ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kineserne mener at amerikanerne ikke kan endre landets relasjoner til Kina med kun et mer diplomatisk språkbruk. Den 10. og 11. mai holdt USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og den tidligere kinesiske utenriksministeren Wang Yi, nåværende direktør for kommunistpartiets sentralkomités utenrikskommisjon, samtaler i Wien.

 

Det ble holdt flere samtaler med diskusjoner om felles viktige spørsmål tilknyttet forholdet mellom landene, herunder var både Taiwan-problematikken, Asia-Stillehavssituasjonen og Ukraina-krisen. Samtalene er av kinesisk presse blitt betegnet som både ærlige, konstruktive, dyptgående og materielle.

 

USA vil ikke endre sin fiendtlige holdning overfor Kina

Direktør Wang Yi

I den offisielle evalueringen av samtalenes betydning, karakteriserer kineserne både tonen og ordlyden fra amerikanerne på høyde med den tilsvarende diplomatiske kinesiske. Kineserne betrakter dette som indikasjon på positive signaler om landene ligger relativt nærmere til hverandre etter møtet enn antatt forutfor møtet.

Kineserne tror også at det internasjonale samfunnet inkludert USA, etter møtet har reagert med forventningene om at det anspente forholdet mellom Beijing og Washington kan bli enklere. Dette slik at diplomatiet skal råde og medføre demping av de anspente forholdene mellom disse to supermaktene og derfor den øvrige verden. Vestlige frie media ut over de amerikanske, viser imidlertid ikke så stor entusiasme tilknyttet møteresultatene, som de partistyrte-kinesiske medias kommentarer om tilstanden i forholdet mellom USA og Kina.

USA vil neppe endre sin fiendtlige holdning til Kina, spesielt gjelder dette Taiwan-problema-tikken. USA har i det angjeldende møtet, på nytt kun fått servert det kinesiske samfunnets «sanne jeg», dog dårlig fordekt i diplomatiske vendinger. Dette er ifølge kineserne forårsaket av USAs langvarige skade på den gjensidige tilliten mellom landenes interesser.

USA har generelt destruert sin troverdighet i det kinesiske samfunnet. Amerikanerne kan ikke ignorere å reparere de sår disse har skapt i det kinesiske samfunnet bare med løst «godsnakk» over hodet på det kinesiske folket, presiserte den kinesiske pressen. Derimot bør heller amerikanerne og disses allierte reflektere over hvor negative kineserne samlet må ha blitt mot disse motpartene, oppfattes det at den kinesiske presse mener.

 

USA ignorerer Kinas endring til et sterkt land

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan

Amerikanerne er uvillige til å oppfatte at det kinesiske folket blomstrer og har blitt sterke. Likevel bruker amerikanerne alle tilgjengelige midler til fortsatt å undertrykke Kina og spalte landet. Dette slik at dette ikke kan fullføre Maos påbegynte gjerning og forhindre et samlet Kina også omfattet gjenforening med Taiwan. Dette er en direkte provokasjon mot Kinas kjerneinteresser. USAs velmenende ord er motstridende til landets handlinger, hvilket ikke kan tolereres av den kinesiske opinionen.

Kinesere mener således at amerikanerne skader Kinas interesser. Det kan derfor ikke forventes at det kinesiske folket derfor skal være entusiastiske overfor amerikanerne. Kineserne ønsker åpenbart at USA skal peke på Taiwan og kun si, «Bare kom og forsyn dere! Vår lovnader overfor den lille ubetydelige øya i forhold til det folkerike store Kina, kan dere bare ignorere. Dette på samme vis som dere kan se bort fra USAs lovnader og traktater med alle land som dere kinesere ønsker å inkludere i deres eget domene, hvilket tilsynelatende omfatter hele Sørøst-Asia, dessuten også inkludert både Japan og Australia. Dette slik at disse lands innbyggere kan trekke det nye kinesiske herrefolkets rickshawer.»

Kinesernes ambisjoner har blitt oppildnet grunnet den brå medgang landet har opplevd siden «kulturrevolusjonens» tid. Den gang det overbefolkede Kina kjempet om mat for å brødfø sitt folk og ble karakterisert som et fattig utviklingsland. Dette til tross for at kineserne i ettertid har skapt seg verdens nest største økonomi, samt praktiserer sin geopolitiske stilling som en utilnærmelig stormakt.

Likevel betrakter landet seg selv utad som et ringe utviklingsland, for å nyte godt av internasjonale fordeler ved å opptre som et sådannet. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk, «The US wants to raise China’s status to a developed country» – link: https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/

 

Forsvar av Taiwan er et ledd i forsvaret av hele regionen

Kina griper Taiwan

USA har garantert for Taiwan slik som denne har inngått bilaterale avtaler med andre av kineserne truende land. USAs president Joe Biden konfirmerte i et intervju i fjor med et klart «ja» til spørsmålet om amerikanske styrker ville komme til å forsvare Taiwan, dersom øya faktisk skulle bli utsatt for et kinesisk angrep. Det vises til artiklene «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/ og «President Biden sa amerikanske styrker vil forsvare Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-sa-amerikanske-styrker-vil-forsvare-taiwan/

Det oppfattes som at kineserne later som at verden ikke forstår, hva rimeligvis de aller fleste forstår, at USA ikke kan gi avkall på sin fulle støtte til Taiwan. USA og Vesten vil før eller senere ubetinget komme i direkte konfrontasjon med kineserne slik som disse presenterer sin internasjonale politikk. Det vises i dette henseende til den kinesiske president Xi Jinpings tale til det kinesiske folk på Den himmelske freds plass (Tiananmen-plassen) tilknyttet 100 års-feiringen for kommunistpartiets grunnleggelse. Det refereres: «Det kinesiske folket vil aldri tillate at utenlandske styrker mobber, undertrykker eller pålegger slaveri, eller på noen måte dikterer kineserne. Den som agiterer vrangforestillinger om å gjøre dette, vil knekke hodet og søle blod på den kinesiske mur bygget fra kjøtt og blod fra 1,4 milliarder kinesere.» Det vises til artikkelen, «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Truer med militærøvelser for å påvirke Taiwans folkeopinion

Kina truer Taiwan

USA og Vesten, samt land i Indo-Stillehavet, venter at eventuell væpnet konflikt kan komme med Kina og landene allierer og bevæpner seg derom. Det vil i tilfelle ønskes at denne konflikten innledningsvis kan holdes lokalt i Kinas egen forgård tilknyttet nettopp Taiwan. USA vil følgelig derfor aldri oppgi beskyttelse av Taiwan før øylandet i tilfelle gjør dette selv, basert på et rimelig flertall blant øyas beboere. Det vises til artiklene «The Philippines and Japan strengthen joint defense» – link: https://www.em24.uk/the-philippines-and-japan-strengthen-joint-defense/, «Japan turns to its own armed forces» – link: https://www.em24.uk/japan-turns-to-its-own-armed-forces/, «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/ og «Australia og Japan har signert sikkerhetspakt» – link: https://www.em24.uk/australia-og-japan-har-signert-sikkerhetspakt/

For å påvirke Taiwan-øyas folkeopinion terroriser Kina kontinuerlig øya med militærøvelser rettet mot denne. Det vises blant annet til artiklene, «China blockades Taiwan with military exercises» – https://www.em24.uk/china-blockades-taiwan-with-military-exercises/,  «Increased tensions between China and the US associated with Taiwan» – link: https://www.em24.uk/increased-tensions-between-china-and-the-us-associated-with-taiwan/, «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ og «There is no status quo situation of Taiwan anymore» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

 

Diplomatiske kommunikasjonsproblemer

Kommunikasjonsproblemer

Det kinesiske diplomatiet betrakter tilsynelatende nonsjalant og nedverdigende USA ovenfra og mener at amerikanerne ikke kan unngå å håndtere forholdet mellom landene. Dette er for øvrig rett, men kineserne mener seg så viktige at disse herunder tar seg den frihet å pålegge amerikanerne at dersom kineserne skulle misforstå USA, bør USA selv bevise at det er en misforståelse. Dersom ikke amerikanerne gjør dette vil det være et hinder som forverrer de bilaterale relasjonene.

USA har imidlertid i den senere tid gjentatte ganger klaget over at Kina ikke svarer på amerikanernes forespørsler om kommunikasjon. Dette selv på høyere diplomatisk nivå. Kineserne mener at intensjonen med disse klagene til og med har blitt gjennomskuet av amerikanske medier. Kineserne hevder disse klagene er simple forsøk på skape inntrykket av at USA ønsker å snakke, men at Kina ignorerer. Dette for å klandre Kina for å skade forholdet mellom Kina og USA.

 

Featured image: Møte i Wien mellom Kinas toppdiplomat Wang Yi og Jake Sullivan, Sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus

15/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE