ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ankerettsdommer Ketanji Brown Jackson er blitt den første fargede kvinnen noen gang som vil tjene som livsvarig tilsatt dommer i USAs høyesterett. Dette i henhold til bekreftelse etter valg i det amerikanske senatet, basert på en omfattende høring fra senatorene for å få oversikt over Jacksons rettslige ståsted.

 

Støttet av republikanere

Tiltredende høyesterettsdommer Jackson

Bekreftelse av en høyesterettsdommer blir gjerne politisk bestemt og intet skiller Ketanji Brown Jackson fra dette forhold ut over at tre republikanske senatorer, med den som besluttet seg senest av disse, den 51 år gamle republikanske Texas-senatoren, Harvard Law School-utdannede, Rafael Edward «Ted» Cruz, overraskende overløp partigrensene og støttet demokratenes kandidat. Dette slik at dommer Jackson ble valgt med resultatet 53 – 47.

 

Framtidig presidentkandidat

Senator Ted Cruz

Det kan være at senator Ted Cruz som kommer fra den tradisjonelt særpregede konservative sør-staten, nettopp ønsket å tiltrekke seg mulige demokrater sittende ubesluttsomt på valggjerdet. Senator Cruz ønsker kanskje å framstå som en seriøs, mer liberal opponent i forhold til den tidligere populistiske presidenten Donald Trump. Trump mister tilsynelatende stadig støtte fra sine velgere, men tror fortsatt gjenstridig på eventuell seriøs deltagelse i det kommende presidentvalget. Sittende president Joe Biden synes for tiden så langt, å ha dårlig støtte for gjenvalg, hvilket kan endre seg i det dennes politikk har beskyttet amerikanske soldaters liv i tjeneste utenlands.

 

Visepresident Kamala Harris

Ved avstemming ville imidlertid Jackson uansett ha vunnet grunnet de balanserte partilinjene, selv om hun ikke hadde fått overraskende støtte fra tre av republikanerne, to kvinner og en mann. Senatet er delt i to med 50 representanter til begge partiene.

Ved stemmelikhet ville dobbeltstemmen til landets visepresident Kamala Harris ha vært avgjørende, hvis tiltredelse altså ikke var nødvendig denne gang.

Denne tilsettelsen er historisk idet Jackson er blitt den første fargede kvinnen som noen gang vil tjene som dommer i USAs høyesterett. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Første fargede kvinne i U.S. Supreme Court» – link: https://www.em24.uk/forste-fargede-kvinne-i-u-s-supreme-court/

 

Seier for president Biden

President Joe Biden

Dommer Jacksons tilsettelse blir også sett på som en seier for president Biden og hans generelle virke for å oppnå diversifisering av USAs øverste domstol, som andre institusjoner i USA. Tilsetting av en farget kvinne som dommer i høyesterett var en av Bidens valgløfter under dennes presidentkampanje. Biden ønsker imidlertid en radikal endring at den amerikanske høyrevridning. Det vises til tidligere artikkel – link: «President Joe Biden ønsker endring i høyesterett» – link: https://www.em24.uk/president-joe-biden-onsker-endring-i-hoyesterett/

Biden kommenterte bekreftelsen ved et innlegg på Twitter, «Et historisk øyeblikk for vår nasjon. Vi har tatt enda et skritt mot å få vår høyeste domstol til å reflektere mangfoldet i Amerika. Hun vil representere en utrolig rettferdighet, og jeg var beæret over å dele dette øyeblikket med henne». Med Jacksons bekreftelse vil USAs høyesterett ha den mest mangfoldige deltagelse i landets historie. For første gang i historien vil fire av de ni dommerne i Høyesterett være kvinner, dessuten vil fargede være representert både blant kvinner og menn.

 

Utjevning mellom rasene

Høyesterettsdommer Clarence Thomas

Dommer Clarence Thomas representerer fargede menn. Dommer Ketanji Brown Jackson, som vil styrke de fargedes andel i Høyesterett til to dommere, vil innta dommer Stephen Breyers plass etter at denne går av med pensjon i sommer. Hans avgang bør vel indikeres som en boost til president Biden, slik at denne fikk gjennomført både sitt valgløfte og sin generelle politikk om å få diversifisert representasjonen i amerikanske institusjoner relatert til landets rasefordeling.

Dommer Jacksons innsettelse endrer imidlertid ikke republikanernes overvekt i dommerbesetningen, hvor 6 republikanerne tidligere har kunnet besette 6 og demokratene kun 3 av de 9 dommersetene.

De andre tre kvinnene er Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Amy Coney Barrett. Den sistnevnte hastig tilsatt av Donald Trump rett før presidentvalget i fjor høst, etter høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs død. Det vises til artikkelen – «Amy Coney Barrett beskikket som høyesterettsdommer i USA» – link: https://www.em24.uk/amy-coney-barrett-beskikket-som-hoyesterettsdommer-i-usa/

 

 

Featured image:
President Joe Biden og visepresident Kamela Harris bivåner dommer Ketanji Brown Jacksons takketale

08/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!