ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAID, ett amerikanske kontor for internasjonal utvikling og bistand, bekjentgjorde i går at den pågående mathjelpen til Tigray-regionen i Etiopia er stanset grunnet at korrupte «parasitter» beslaglegger og tilbyr nødhjelpen til salgs på lokale marked til menneskene som lever i hungersnød og er desperat avhengig av de frie matforsyningene.

 

Beslutning om midlertidig stansing av den pågående matbistanden inntil korrupsjonen blir fjernet og maten blir stilt fritt til disposisjon for de dødstruene trengende, ble besluttet etter at bedrageriet var blitt rapportert til FNs Food and Agriculture Organisation – WAOs generalinspektør, som har påstartet etterforskning og herunder innledningsvis sendt organisasjonens lederne for den humanitære bistanden til Etiopia.

 

Annen bistand under USAIDs stans

Tigray i nød

Den amerikanske regjeringen har imidlertid allerede tatt opp forholdet med både etiopiske føderale myndigheter i Addis Ababa og regionale i Tigray provinsen, som begge skal ha uttrykt vilje til å samarbeide med USA for å identifisere og straffe de ansvarlige for korrupsjonen. I tidsrommet mens USAIDs leveringer er stanset, vil andre bistandsytere som ikke ser ut til å være rammet av korrupsjon, fortsatt forsyne regionen med essensielle matvarer slik at sult og død kan unngås.

 

 

Problemene oppsto ved Abiy Ahmeds inntreden

Statsminister Abiy Ahmed

Ikke lenge etter at Abiy Ahmed ble tildelt Nobels fredspris i Oslo Rådhus i 2019, tilknyttet angivelig megling i Eritrea-konflikten, brøt det ut åpen krig mellom de føderale etiopiske myndigheter lokalisert i hovedstaden Addis Abeba og den autonome nordlige regionen Tigray. Krigen pågikk i mer enn to år. FN anslo at denne hadde krevd opptil en halv million menneskeliv i tillegg til milliontalls av flyktninger.

Konflikten oppsto etter at Abiy Ahmed ble valgt til statsminister ved angivelig utilbørlig taktiske manøvreringer og proklamert sin valgseier med vold mot opponenter. Det vites intet om hvem som har ansvaret for angjeldende korrupsjon. Tilstanden i landet, som trygt og sikkert hadde blitt ledet av Tigrays myndigheter i mer enn 20 år, etter at disse hadde fjernet et kommunistisk styre, kom i kaos etter at statsminister Abiy Ahmed hadde gjort sin inntreden.

Det henvises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «Interim government in autonomous Tigray after peace agreement» – link: https://www.em24.uk/interim-government-in-autonomous-tigray-after-peace-agreement/, med i denne anviste underliggende artikler.

 

Vil statsminister Ahmed bli begjært arrestert?

The Lemkin Institute for Genocide Prevention

Det henvises videre til en senere artikkel, «Peace talks with the Oromo rebel group in Ethiopia» – link: https://www.em24.uk/peace-talks-with-the-oromo-rebel-group-in-ethiopia/, i hvilken det refereres fra en rapport datert den 3. februar 2023 fra The Lemkin Institute for Genocide Prevention, Pennsylvania, USA, som er en del av USAs tidligere president og deltager i The Elders, Jimmi Carters skole «Jimmi og Rosalynn Carters School for Peace and Conflict Resolution» – sitat: «Siden krigens utbrudd i regionen Tigray i november 2020, har Etiopias regjering under ordre fra statsminister Abiy Ahmed, begått grove forbrytelser mot sine egne borgere, inkludert omfattende menneskerettighetsbrudd, plyndring, etnisk-baserte grusomheter, voldtekt og andre former for kjønnsbasert vold. Faktamønsteret tyder sterkt på at blant andre forbrytelser kan de etiopiske regjeringsstyrkene ha begått folkemord mot folket i Tigray».

Det er således rimelig grunn til å forvente at statsminister Ahmed vil bli begjært arrestert for omfattende menneskerettighetsbrudd og framstilt for The International Criminal Court (ICC) i Haag. Dette på samme vis som Russlands president Vladimir Putin.

For øvrig kan en tilsvarende arrestasjonsbegjæring mot statsminister Ahmed være informativt og avskrekkende, dog om ikke annet dempende, på disse for tiden krigførende generalene i Sudan, som eventuelt måtte tro at Ahmed skal slippe unna straff og forfølging ved forsettlig å bryte menneskerettighets-bestemmelsene, for å oppnå personlig suksess og makt. Det er ikke urimelig å legge til grunn at minst én av generalene har betraktet statsminister Ahmeds benyttelse av krig i dennes manipulering fram til makten i Etiopia.

 

Featured image: Kamp om mat i Etiopia

04/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!