ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Salomonøyenes statsminister Manasseh Sogavare har varslet om at det er besluttet at alle utenlandske marinefartøy vil bli midlertidig hindret fra å legge til ved landets stillehavsøyer.

 

Australia og dennes allierte ser denne beslutningen i sammenheng med den nylig etablerte sikkerhetsavtalen mellom Kina og Salomonøyene. Dessuten, tilknyttet at forholdet mellom Kina og USA har blitt betydelig skarpere etter Speaker Nancy Pelosis provoserende besøk i Taiwan tidligere i sommer, samt Kinas ellers generelle ønske om å befeste seg i Stillehavet.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Solomon Islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/, samt avsnittene «Mer australsk engasjement» og «Forhandler Kina sikkerhetsavtaler med andre øygrupper?» i artikkelen «What does China think about the change of government in Australia?» – link: https://www.em24.uk/what-does-china-think-about-the-change-of-government-in-australia/, artikkelen «Criticism for withholding information about AUKUS» – link: https://www.em24.uk/criticism-for-withholding-information-about-aukus/ og spesielt avsnittene «Avtalen påberopes ved nødvendighet» og «Kinas bistand kan bli påkalt» i artikkelen «Sharpened competition between US and China in the South Pacific» – link: https://www.em24.uk/sharpened-competition-between-us-and-china-in-the-south-pacific/

Videre artiklene «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/, avsnittet «Kinesisk markering av besøket» i artikkelen «Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan» – link: https://www.em24.uk/speaker-nancy-pelosi-has-arrived-in-taiwan/ og etterfølgende artikler «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/ og «Does president Xi strike while the iron is hot» – link: https://www.em24.uk/taiwan-does-president-xi-strike-while-the-iron-is-hot/

 

Klargjør for kinesisk inntreden

Statsminister Manasseh Sogavare

Statsminister Sogavares beslutning må sees i samband med det som framstilles i de ovennevnte avsnitt, «Avtalen påberopes ved nødvendighet» og «Kinas bistand kan bli påkalt».

Sogavares pro-Kina-politikk har altså vært sterkt omstridt på øyene. Statsministeren ønsker rimeligvis derfor å få utsatt parlamentsvalget som planlagt skal finne sted neste år. Følgelig ønsker nok denne upopulære statsministeren å skape oppstandelse ved innbyggernes irritasjon eller av Sogavare påstått angivelig sådan dersom innbyggerne ikke åpent reagerer, for å kunne påkalle kinesiske styrker. Dette uansett om Australia og dennes allierte ignorerer beslutningen inntil Sogavare har tapt det kommende valget, hvilket ellers kunne vært det smarteste.

 

Amerikanerne anmodet om å fjerne seg

Amerikansk marineskip

Den amerikanske ambassaden i Canberra ble orientert forut for den offentlige kunngjøringen i går, om beslutningen om at amerikanske marineskip vil bli midlertidig utestengt fra å legge til kai på Salomonøyene. Dette angivelig ettersom det er under utarbeidelse et moratorium vedrørende framtidig forbud mot alle utenlandske marineskip, at disse ikke vil ha anledning til å gå inn i havner på Salomonøyene, skal den pro-kinesiske statsministeren ha uttalt tilknyttet at denne ønsker tid til å gjennomgå nye prosesser vedrørende militære fartøy for å komme inn i landet. Det ble senere presisert at dette omfattet alle utenlandske marineskip uansett nasjonalt opphav. Dette sikkert for at amerikanerne og australierne ikke skal tro at forholdet gjelder bare disse og eventuelle allierte.

 

Guam-bekymring

US’ marinebase på Guam

Forholdet mellom Honiara og Washington har vært anspent helt siden Salomonøyene inngikk sikkerhetsavtalen med Kina tidligere i år.

Salomonøyenes umiddelbare nærhet til USAs territorium, stillehavsøya Guam, har utløst særlig bekymring ettersom sikkerhetsavtalens omfangsrike karakter åpner for utplassering av Folkerepublikken Kinas militærstyrker på Salomonøyene, har det amerikanske utenriksdepartementet uttalt. Det samme bekymring omfatter for øvrig også Australia.

 

Egen marinekapasitet

Boliger på Salomonøyene

Sogavare har uttalt at denne ønsker å bygge opp landets egen marinekapasitet, med henvisning til de uheldige erfaringene med utenlandske marinefartøy i landets farvann uten at det er blitt gitt diplomatiske klareringer.

Det vil ikke være urimelig å spørre om hva Sogavare har tenkt å bygge opp en moderne marine med, i dette prinsipielt lutfattige øylandet med kun 700.000 innbyggere. Det er derfor absurd å tilbakeholde antagelse om at det er kineserne som trekker Sogavares brikker på brettet.

 

 

 

Featured image: US Coast Guard i Honiara på Salomonøyene

31/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!