ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tidligere finansminister Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss kjemper om å bli Storbritannias neste statsminister, etter at de ble utpekt i det endelige parlamentsvalget for deltagelse i den siste fasen av konkurransen for å overta Boris Johnsons stilling som Storbritannias statsminister.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Boris Johnsons sure svie» – https://www.em24.uk/boris-johnsons-sure-svie/

 

Ingen avklaring før 5. september

Konservative parlamentsmedlemmer

Innledningsvis var det elleve ivrige kandidater, men i den femte og siste avstemningen blant de konservative parlamentarikerne onsdag, ble den yngre handelsministeren Penny Mordaunt eliminert mens Sunak vant med 137 stemmer mot Truss 113. Sistemann i valget, Mordaunt var bare åtte stemmer bak andreplasserte Truss og måtte forlate innspurten mot de to ledende, som således påstarter sine landsomfattende valgkampanjer i den mest uforutsigbare konkurransen for å bli den neste konservative lederen i nyere historie.

Rishi Sunak hadde ledet i alle runder av avstemningen blant parlamentarikerne, men så langt, i henhold til meningsmålingene, ser det ut til at Truss ligger best an i løypa til å vinne blant de 200.000 medlemmene av regjeringspartiet, hvilke skal avgjøre hvem som skal flytte inn i Downing Street No 10. Dette selv om hun ikke var det mest populære valget hos parlamentarikerne i Westminster.

Valgresultatet offentliggjøres den 5. september, om hvem som skal påbegynne den rimeligvis ikke helt enkle oppgaven med opprenskningen etter Johnsens kompliserte etterlatenskaper, som ikke har sett verre ut på flere decennium, og hvilket absolutt ikke vil bli noen lett oppgave for nykommeren uansett hvem dette måtte bli av de to kandidatene.

Avslutningen av siste ukes konkurranse innstilte på førsteplass, den indiskættede, dynamiske, tidligere Goldman Sachs-økonomen, hvor Sunak hadde arbeidet. Denne som har belastet britene med det høyeste skattenivået siden 1950-tallet, etter sitt virke som finansminister fra 2020 til 2022, etter forut å ha opptrådd som sjefssekretær for finansdepartementet fra 2019 til 2020, begge stillinger under Johnsons regjeringsperiode.

Sunaks opponent er Truss, utenriksministeren i Johnsons regjering, som sikkert også Labour-tilhengere vil foretrekke som den beste av to onder blant disse innbitte toryene. Dette når det gjelder å legge forholdene til rette også for den vanlige mann og kvinnes kamp for det daglige brød, i en tid inflasjonen er på vei til å passere 11 prosent årlig. Britisk vekst synes helt å ha stoppet opp uten noen forventninger om endring med det første. Arbeidsledigheten er i en økende trend og pundet nærmer seg historisk lavmål mot US-dollar.

 

Mange briter angrer sitt Brexit-valg

Angrer Brexit-valget

Mange av britene angrer tilsynelatende på sin stemme tilknyttet Brexit-valget, som undergraver britenes framtidig handel hos den økonomiske stormakten EU. I tillegg kan dette også koste Storbritannia både den nord-irske og den skotske provinsen.

Statsminister Johnson hadde etterhvert blitt godt hjulpet av Truss, som hadde ombestemt seg etter i utgangspunktet å ha startet som Brexit-motstander, og som deretter deltok forsettlig i å gjøre Nord-Irland-protokollen til et risikoaspekter. Dette for hurtig å få smidd en Brexit-avtale, koste hva det koste ville.

Nord-Irland har protestert og den framtidige britiske regjeringen vil møte EU i rettssak som umulig kan vinnes. Spørsmålet blir deretter kanskje om Nord-Irland glipper ut fra Storbritannia, slik som Skottland eventuelt dersom denne kommer i posisjon for å avholde nytt valg. Det vises til diverse tidligere artikler – «Storbritannia tvunget til å be om ny Brexit-utsettelse» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-tvunget-til-a-be-om-ny-brexit-utsettelse/, «Storbritannia krever reforhandling om Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-krever-reforhandling-om-nord-irland/, «Bestemmelsen om tvisteløsning i Nord-Irland-protokollen» – link: https://www.em24.uk/bestemmelsen-om-tvistelosning-i-nord-irland-protokollen/, «British attempt to amend the Brexit deal» – link: https://www.em24.uk/british-attempt-to-amend-the-brexit-deal/ og «EU will sue UK over Northern Ireland protocol» – link: https://www.em24.uk/eu-will-sue-uk-over-northern-ireland-protocol/

 

Vil ut av Storbritannia

Førsteminister Nicola Sturgeon

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon, som har fungert som førsteminister i Skottland siden 2014, har lagt ut en plan for ny folkeavstemning om et fritt og uavhengig Skottland, som London-regjeringen hittil har nektet. Dette blir Skottlands andre folkeavstemning på relativt kort tid om samme tema.

Den første avstemningen i 2014 endte imidlertid med at 55 prosent av skottene valgte å forbli en del av Storbritannia. Dette var dog forut for Brexit-avstemningen, som medførte at det skotske folk mot sin vilje ble tvunget ut av EU. Hele 62 prosent av skottene stemte mot Brexit. I det tett befolkede Edinburgh-distriktet stemte til og med nesten 80 prosent for å forbli innen EU. Det vises til artikkelen – «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet» – link: – link: https://www.em24.uk/skottene-forsterker-kravet-om-ny-avstemning-om-uavhengighet/

 

Fortsatt populær

Utgående statsminister Boris Johnson

Boris Johnson ble tvunget til å trekke seg denne måneden, selv om han ved avstemning hadde fått støtte fra konservative parlamentarikerne, etter måneder med misnøye, forårsaket av dennes angivelige brudd på Covid-19 pandemiens sperreregler.

Det stilles imidlertid mange spørsmål om de to gjenværende kandidatene vil være i stand til å regjere og lede partiet. Det syklende klovnen Johnson mens denne satt som Londons borgemester, er fortsatt populær blant mange både innen partiet og i landet for øvrig. Dessuten er partiet i økende grad splittet mellom ulike fraksjoner.

 

Taktisk både privat og offentlig

Statsministerkandidat Rishi Sunak

Rishi Sunak, som er født av indiske foreldre, påstås visstnok å være avslappet i offentlig opptreden. Denne ledet riktignok styringen av økonomien gjennom pandemien, påstått av mange relativt bra. Sunak vil nok likevel finne at det kan bli vanskelig å få tilgivelse både blant partimedlemmer og folket for taktisk å ha undergravet sin sjef statsminister Johnson, og snedig iverksatt dennes tilsynelatende avgang med hensikt alene å overta dennes stilling.

Sunak, som ble valgt inn i parlamentet i 2015, vil ellers komme til møte kritikk også blant annet vedrørende sin kones enorme formue som påstås å være langt opp mot én milliard pund, hvor det synes tilbakeholdelse av pålagt skatteinformasjon. Sunak er nok en økonomisk taktiker privat, slik som denne er en politisk taktiker offentlig.

 

Kan gjennomføre sine forsett

Statsministerkandidat Liz Truss

Liz Truss kan slite med å kjempe mot den sleipere Sunak, som er langt mer rutinert tilknyttet offentlig framtreden enn Truss som sier at hun skal stå på. Begge har som mål å kjøpe seg stemmer ved å kutte toryenes skatter, hvilket ikke vil kunne korrespondere med hverken økte omkostninger tilknyttet opparbeidelse tilknyttet alternative erstatninger av handelsveiene grunnet Brexit, energipolitikken spesielt dersom skottene og nordirene skulle takke for seg, forsvarsutgifter relatert til steilere håndtering av Russland og flere sosiale spørsmål. Uansett vil det bli en kamp for begge kandidater å vinne den tillit statsminister Johnson skapte seg tross sin uortodokse framtreden og oppførsel.

 

 

Featured image: Kandidatene som kjemper om statsministerembetet i Storbritannia

21/07/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!