ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Liz Truss, som noen få uker var britisk statsminister, forsøker å gjenoppbygge sin fallerte politiske karriere ved å foreta det hun må tro vil være å foreta en provoserende reise til Taiwan. Kina bør totalt ignorere hennes «fiksfakseri» med å etterligne den amerikanske Kongressens rutinerte speaker Nancy Pelosi.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – link: https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/

 

Kritiseres av seriøse politikere

Parlamentsmedlem Liz Truss

For å skaffe seg oppmerksomhet har Liz Truss markedsført en reise til Taiwan, hvilket har blitt kritisert av både den britiske opinionen og hennes enn så lenge, konservative kollegaer.

Truss ble i sin tid, med overveldende flertall blant Toryenes medlemmer, valgt til Boris Johnsons etterfølger. Alle hadde ventet i henne en ny sterk kvinne til å lede Storbritannia gjennom pågående proxy-krig mot Russland. Britene hadde imidlertid tilsynelatende ennå ikke samme tillit til Truss som til jernkvinnen Margaret Thatcher – the iron woman, ettersom disse hadde begynt å benevne den framtidige statsministeren som blikk-kvinnen – the tin woman. Sitat fra artikkel i EM24 EuropMedia, «Hun kan få en langt vanskeligere jobb enn jernkvinnen. Både enda sterkere benevnelser som stålkvinnen og titankvinnen er imidlertid fortsatt ledige, dersom hun skulle gjøres seg fortjent.» Det vises til artikkelen «Liz Truss became Britain’s next Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/liz-truss-became-britains-next-prime-minister/, samt for øvrig også «Liz Truss is encouraged to remain in her position» – link: https://www.em24.uk/liz-truss-is-encouraged-to-remain-in-her-position/

Truss meddelte besøk på Taiwan kritiseres altså. På den ene siden skyldes dette Truss sitt opparbeidede dårlige, personlige image i Storbritannia. På den andre siden reflekterer det at den politiske effekten av et slikt «besøk» som sterkt svekket og betraktes av publikum, inkludert kineserne i henhold til kinesiske presseoppslag og intervju av toneangivende kinesisk sjefsredaktør i partidominert medium, som et meningsløst show uten plausibel mening. Truss’ korte karriere i embetet var preget av politiske feilvurderinger, av hvilke hun tilsynelatende ikke har lært noe, men derimot opptrer enda mer paranoid. Besøket vil undergrave hennes gjenværende anseelse.

Truss vet imidlertid at grunnet hennes status som tidligere statsminister og fortsatt parlamentsmedlem, kan ikke den britiske regjeringen konsekvent avvise dennes private disposisjoner og det disse forårsaker. Hun reiser imidlertid på et privat initiativ og som britisk borger i forsøk på å skape blest om seg selv ved å utnytte sin stilling på bekostning av sitt lands politiske renommé.

 

Kan ikke hindres i å reise

Statsminister Rishi Sunak

De britiske myndigheter og hennes kollegaer kan ikke gjøre noe for å stoppe Truss selv om det kan komplisere regjeringens egen holdning til Kina og kineserne bør derfor ignorere dennes reise som heller ikke tjener taiwanerne.

Det bør imidlertid legges til grunn at det hele er Truss’ et spilloppmakeri til egen forventet fortjeneste. Det kan også faktisk være at hun har igangsatt spillet tilknyttet Taiwan-besøket, for å imøtegå dårlig publisitet grunnet erstatningskravet mot henne for å ha misbrukt offentlige midler i den lille tiden hun fikk anledning til å opptre som britenes statsminister. Dette tilsidesatt bekostningen av taiwanernes interesser og de involverte stormaktenes kamp for å opprettholde status quo i Taiwan-problematikken. Det vises til artikkelen «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

Dessuten har Truss ublutt trampet opp i sin vitterlig, rimelig fungerende etterfølger, statsminister Rishi Sunaks, samt for øvrig også til stormaktene USAs og Kinas, anliggende. Det vises ellers til artikkelen «No changes in relations between the US and China despite more diplomatic language» – link: https://www.em24.uk/no-changes-in-relations-between-the-us-and-china-despite-more-diplomatic-language/

 

Taiwans forsvarsevne

Taiwanske militære

Det bemerkes vedrørende Taiwans framtid, som Truss skal løse med agitasjon for britiske våpenleveranser, sikkert fordi hennes forgjenger statsminister Johnson med suksess har påvirket britenes leveranser av våpen til Ukraina. Britene som faktisk er rangert som verdens nest største millitærmakt etter USA, har derfor fortsatt innflytelse. Det er ikke lenger et lands antall innbyggere og disponible tropper som bestemmer rangeringen i et moderne utrustet forsvar.

Kineserne truer riktignok Taiwan med militærøvelser for å påvirke øyas folkeopinion. Dette slik som guttungen i eventyret truet med at «ulven kommer», men det er ikke sannsynlig at «ulven» vil komme denne gang. Dette selv om den kinesiske lederen må fremme tiltaket som en foreldet del av sin propaganda for å bakke opp om sin stilling.

 

Det lønner seg ikke for Kina å angripe Taiwan

Taiwanske militære

Et kinesisk angrep på Taiwan vil øyeblikkelig komme til å blokkere Kina både handelspolitisk, samt geopolitisk. Dette hensyntatt blant annet Taiwan-øyas topografi. Ellers vil Taiwanstredet straks bli blokkert.

Videre pågår det utviklende handel mellom Kina og Taiwan som dominerer nær 75 prosent av verdens chip-produksjon. Stopp i leveringene fra Taiwan til Kina vil ramme kineserne som får størstedelen fra sine chips fra Taiwan, hvilke er avgjørende for all kinesisk elektronisk produksjon fra biler til vanlig forbruker-apparatur, datamaskiner og forsvarsrelaterte produkter.

Om kineserne skulle kapre Taiwan vil chip-fabrikkene rimeligvis ikke fortsatt komme til å eksistere lenger på øya. Det vil sikkert andre enn øyboerne straks besørge. Det vises til artiklene, «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/ og «The US senate gave 52 billion dollars in government subsidies to chips production» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-gave-52-billion-dollars-in-government-subsidies-to-chips-production/

 

Taiwans høye fjell

Langs hele Taiwans lengde beror imidlertid noen av de høyeste og tetteste fjellformasjoner i verden, med topper som strekker seg til mer enn 3.000 meter over havet. Øyas topografi gir dennes eget forsvar fordeler. Dessuten tilkommer Japan, som trues av Kina om de legger seg inn i denne tvisten, men derom ikke har gitt noen form for unnvikende respons. Det vises til artikkelen «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/

Tvert om, er Japan i ferd med å omlegge sin egen, etter siste verdenskrig defensive forsvarspolitikk og skaffe seg atomvåpen for gjengjeldelse, om aktuelt. Det vises til artiklene, «Japan increases defense budget» – link: https://www.em24.uk/japan-increases-defense-budget/ og «Japan turns to its own armed forces» – link: https://www.em24.uk/japan-turns-to-its-own-armed-forces/

Videre vil den suverene supermakten USA, som forpliktet fronter Taiwans forsvar og besitter mange titalls baser i regionen, definitivt ivareta Taiwans forsvar. Det er bare å fastslå at det er USA og dennes våpenmakt som holder orden på verden.

Siden første verdenskrig har US-amerikanerne vært verdens dominerende makt. Den relative fred som har hersket etter siste verdenskrig kan US-amerikanerne takkes for, til tross for de utakknemliges mindre demonstrerende gruppeansamlinger, som har benyttet hat mot amerikanerne som middel for å skaffe seg «venner».

 

Blokkering av Taiwanstredet

US fregatt

USA vil selvsagt gå i spissen, sammen med sine allierte, og umiddelbart avsperre Taiwanstredet og angriperen Kinas kontakt med omverden, bortsett fra dennes fastlandsforbindelse med sin vasall Russland, hvilket vil umuliggjøre angriperens logistikk tilknyttet dennes styrker. Det vises til artikkelen «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/

 

Featured image: Liz Truss ankommer til Taiwan

17/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!