ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Lørdag hadde Saudi-Arabia invitert til et lukket dagsmøte i Jeddah om Ukraina-krigen, omfattet representanter fra nær 40 land. Ingen felles slutterklæring med konklusjon skulle utarbeides.

 

Det var således i ansamlingen kun utvekslinger av tanker og idéer, men noen land hadde bilaterale møter seg imellom på søndag. Alle land i BRICS unntatt Russland var invitert.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «President Putin will not attend the BRICS summit in Johannesburg» – link:  https://www.em24.uk/president-putin-will-not-attend-the-brics-summit-in-johannesburg/ og «President Macron invites himself to the BRICS summit in South Africa» – link: https://www.em24.uk/president-macron-invites-himself-to-the-brics-summit-in-south-africa/

 

Russland uønsket deltager

Hitler, Stalin og Putin

I møtet deltok altså alle BRICS-landene omfattet Brasil, India, Kina og Sør-Afrika, altså bortsett fra Russland. Saudi-Arabia mente nok at syndebukken Russland ikke hadde noe i denne forsamlingen å gjøre. Denne var følgelig derfor ikke invitert.

Det er ikke tjenlig å diskutere Russlands manipulator Vladimir Putin og dennes assistenter. Det er bare å fastslå at Putin må oppfattes som en mentalt syk person, hvis situasjonsoppfatning og empatiløse logikk er på nivå med Hitlers og Stalins.

Brasils delegasjon var ledet av en utenrikspolitisk rådgiver med navn Celso Amorim, som presenterte landets forberedte kommentarer til temaet som antatt ville bli inkludert i diskusjonen.

Saudi-Arabia, som har støttet FNs sikkerhetsråds resolusjoner, fordømmer Russlands invasjon, samt dens ensidige annektering av territorium i det østlige Ukraina.

Brasils nye regjering skuffer derimot verden ved ensidig å opptre som kinesernes emissærer. Det vises til artikkelen «Brazil’s president Lula da Silva to Europe as China’s emissary?» – link: https://www.em24.uk/brazils-president-lula-da-silva-to-europe-as-chinas-emissary/

 

Situasjon gjenopprettet som før 2014

Kart over Ukraina før 2014

 

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy minnet om de klare uttrykte prinsipper for fredsforhandling. omfattet full tilbaketrekking av russerne slik at situasjonen ble gjenopprettet som forut for annekteringen av Krim-halvøya i 2014. Det er viktig at alle deler våre prinsipper mente Zelenskyy, samt at denne uttrykte at verden måtte forenes om Ukrainas krav. Dette selv om Russland ønsket kreditert dennes tilgang under krigens forløp, til erobrede landområder og at stillingtagen i forhandlinger måtte skje i henhold til den nye territorielle situasjonen.

Zelenskyy håper at Saudi Arabias initiativ vil føre til et «fredstoppmøte» omfattet verdens ledere denne høsten, som støtter Kievs prinsipper, hvilket han mente burde være den eneste formelen for et oppgjør.

Det henvises dog til avsnittet «Eskalering av våpenkappløpet» i artikkelen «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/, som indikerte en skandinavisk tidligere statsminister og politiker i en mannsalder, Kåre Willochs synspunkt på forholdet til Krim. Dette skjedde mange år forut for russernes invasjon i Ukraina.

Russland hadde imidlertid ikke gjort noen forsøk på eksempelvis gjennom forhandlinger, å reaktiviserte Krim-avtalen for fortsatt benyttelse av Sevastopol til Russlands flåtebase i Svartehavet, men president Putin og dennes disipler ønsket kun å overstyre den nå selvstendige, tidligere Sovjetrepublikken Ukrainas totale disposisjoner. Herunder påføre folk i disses eget Russland og verden for øvrig, en uopprettelig skade ved et brutalt angrep.

Det russiske prinsippet er altså at den sterke atommakten ved trusler og handlinger uhindret skal tillates å spise av sine svakere nabostaters landområder etter eget ønske og tilsynelatende behov.

 

Blandet forsamling

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan

Den etter hvert kjente nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ledet USAs delegasjon, mens Brasil, India og Sør-Afrika, som skulle representere BRICS-landene, møtte med mindre offentlig kjente representanter. Det vises til artikkelen «BRICS, an attempt to change the world order» – link: https://www.em24.uk/brics-an-attempt-to-change-the-world-order/

 

Ingen grenser-partnerskap

Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin

Beijing og Moskva har gjentatte ganger snakket om deres sterke relasjoner siden presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin kunngjorde et ingen grenser-partnerskap i februar 2022, da Putin besøkte Beijing. Til tross for dette besynderlige partnerskapet, som selvfølgelig må betraktes som en allianse, hevder Kina, som er det dominerende BRICS-landet, at dette angivelig er en nøytral part i konflikten.

Kineserne har imidlertid nektet å fordømme russerne, hvilket nettopp underbygger disses allianse med Russland. Vestlige regjeringer har selvfølgelig derom kritisert kineserne. Kina møtte med Li Hui som skal være spesiell representant for eurasiske forhold. Det vises til artikkelen «China’s friendship with Russia on shaky ground» – link: https://www.em24.uk/chinas-friendship-with-russia-on-shaky-ground/

 

Fortsettelse av samtaler i København

Juni-møte i København

Jeddah-møtet var en fortsettelse av en tidligere Ukraina-organisert samtale i København i juni i år, som også var uformell og heller ikke endte med noen felles konklusjon.

Verdens største råoljeeksportør, Saudi-Arabia, som har tett forbindelse med dennes oljeeksporterende kollega Russland, har utpekt seg selv som megler. Dette ettersom landet har opprettholdt relativt gode forbindelser til begge de stridende parter i krigen.

 

Featured image: Saudi-Arabias leder kronprins bin Salman og president Zelenskyy

08/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!