ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Omkring 70 av medlemmer fra fire politiske partier representert i den tyske forbundsdagen har sendt en uttalelse der det kreves omgående løslatelse av Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. Det kreves at president Joe Biden og den britiske regjeringen stanser den forestående deportasjonen av Assange fra Storbritannia til USA, der denne er anklaget for spionasje.

 

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk høyesterett» – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/ og «Julian Assange to be extradited to the United States» – link: https://www.em24.uk/julian-assange-to-be-extradited-to-the-united-states/

 

Krav om umiddelbar frigivelse

Julian Assange

Det heter i et åpent brev fra forbundsdagens varamedlemmer, at «Journalister må ikke forfølges eller straffes for sitt arbeid noe sted i verden». Det følger ellers i dette brevet at «Av hensyn til pressefriheten, så vel som av humanitære årsaker med hensyn til Julian Assanges dårlige helsetilstand, må han løslates uten forsinkelse.»

Videre siteres fra avsnittet «Vitenskapelig journalistikk» i den ovennevnte første artikkelen i www.em24.uk – «Den 50 år gamle Julian Assange er født i Queensland, Australia, og utdannet seg til dataprogrammerer og grunnla medieorganisasjonen WikiLeaks som skulle praktisere såkalt «vitenskapelig journalistikk» omfattet å publisere kildemateriale med begrensede redaksjonelle kommentarer. WikiLeaks publiserte på dette vis tusenvis av interne, også klassifiserte dokumenter som var filtrert fra en rekke bedrifter også statlige virksomheter som NASA og Pentagon.»

 

Fri presse grunnleggende for demokratiet

Demonstrasjon for Assange

Forbundsdagens medlemmer skrev at «En fri presse er en av de grunnleggende komponentene i alle demokrati. Vi er svært bekymret for den avskrekkende effekten som Assanges utlevering og domfellelse vil få på pressefriheten og undersøkende journalistikk rundt om i verden.»

 

Kansler Olaf Scholz

Medlemmer av alle de tre koalisjonspartiene i den tyske regjeringen har signert brevet. Sentrum-venstre sosialdemokratene – SPD, De Grønne og de nyliberale fridemokratene FDP, dessuten også flere representanter for det sosialistiske venstreparti som karakteriseres som opponenter til forbundskansler Olaf Scholz i regjeringen.

Regjeringen mener for øvrig at det ikke er grunn til å tvile på integriteten til den britiske utleveringsbeslutningen. Forbundskansler Scholz er imidlertid særlig forsiktig og vil vel ikke fornærme britene. Dette selv om britenes regjering under statsminister Boris Johnson ikke nettopp regnes som seriøs og et vidt tenkende ensemble. Dette eksempelvis med hensyn til den tåpelige, mindreverdige håndteringen av Langfredagsavtalen i Brexit-protokollen for Nord-Irland tilknyttet Brexit-avtalen.

Den konservative opposisjonen i Bundestag bestående av Kristendemokratene – CDU, signerte imidlertid heller ikke uttalelsen, ellers ikke medlemmer av de høyreekstreme populistene fra Alternativet for Tyskland – AfD.

 

Assanges eventuelle skjebne i USA

Fra amerikansk fengsel

Blir Assange funnet skyldig i henhold til den amerikanske spionasjeloven, vil denne risikere 175 års fengsel, hvilket indikerer det samme som en dødsdom eller evig tortur, idet det i et sådannet tilfelle må påregnes suicide av en ellers frisk, intelligent person som blir uberettiget paralysert.

Forteller en forlegger eller en journalist sannheten om menneskerettsbrudd skal en sådan hverken tortureres eller dømmes til døden, dette likestiller den amerikanske presidenten Joe Biden med Hitler, Stalin eller den siste av de store i denne lite attraktive rekken av blodtørstige tyranner, Russlands president Putin.

Biden som trakk amerikanerne ut av Afghanistan for å spare både amerikanernes og de alliertes liv, dessuten lokalbefolkningens liv og helse, i en krig som aldri kunne vinnes, vil nok forsøke å unngå å få et ettermæle som sammenligner han med disse tyrannene. Dette gjorde Biden fordi oppdraget ikke var å skaffe Afghanistan et demokrati, kun å få avskaffet landet som arnested for terrorister. Dette selv om Biden godt måtte vite at kineserne ville komme til å overta alle landets rike mineralforekomster, men det er vel ikke så godt å tenke på alt når man har blitt så gammel.

FNs spesialist vedrørende tortur, Nils Melzer, besøkte i 2019 Assange i Belmarsh-fengselet i London. Melzer konkluderte med at behandlingen av Assange av regjeringene både i Storbritannia, USA og Ecuador, var psykologisk tortur.

 

Tidligere president Barack Obama

Assanges Wikileaks publiserte mengder av bevis for den amerikanske armeens angivelige krigsforbrytelser, begått ved krigshandlinger både i Irak og i Afghanistan, dessuten konfidensiell e-post-korrespondanse fra Det demokratiske partiet under den amerikanske valgkampen i 2016.

Hva skal skjules for et demokrati? Gikk virkelig tidligere president Obama, som hele verden betraktet positivt og som gjennomførte et endelig gjennombrudd mot rasefordommene i USA, i despotene Idi Amin og Muammar Gaddafis fotspor? Det tror vi imidlertid ikke. Obama vil nok sammen med sin dyktige kone, legge den innsats som denne vil være i stand til å gjøre sin nåværende stilling tatt i betraktning, for å få trenert vekk utleveringsbegjæringen mot  Assange.

 

Utsatte kjendiser for «Me-Too»-anmeldelser

Överåklagare Eva-Marie Persson

Svenske åklagarmyndigheten utstedte i ettertid en arrestordre mot Assange, med anklage om angivelig seksuelle overgrep i 2010, hvilket selvfølgelig kunne ha relasjon til at de angivelige ofrene hadde oppdaget at her var det snakk om en kjent person som kunne resultere i utbetaling av rimelig store erstatningsbeløp ved en «Me-Too»-anmeldelse. Svenskenes etterforskning ble imidlertid henlagt ved utløp av foreldelsesfristen, mens Assange oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London.

 

 

Featured image: Demonstrasjon mot utlevering av Assange

13/07/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk – a free magazine!