ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det syvende faktumet som utenriksministrene i G7-nasjonene, Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, tok til behandling på sitt møte i Hiroshima den 7. og 8. november, med referanse til United States Government’s redegjørelse av den 11. november, og som her kommenteres i kortform av EM24 EuropMedia, var Afrika.

 

G7 utenriksminister summit Hiroshima November 2023

 

G7-gruppen innledet med å ønske Den Afrikanske Union – AU, velkommen som et permanent medlem av G20, slik det gjenspeiles i «G20 New Delhi-ledererklæringen». Også i andre internasjonale fora blir afrikansk representasjon støttet, herunder spesielt i FNs Sikkerhetsråd.

 

African Union – Agenda 2063

 

AUs økonomiske fellesskap Agenda 2063, er et sett med initiativer foreslått og under implementering av AU, vedtatt på den ordinære forsamlingen av AUs stats- og regjeringssjefer i 2015. Denne mekanismen oppfordres til å mekle i konflikter på det afrikanske kontinentet, ettersom G7 uttrykte bekymring over «den forverrede politiske, sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i enkelte deler av kontinentet».

Ellers gjentok G7 sin forpliktelse til å støtte bevaring av fred, stabilitet i vekst og utvikling i hele Afrika. Partene i konflikter ble anmodet om å «respektere internasjonal humanitær lov og internasjonal menneskerettighetslov». Det vises til artiklene, «A Message from The Elders – Zeid Ra’ad al Hussein» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-zeid-raad-al-hussein-3/, «A Message from The Elders – Ban Ki-Moon» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ban-ki-moon/ og «Russlands digitale desinformasjon i Afrika» – link: https://www.em24.uk/russlands-digitale-desinformasjonstaktikk-i-afrika/

 

Libya

Fra Libyas hovedstad Tripoli

 

G7 nevnte spesielt støtte til FN i dennes forsøk vedrørende den «libyske politiske prosessen for å holde ekte, frie, rettferdige og inkluderende valg uten ytterligere forsinkelser». Det henvises til artikkelen, «Politisk løsning i Libya» – link: https://www.em24.uk/politisk-losning-i-libya/

 

Tunisia

Fra Tunisias hovedstad Tunis


G7 oppfordret videre Tunisia til å «implementere reformer for å øke landets økonomiske og institusjonelle stabilitet». Det vises til artikkelen, «Tunisia fikk den første kvinnelige arabiske statsminister» – link: https://www.em24.uk/tunisia-fikk-den-forste-kvinnelige-arabiske-statsminister/

G7-landene presiserte at disse urokkelig ville oppfylle sine forpliktelser i disse spørsmålene, og styrke disse mot neste år under det italienske presidentskapet.

 

Denne artikkel er nr 7 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Stats- og regjeringssjefer i Den afrikanske union (AU)

14/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!