ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Humza Yousaf avla tirsdag ed i det skotske parlamentet som regionens nye førsteminister etter Nicola Sturgeons avgang. Han vil bli den første muslim som leder en regjering i Vest-Europa. Det gjenstår bare å få formell aksept fra kong Charles III.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Nicola Sturgeon leaves as Scotland’s first minister» – link: https://www.em24.uk/nicola-sturgeon-leaves-as-first-minister/, samt ellers artiklene «UK Supreme Court rejects referendum on Scottish independence» – link: https://www.em24.uk/uk-supreme-court-rejects-referendum-on-scottish-independence/, «The Scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/, «Strid om nytt uavhengighetsvalg for skottene» – link: https://www.em24.uk/strid-om-nytt-uavhengighetsvalg-for-skottene/, «Skottene ønsker løsrivelse etter Brexit» – link: https://www.em24.uk/skottene-onsker-losrivelse-etter-brexit/ og «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet» – link: https://www.em24.uk/skottene-forsterker-kravet-om-ny-avstemning-om-frihet/.

 

En leder i fortsatt kamp for uavhengighet

Skottlands parlament med FM Humza Yousaf

Den relativt unge, 37 år gamle Yousaf, som var helseminister i Sturgeons siste regjering, ble valgt til leder i det Scottish National Party – SNP med 52 prosent. Han har lovet å føre Skottlands videre kamp om uavhengighet fra Storbritannia.

Yousaf uttalte forutfor avstemningen i parlamentet, at han etter Sturgeon fikk «noen veldig store sko å fylle», men lovte at han skulle fremme Skottlands progressive stemme på verdensscenen, argumentere for uavhengighet og utnytte parlamentets legalitet i det britiske styringssystem, samt representere den generasjonen som leverer uavhengighet for Skottland, herunder igjen å be London anerkjenne en ny avstemning.

 

Storbritannia avhengig av Skottlands tilhørighet

Det britiske parlamentet

Uavhengighet, selv om den ungdommelige regjeringslederens optimisme med dette utsagnet klart overgikk mulighetens rammer. Det vises blant annet til avsnittet «London-regjeringen nekter» i ovennevnte artikkel «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet».

Den britiske regjeringens skotske sekretær, Alister Jack, kommenterte imidlertid Yousafs uttalelse nøkternt med at han håpet at Yousaf «ville legge sin besettelse om uavhengighet til side». Det tilføyes at mer enn tidligere synes det som om Storbritannia heretter er avhengig av Skottlands tilhørighet.

 

Akseptert religionslikhet

Maleri av Elizabeth I

Storbritannia har virkelig blitt påvirket av landets flere hundre års verdensherredømme og det moderne samfunnets immigrasjon til Europa. Det er ikke bare kongeriket Norge som har utkrystallisert seg med en muslimsk Stortingspresident, landets nest-kommanderende etter den konstitusjonelle kongen. I Storbritannia er statsministeren en hindu og heretter, førsteminister i den viktigste provinsen i øyriket, en muslim.

Den protestantiske engelske dronning Elizabeth I, som ubetinget ledet landet i en storhetstid og den henrettede katolske, skotske dronningen Maria Stuart, begge kristne, men i hver sin trosretning, må vel rotere i fortvilelse i disses felles kristne himmel tilknyttet Storbritannias utvikling med tilsynelatende akseptert religionslikhet.

 

Ga opp etter at skottene resignerte

Tidligere førsteminister Nicola Sturgeon

Nicola Sturgeons noe overraskende avskjedsmelding i forrige måned, kom etter mer enn åtte år som leder av den autonome, skotske regjeringen, etter at støtten til provinsens uavhengighet hadde en sterkt fallende tendens til godt under 50 % av tilhengerne, hvilket indikerte at støtten kun var tilbake på hva som ble registeret gjennom folkeavstemningen i 2014. Valget som, ifølge den gang statsminister Boris Johnsen, avgjorde Skottlands skjebne for minst én generasjon.

Med sin standhaftige uttalelse om uavhengighet som mål for skottene, kan det være at førsteminister Yousaf vil komme til kort i parlamentsvalget om halvannet år.  En meningsmåling viser at et stort flertall av skottene mener at landet styres i feil retning.

 

 

Featured image: Førsteminister Humza Yousaf

30/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!