ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som følge av eskalerende spenninger bevirket av kineserne, signerte Filipinene og Japan i Tokyo på torsdag, en avtale om å øke det militære samarbeidet mellom de to øynasjonene, for å dempe Kinas geopolitiske innflytelse i regionen.

 

Innledningsvis vil det japanske forsvaret delta i det som partene benevner katastrofe-respons-øvelser på Filippinene, hvilket i realiteten er samkjøring av militære enheter. «Vi navigerer sammen i vannet rundt regionen», sa Filippinenes president Ferdinand Marcos jr. på avtalens etterfølgende felles pressekonferanse, sammen med japanske statsminister Fumio Kishida, som er oppsatt på å utvide Japans militære innflytelse i regionen. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, – «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/, «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/ og «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link:  https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

 

Møte mellom Filipinene og Japan

Fra møtet i Tokyo

President Marcos besøk i Tokyo kommer kort tid etter landets møte med USAs forsvarsminister Lloyd Austin, i hvilket USA gikk med på å utvide tilgang til sine militærbaser. Dette danner et grunnlag for sterkt trilateralt forsvarssamarbeid mellom de tre landene, hvilket muliggjøre overføring av utstyr og teknologi til Filippinene, også omfattet luftovervåkingsradarsystemer.

 

Japan har endret sin forsvarsstrategi

Japanske hærstyrker

Japan endret sin forsvarsstrategi i desember, fra sin etter siste verdenskrig omfattet kun defensive doktrine, til å komme i en posisjon som kunne gi landet mulighet til å gjengjelde angrep. Dette medførte imidlertid drastisk økning av landets løpende forsvarsutgifter. Det vises til artiklene «Japan turns to its own armed forces» – link: https://www.em24.uk/japan-turns-to-its-own-armed-forces/ og «Japan increases defense budget» https://www.em24.uk/japan-increases-defense-budget/

 

Styrking av nabolands maritime sikkerhet

Japanske Hatsuyuki-class destroyers

Japan vil også bidra til å styrke omliggende nabolands maritime sikkerhet mot Kinas grafsing i disses rettigheter, Sør-Kinahavet. Kinas marine og kystvakt har blant annet blokkert filippinske fiskebåter i filippinsk farvann. Det vises til avsnittet «Senker nabolands fiskebåter» i artikkelen «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

 

 

Featured image: President Ferdinand Marcos jr. og statsminister Fumio Kishida

13/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!