ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Utenriksminister Liz Truss vant som forventet over tidligere finansminister Rishi Sunak i det konservative partiets interne valg om ledelsen i partiet, hvor Truss altså etterfølger Boris Johnson som statsminister.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «The battle to become Boris Johnson’s successor» – link: https://www.em24.uk/the-battle-to-become-boris-johnsons-successor/ og «Advice to the tories on electing new Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/advice-to-the-tories-on-electing-new-prime-minister/

 

Rishi Sunak og Liz Truss

Liz Truss og Rishi Sunak har hver for seg holdt gående stressende valgkampanjer i seks uker. Truss fikk 57,4 prosent omfattet 81.326 av stemmene fra Toryenes partimedlemmer, mens  Sunak fikk 42,6 prosent omfattet 60.399 stemmer. Dette ut av samlet 172.437 registrerte berettigede Tory-medlemmer som kunne stemme. Det vil si at 17,4 prosent av partimedlemmene ikke stemte. Det var imidlertid bare 0,4 prosent eller 654 forkastede stemmer.

Rishi Sunak gjorde imidlertid et valg som var overraskende bedre enn forventet av mange.  Vedkommende er ung og vil sikket være en framtidig kandidat til ledelsen i Tory-partiet og en framtidig statsministerkandidat.

 

Liz Truss og Boris Johnson

Storbritannias tredje valgte kvinnelige statsminister, Liz Truss og den avgående, Boris Johnson, reiser i morgen, tirsdag, til Skottland for å møte dronning Elizabeth II for å forestå den offisielle maktoverdragelsen. Deretter vil Truss utenfor Downing Street meddele om utnevnelsen av sitt kabinett og dagen etter holde sin første spørretime som statsminister i parlamentet.

 

 

 

Tory Valgkamp

Hadde det eksempelvis vært et altomfattende valg i henhold til metoden i et fransk presidentvalg og Johnson hadde stilt som kandidat i et sådannet valg,  ville muligens de to andre ikke hatt noen sjanse. Men slik er det ikke i Storbritannia. Partiene forordner statsministeren og dronningen er overhodet.

Store deler av britene ville tilsynelatende fortsatt ha valgt Johnson til tross for dennes angivelige skandaler om hvilke vanlige folk tilsynelatende ikke var så opptatt. Herunder også folk beboende i typiske Labour-strøk som stemte Tory party for første gang ved det siste valg for tre år siden. I prinsippet stemte disse den gang på Johnson personlig, etter forut i alle år kun å ha stemt ensidig Labour party.

 

Boris Johnson

Da Johnson i juli kunngjorde sin avgang som britenes statsminister etter en rekke angivelige skandaler tilknyttet blant annet festligheter i koronapandemien mens resten av befolkningen var innelåst hjemme, samt dessuten senere fratredelser fra hans regjering hvorav Rishi Sunak var den taktisk ledende opponent eller antagonist. Johnson bemerket imidlertid sarkastisk i parlamentet da han trakk seg fra sin stilling, «Hasta la vista, baby», hvilket er et utrykk han har lånt fra en av skuespilleren Arnold Schwarzeneggers «Terminator-filmer». På dette vis indikerte Johnson at han ville komme tilbake til stillingen. Det anføres dog at Tim Bale som er professor i politikk ved University of London og forfatter av boken «The Conservative Party: From Thatcher to Cameron», har uttalt, «It would make me seriously worried about the future of the Conservative Party if they returned to Boris Johnson».

 

Liz Truss

Som statsminister har Truss bebudet å forestå en eksepsjonell plan for å kutte skattene og bedre økonomien for folk som sliter under den stressende levekostnadskrisen innbefattet en voldsom prisstiging eller inflasjon som ikke har noen sammenligning på flere tiår, samt energikostnader som for en gjennomsnittlig husholdning kan overstige 3.500 pund i året.

 

 

 

Margaret Thatcher

Liz Truss står således overfor den verste situasjonen for en nytiltrådt statsminister siden jernkvinnen Margaret Thatcher tiltrådte. Folk har tilsynelatende ennå ikke samme tillitt til Truss som til jernkvinnen – the iron woman, ettersom disse har begynt å benevne den framtidige statsministeren som blikk-kvinnen – the tin woman. Truss skal imidlertid lede Storbritannia gjennom pågående proxy-krig mot Russland. Hun kan få en langt vanskeligere jobb enn jernkvinnen. Både enda sterkere benevnelser som stålkvinnen og titankvinnen er imidlertid fortatt ledige, dersom hun skulle gjøres seg fortjent.

 

Kwasi Kwarteng

I sin takketale etter offentliggjøringen av valgresultatet uttalte Truss at «Jeg vil levere på energikrisen, håndtere folks energiregninger, men også håndtere de langsiktige problemene vi har på energiforsyning». Truss har ikke kommentert et estimat om at dennes energiplan kan overstige 100 milliarder pund, men næringsminister Kwasi Kwarteng, som formodes å bli Truss’ finansminister, har i dag skrevet at regjeringen har råd til å låne mer for å finansiere støtte til både husholdninger og bedrifter. Truss har imidlertid under valgkampanjen gjort det kjent å ville fjerne både skatteøkninger og kutte avgifter. Dette tyder imidlertid ikke særlig godt for statens framtidige økonomi.

 

UKs Amanda Milling under ASEAN 2022

Utenrikspolitisk vil selvfølgelig Truss komme til å beskjeftige seg med problemene tilknyttet Russlands krig i Ukraina, som vil være den overhengende dominerende faktor i utenrikspolitikken, men også et stadig mer stressende forhold til Kina, som den nye statsministeren har bestemt seg for å oppfatte som en reell fiende.

 

 

UKs flagg

Stress tilknyttet EU-blokken vedrørende Nord-Irland-protokollen relatert til Johnson og Tory-partiets tilsynelatende forsettlige, ikke bærbare manipulering, kan faktisk kunne føre til en direkte handelskrig med blokken. Det bør nok ikke tas med i beregningen at EU bøyer etter fordi britene eventuelt skulle endre dennes lovgiving gjennom det britiske parlamentet vedrørende dette omstridte temaet. Det kan faktisk føre til at et flertall av nordirene på samme vis som skottene ønsker å skille lag med Storbritannia. Dette kan bli et vektig problem for statsminister Truss. Setter britene seg mot nordirenes ønske kan 1990-tallets uroligheter igjen oppstå. Det vises til artiklene «Bestemmelsen om tvisteløsning i Nord-Irland-protokollen» – link: https://www.em24.uk/bestemmelsen-om-tvistelosning-i-nord-irland-protokollen/, «EU will sue UK over Northern Ireland protocol» – link: https://www.em24.uk/eu-will-sue-uk-over-northern-ireland-protocol/ og «The scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/

 

Featured image: Storbritannias nye statsminister Liz Truss

05/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!