Loven vil gjøre det mulig for Beijing å demme opp mot protestene som i den senere tid har preget den intensjonelt autonome byen og har bevirket en utfordring for det kinesiske kommunistpartiet og dets leder Xi Jinping.

 

Kommunistpartiet vil gjennom nytt lovverk skjerpe sin kontroll over Hong Kong for å erodere de frihetene som har skilt den globalt, kommersielle byen fra resten av landet. Lovforslaget, som ble kunngjort på torsdag, kan gjenreise protestene mot den snikinnflytelse Kinas autoritære regjering har rettet mot det såkalte ett-land, to-systemer-politikken inkludert moderat autonomi, hvilken hittil har vært Hong Kong forunt.

 

Fjernes Hong Kongs egenart?
Det kan også bety bekymringer for at Beijing prøver å avvikle Hong Kongs distinkte politiske og kulturelle identitet som har definert Hong Kong siden Kina fikk tilbakeført den tidligere britiske kolonien i 1997.

Beijing mener åpenbart at endrede regler er nødvendig for å beskytte landets suverenitet mot eksterne krefter som forsøker å undergrave kommunistpartiet og ønsker derfor å bevirke en effektiv oppdemming mot lignede protester som uroet Hong Kong store deler av fjoråret. Hong Kong-regjeringen foreslo tilsvarende regler allerede i 2003, hvilke den gang ville ha gitt myndighetene adgang til blant annet å stenge aviser og foreta etterretning uten varsel. Dette forslaget ble forlatt etter at det utløste kraftige protester.

 

Kinas nasjonale folkekongress’ inngrep
De nye reglene vil sannsynligvis bli godkjent av Kinas nasjonale folkekongress som holder sin årlige sesjon med oppstart fredag. Kongressen vil omgå Hong Kongs egen regjering. En talsperson for kongressen uttalte torsdag at delegatene ville gjennomgå en plan for håndhevelse av nasjonal sikkerhet i Hong Kong. Denne presiserte at: «Nasjonal sikkerhet er grunnfjellet som understøtter stabiliteten i landet. Å ivareta nasjonal sikkerhet tjener den grunnleggende interessen for alle kinesere også inkludert beboerne i Hong Kong»


Marionettregjering
Hong Kong frykter at disse foreslåtte nasjonale sikkerhetslovene vil fjerne byens rettsuavhengighet og ytringsfrihet og medføre at Hong Kong-regjeringen i økende grad blir en marionettregjering helt styrt av Beijings interesser til enhver tid.

Det henvises til artikler i www.em24.uk  «Heftige demonstrasjoner i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/ og «Vil Kina gripe militært inn i Hong Kong?» – link: https://www.em24.uk/vil-kina-gripe-militaert-inn-i-hong-kong/

Protestene i Hong Kong startet altså i fjor sommer etter at den lokale regjeringen prøvde å vedta et lovforslag som ville ha tillatt byens innbyggere å bli utlevert til fastlandet for behandling av det ordinære kinesiske rettssystem. Selv om regjeringen i Hong Kong etter hvert trakk forslaget, fortsatte imidlertid demonstrasjonene over bredere politiske krav, inkludert en oppfordring til frie valg og uavhengig etterforskning av politiets opptreden.


Kompromissløs tvist

Begge parter, både demonstranter og Hong Kong-regjeringen, har stått på sine meninger og demonstrasjonene medførte voldelige sammenstøt omfattet både tåregass og gummikuler, men situasjonen ble dempet av koronavirus-pandemien. Beijingledelsen har imidlertid tilsynelatende ikke dempet sin overordnede vilje og forsøker nå å gå omveien via den nasjonale folkekongressen for å få rammet potensielle dissidenter.

Kommunistpartiet fordømmer Hong Kong demonstrasjonene som vestlig ledede terrorhandlinger og har advart mot eksterne utfordringer mot Kinas suverenitet. Det vises til artikkel i www.em24.uk vedrørende trusler framsatt mot Taiwan som forføres med rett til samme politikk som den Hong Kong angivelig hittil har besittet, ett-land, to-systemer-politikken inkludert moderat autonomi. Se artikkelen i www.em24.uk «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/

Beijingledelsen demonstrerer ved sin ovennevnte sikkerhetslov at dennes ett-land, to-systemer-politikk er et skjørt, upålitelig argument for å samle kineserne.

 

Hong Kongs autonomi?

Fagforeningsleder Lee Cheuk-yan

Fagforeningsleder Lee Cheuk-yan Det hevdes av ulike ledende kinesiske talsmenn, at hovedformålet med lovendringen er ved strengere bestemmelser å demonstrere Beijings besluttsomhet, samt endelig å få stoppet utilbørlig uro og demonstrasjoner i Hong Kongs gater, dessuten tette eventuelle lekkasjer i Kinas nasjonale suverenitet. Den demokratiske del av befolkningen i Hong Kong ser med bekymring på de nye rettslige tiltakene fra Beijing. Det forstås som generalsekretæren i det prodemokratiske Hong Kongs fagforbund Lee Cheuk-yan, hevder at tiltakene vil være ødeleggende for Hong Kongs autonomi og det vil transformere byen til en annen vilkårlig kinesisk by styrt av frykt uten en rettsstats prinsipper.

 

 

 

21/05/2020