ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verden venter på Israels respons tilknyttet Irans angrep, men det ble imidlertid ikke tatt noen beslutning i krigskabinett på dettes møte søndag. Israelske ledere takket imidlertid kollektivt den internasjonale militærkoalisjon som deltok i kampen mot missiler og droner på vei for å ramme Israel.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Iran attacked Israel with hundreds of drones and missiles» – link: https://www.em24.uk/iran-attacked-israel-with-hundreds-of-drones-and-missiles/ og «Israel’s reprisals against Iran’s attacks are concerning» – link: https://www.em24.uk/israels-reprisals-against-irans-attacks-are-concerning/

 

Koalisjonen inkludert arabiske land

Kong Abdullah II av Jordan

 

Den militære koalisjonen som ble ledet av USA, Storbritannia og Frankrike, inkluderte også flere land i Midtøsten uten at disse er blitt navngitt, unntatt Jordan, som måtte kunne anse angrepet som en trussel også mot sitt eget land og derfor deltok i selvforsvar ettersom det var fare for at de iranske våpnene skulle ramme Jordan.

Det var første gang en slik koalisjon hadde virket sammen i trusselen fra Iran og disses proxy-besetninger i Midtøsten. Israel, som for tiden er politisk isolert grunnet den pågående krigen mot Hamas i Gaza, så dette samarbeidet som en framtidig, regional, strategisk allianse mot Iran.

 

United States Central Command

 

Lederen for United States Central Command – Centcom, US-general Erik Kurilla hadde avtalt forsvarsstrategien med Israel forutfor Irans angrep. United States Central Command er en forsvarsstyrke som ble etablert i 1983 med hovedkvarter i Tampa, Florida. Dette som en del av elleve enhetlige kampkommandoer under det amerikanske forsvarsdepartementet, med blant annet operasjonsområde omfattet Midtøsten. Det kan således ha vært amerikanerne som hadde planlagt den suksessfulle strategien med hvilket Israel kunne møte det iranske angrepet.

USA prøver imidlertid å opprette en beroende regional allianse mot Iran underlagt en sentralkommando for å føre tilsyn med alle operasjoner i Midtøsten, og samarbeider i denne forbindelse med armeene i de moderate arabiske stater. En sådan kunne eksempelvis integreres med de land som deltar i Abraham-avtalene med Israel, som ble etablert i 2020, Det vises til blant annet artiklene «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/ og «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/

 

Allianse med Saudi-Arabia?

Kronprins Mohammed bin Salman og statsminister Benjamin Netanyahu

 

USA hadde jobbet for å etablere fulle forhold mellom Israel og det regionale tungvekts Saudi- før Hamas-angrepet den 7. oktober, som utløste Israels krig i Gaza. Krigen, som har krevd over 33.700 palestinske liv, har frosset denne innsatsen på grunn av utbredt forargelse over hele den arabiske verden. Det ser imidlertid ut til at noe samarbeid bak kulissene har fortsatt. Det hvite hus har dog formodning om i framtiden å knytte Israels bånd til Saudi- Arabia sterkere sammen som en del av dennes etterkrigsplan. Det vises til artiklene «Statsminister Netanyahus møte med Saudi-Arabias leder» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahus-mote-med-saudi-arabias-leder/ og «Possible agreement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/possible-agreement-between-israel-and-saudi-arabia/

 

Flerlandskoalisjon mot Iran

Forsvarsminister Lloyd Austin

 

Saudi-Arabia er også med i Centcom-alliansen sammen med Jordan, imidlertid vedgikk ikke saudierne å ha vært involvert i avskjæringen av Irans angrep. Det foreligger imidlertid et kart produsert av Israel, som viser droners og raketters baner gjennom luftrommet over ulike nasjoner.

Arabiske land kom Israel til unnsetning for å stoppe det iranske angrepet, ettersom det er nødvendig med regional organisering i kampen mot Iran. Forholdet blir det samme som europeiske lands bidrag til ukrainerne i kampen mot russerne. Neste gang kan være at iranerne angriper deres eget land. Grunnet dette forhold har Israels forsvarsminister Yoav Gallant innledet samtaler med USAs forsvarsminister Lloyd Austin for å etablere en koalisjon mellom land som kan føle seg truet av Iran, med reelt formål å angripe landet.

 

Intet angrep før etablert koalisjon

Opposisjonsleder Benny Gantz

 

Washington arbeider videre med etableringen av partnerskap og ber derfor om at Israel ikke angriper Iran på det nåværende tidspunkt, ettersom USA ikke ville delta i noen offensive aksjoner mot denne, forstått som at Israel skulle opptre selvstendig. Israels opposisjonsleder Benny Gantz, som er et av de ledende medlem av det israelske krigskabinettet, skal tilsynelatende derom være enig i amerikanernes strategi.

 

Ikke et mislykket angrep, men en advarsel

Irans president Ebrahim Raisi

 

Søndag morgen sa Irans president Ebrahim Raisi at angrepet var over denne gang, men tilføyde at Iran kun hadde vist Israel at alle eventuelle framtidige aksjoner fra landet mot den islamske republikken Iran, ville bli møtt med enda hardere respons.

Israel hadde gjennom årene siden den Iranske revolusjonen i 1979, med USAs bistand, etablert et luftforsvarsnettverk som avskjærer både droner, kortdistanseraketter, kryssermissiler og langdistansemissiler. Dette nettverket bidro sammen med de ovennevnte partnere til at president Raisi nok må erkjenne at Irans angrep var mislykket, dog uten å innrømme dette. Israel på sin side derimot, gjenopprettet mye av sin image som ble sterkt beheftet den 7. oktober i fjor ved angrepet fra Hamas som til synelatende kom overraskende. Det henvises dog herved til artikkelen «The war in Israel – what has “Mossad” been doing and why attack now?» – link: https://www.em24.uk/the-war-in-israel-what-has-mossad-been-doing-and-why-attack-now/

 

Featured image: Iran sender opp missil mot Israel

17/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!