ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den britiske statsministeren Rishi Sunak kunngjorde at Storbritannia har inngått en ny avtale med EU tilknyttet Nord-Irland-protokollen, etter Brexit, om handelsregler tilknyttet Nord-Irland som gir provinsens lovgivere mer kontroll over lovene de må følge, hvilken skal benevnes «The Windsor Framework».

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Bestemmelsen om tvisteløsning i Nord-Irland-protokollen» – link: https://www.em24.uk/bestemmelsen-om-tvistelosning-i-nord-irland-protokollen/, «Storbritannia krever reforhandling om Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-krever-reforhandling-om-nord-irland/,  «Demonstranter i Nord-Irland angrep politiet» – link: https://www.em24.uk/demonstranter-i-nord-irland-angrep-politiet/, «Brexit-avtalen må tilpasses Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/brexit-avtalen-ma-tilpasses-nord-irland/,  «Nord-Irland stopper grensekontroll etter trusler» – link: https://www.em24.uk/nord-irland-stopper-grensekontroll-etter-trusler/, «Vil konflikten i Nord-Irland gjenoppstå?» – link: https://www.em24.uk/vil-konflikten-i-nord-irland-gjenoppsta/, «The Scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/, «EU will sue UK over Northern Ireland protocol» – link: https://www.em24.uk/eu-will-sue-uk-over-northern-ireland-protocol/, «British attempt to amend the Brexit deal» – link:  https://www.em24.uk/british-attempt-to-amend-the-brexit-deal/, «Sinn Féin wins the election in Northern Ireland» – link: https://www.em24.uk/sinn-fein-wins-the-election-in-northern-ireland/, «Election in Northern-Ireland» – link: https://www.em24.uk/election-in-northern-ireland/ og «UK-Brexit uten avtale» link: https://www.em24.uk/uk-brexit-uten-avtale/

 

Kan Brexits største problem være løst?

DUP-leder Jeffrey Donaldson

Som en del av Brexit-avtalen signerte Storbritannia Nord-Irland-protokollen, for å unngå å pålegge tollkontroller langs den 500 km lange grensen til Irland, og i stedet opprette én kontroll på varer fra resten av Storbritannia over Irskesjøen.

Nord-Irland-protokollen er et av mest omstridte tema angående Storbritannias Brexit fra EU i 2020. Dette grunnet at tilbakevending til en grense inkludert fredsavtalen fra 1998, var uaktuelt. Fredsavtalen med åpen grense med Irland avsluttet den politiske volden som hadde pågått i årtier i Nord-Irland.

Om avtalen vil aksepteres avhenger av om Det demokratiske unionistpartiet – DUP, avslutter sin boikott av Nord-Irlands maktdelingsordning i Stormont, regionens forsamling, som heretter kan stoppe EU-lover vedrørende varer fra å gjelde i Nord-Irland, men den britiske regjeringen har veto. EU-domstolen bestemmer uansett i spørsmål om det indre markedet.

DUP-leder Jeffrey Donaldson har meddelt at det vil ta noe tid å vurdere om disse skal godta den endrede avtalen.

 

Vil statsminister Sunak måtte gå?

Statsminister Rishi Sunak

Blir ikke avtalen godkjent vil dette kunne medføre spørsmål om statsminister Sunak må trekke seg. Denne har også andre vesentlige problemer.

Opposisjonspartiet The Labor ligger langt foran i meningsmålingene med de problemene som nå finnes i UK, med tomme hyller i matvare-forretningene, inflasjon og prisstigning, foran et nasjonalt valg i 2024. Dessuten vil den irriterte euro-skeptiske fløyen hos The Tories igjen våkne til live, hvilken har medført en dyp splittelse i partiet etter Brexit-avstemningen om å forlate EU i 2016.

 

USA godtar ingen innskrenkning av Langfredagsavtalen

President Joe Biden

USAs president Joe Biden, med stolt irsk opphav, vil rimeligvis komme på besøk tilknyttet 25-årsjubileet for Langfredagsavtalen og skal ha uttrykt stor bekymring for motstanden i provinsen. Det er således advart om at enhver handling som setter denne avtalen i fare vil komme til å skade forventningene til handelsavtalen mellom USA og Storbritannia.

 

Stans av migrantstrømmen over Kanalen

Immigrantbåt på den engelske kanalen

Det er ikke urimelig at statsminister Sunak håper at endringsavtalen vil skape basis for forhandlinger, også omfattet andre omstridte tema mellom Storbritannia og EU, herunder blant annet stansing av strømmen av migranter over Kanalen, dessuten ellers, finansielle tjenester og forskning. Nord-Irland var underlagt EU-regler selv om regionen ikke var EU-medlem.

Men protokollen skapte faktisk en grense for varer som fraktes fra Storbritannia, fordi protokollen holdt Nord-Irland fortsatt i EUs indre marked, til Sinn Féins store begeistring, og virket som en katalysator for løsrivelsen fra Storbritannia og forening med resten av Irland. Protokollen ble i sin tid også ble signert av The Democratic Unionist Party – DUP, det unionistiske og UK-lojale partiet.

 

Featured image: Statsminister Rishi Sunak og Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president

01/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!