ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etiopia, som ikke har tilgang til havet, har inngått avtale med den angivelige republikken Somaliland som er en del av Somalia, noe som betraktes som brudd på den sistnevntes suverenitet.

 

For omkring 30 år siden løsrev den angivelige republikken Somaliland, omfattet den nordlige regionen av Somalia som grenser mot Gulf of Aden, seg fra moderlandet Somalia på Afrikas Horn. Republikken er imidlertid ikke anerkjent av noen av verdens stater.

 

Avtale med ukorrekte myndigheter

Kart over Afrikas Horn med Somaliland

 

Etiopia som altså ikke har tilgang til havet, inngikk mandag avtale med den angivelige republikken Somaliland om å lease fra denne en 20 kilometer bred strandsone mot havet for 50 år, til benyttelse for havn og militæret. Denne avtalen har Etiopia inngått på betingelse av framtidig offentlig anerkjennelse av republikken Somaliland.

Avtalen, som ennå ikke foreligger i sin helhet, ble signert av statsminister Abiy Ahmed og Somalilands president Muse Bihi Abdi i Etiopias hovedstad Addis Abeba, og det betraktes følgelig av Somalia som om Etiopia deltar i et brudd på Somalias suverenitet og dessuten en utilbørlig aggresjonshandling mot landet.

 

Memorandum of understanding

Etiopias statsminister Abiy Ahmed

 

Etiopia har ikke bekreftet forholdet tilknyttet mandagens omstridte avtale, som angivelig skal omfatte et memorandum of understanding for å sikre Etiopia adgang til havet, hvilket alltid har vært et stort rådende problem for Etiopia.

For å informere om Nobelprisvinneren, statsminister Ahmeds opptreden, vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Statsminister Ahmed har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/

Etiopia er verdens mest folkerike land med sine mer enn 120 millioner innbyggere uten å ha  direkte aksess til verdenshavene. For tiden skjer tilgangen til havet vedrørende eksport og import, sjøveien via dypvannshavnen The Port of Djibouti, hvor 90-95 % av Etiopias internasjonale handel strømmer gjennom. Etiopia må årlig betale Djibouti omkring halvannen milliard dollar (USD 1,5 milliard) i havneavgift. Statsminister Ahmed ønsker å unngå denne utgiften. Det vises til artikkelen «Will war reignite between Ethiopia and Eritrea?» – link: https://www.em24.uk/will-war-reignite-between-ethiopia-and-eritrea/

Statsminister Ahmeds nasjonale sikkerhetsrådgiver, Redwan Hussein, skal imidlertid ha uttalt på Twitter – nå X, at ordningen kan gjøre det mulig for Etiopia å få tilgang til militærbase ved havet. Det ble ikke opplyst flere detaljer.

Somalilands utenriksdepartement skal dog ha uttalt at avtalen sikrer Etiopias tilgang til havet for landets marine. Videre at Republikken Somaliland til gjengjeld vil bli formelt anerkjent av Etiopia, hvilket vil være en betydelig diplomatisk milepæl for landet.

 

Et juridisk bindende dokument

Somalias statsminister Hamza Abdi

 

Et memorandum of understanding ansees imidlertid som en intensjonserklæring og vil kunne betraktes som juridisk bindende. Dette har medført at den somaliske regjeringen ved statsminister Hamza Abdi i en pressekonferanse har påpekt at avtalen er et brudd på Somalias suverenitet og derfor er ugyldig. Den er derimot en fiendtlig handling som kan medføre at stabiliteten i naboskapet og freden utfordres, men han oppfordret likevel befolkningen til å forholde seg rolig, samtidig som han tilla at han forsikret at regjeringen ville forsvare landets interesser på alle lovlige vis.

 

Behandles i Somalias parlament

Somalias president Hassan Sheikh Mohamud

 

Landets president, Hassan Sheikh Mohamud, sa deretter senere tirsdag i en tale til parlamentet, at ingen har makt til å gi bort landområde fra Somalia. Etiopia gis derfor ingen anerkjennelse for avtalen, hvilken vil bli diskutert i Somalias parlament. Saksforholdet vil ellers bli brakt inn for FNs sikkerhetsråd, samt Den afrikanske union.

 

Featured image: Statsminister Abiy Ahmed og Somalilands president Muse Bihi Abdi

05/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!