne materielle sabotasjen, uansett hvem som utførte denne og i hvilken hensikt. Russerne bedriver derimot et ensidig rettet drap av store mengder av Ukrainas sivilbefolkning.

 

Wang Yi

Kinas førstediplomat og medlem av Kinas kommunistiske partis politbyrå, Wang Yi, har uttalt at «Nord Stream-eksplosjonene ikke bare var økonomiske problemer og levebrøds-problemer, men også et politisk spørsmål som angår den generelle sikkerheten og stabiliteten i Europa. Spesielt på bakgrunn av Ukraina-krisen eskalerte hendelsen utvilsomt spenningen i regionen, noe som gjorde forhandlingene og dialogen vanskeligere og byggingen av en balansert, effektiv og bærekraftig sikkerhetsstruktur i EU mer utfordrende.»

 

Oppsiktsvekkende artikkel

Seymour Hersh

Nær fem måneder etter sabotasjen av gassrørledningene har den amerikanske journalisten Seymour Hersh i en artikkel anklaget USA for å stå bak eksplosjonene. Washington har benektet anklagene uten ytterligere forklaring, men likevel oppsto verbal konfrontasjon mellom Washington og Kreml.

Onsdag oppfordret det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova, USA til å gi en forklaring på deres rolle i 2022-eksplosjonene av Nord Stream 1-ledningen natten til den 26. september, og senere på ettermiddagen, litt lenger nord, både Nord Stream 1 og 2.

Talsmannen i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, Adrienne Watson svarte Zakharova samme dag, at etterforskningsartikkelen var en «fullstendig falsk fiksjon». Både CIA og Pentagon avviste artikkelen til Hersh med lignende retorikk.

Artikkelen var blitt publisert onsdag på Hersh sin personlige nettside, hvor denne uttalte at USA, i det nasjonale sikkerhetsmiljøet i Det hvite hus, hadde hatt et ni måneder langt pågående militært engasjement for å sabotere Nord Stream-gassrørledningene. Artikkelen siterer kilder med angivelig direkte kjennskap til handlingen og avslørte mange detaljer om operasjonen. Sprengstoff hadde blitt plantet av amerikanske marinedykkere under dekke av Natos maritime øvelse i Østersjøen. Et overvåkingsfly fra Nato-medlemmet Norge hadde angivelig utløst eksplosivene, etter at USAs president Joe Biden hadde gitt grønt lys.

 

Krysses grensen forsvinner Nord Stream

Russiske stridsvogner

Enkelte amerikanske media hadde klandret Russland, som den sannsynlig ansvarlige i september 2022 eksplosjonene, men Hersh skrev at politiske eliter i USA hadde insentiver til å ødelegge rørledningene. Den 7. februar 2022 truet president Biden med at «dersom russiske stridsvogner eller tropper krysser grensen til Ukraina, vil det ikke lenger eksistere noen Nord Stream 2.»

På en pressekonferanse avholdt i september 2022, om konsekvensene av forverret energikrise i Vest-Europa, foreslo USAs utenriksminister Antony Blinken å stoppe Nord Stream, hvilket ville være en «enorm mulighet til en gang for alle å fjerne avhengigheten av russisk energi», samt å stoppe Russland fra i framtiden å bruke energi som våpen for politiske formål.

Amerikanske storaviser, inkludert The New York Times og The Washington Post, forholdt seg tause om saken som burde ha vært kvalifisert til å være øverst på forsiden på en amerikansk avis. Det er selvsagt delte meninger om artikkelen til Hersh, men kinesiske media har uttrykt bekymring for hans sikkerhet.

Det kan nevnes at den den gang kortvarige britiske statsminister Liz Truss, sendte en tekstmelding til Blinken; «Det er gjort», etter eksplosjonene og den tidligere polske utenriksministeren tvitret, «Takk, USA!».

 

Alternativ grønn energi

Grønn energi

Det bemerkes at Russland er borte fra Vest-Europas energimarked ved sprengingen av disse russiske rørledningene, uansett om disse har gjort dette selv eller det er utført av amerikanerne. Dette omfattet i alle fall kun materiell skade. Bare ett av de titusenvis av ukrainske liv som gått tapt i pågående krig eller kyniske menneskeslakt, er mange ganger mer verd enn rørledningene. Dessuten har elimineringen av ledningene ført til en eksplosiv utvikling av grønn energi i Europa, hvilket er bra for hele verden.

 

Featured image: FNs Sikkerhetsråd

24/02/2023

 
INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!