ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En resolusjon i FNs sikkerhetsråd fremmet av Brasil, som for tiden er rådets leder, ville ha fordømt Hamas sitt angrep på Israel den 7. oktober, medfølgende opphør av all vold mot sivile på begge sider. Resolusjonen ville ha appellert til at humanitær hjelp fikk adgang til Gaza. USA la imidlertid ned veto mot sikkerhetsrådets resolusjon.

 

Tolv av rådets medlemmer stemte for, to avsto fra å stemme og USA var imot. Sikkerhetsrådets beslutninger lammes om ett av dettes fem faste medlemmer med veto stemmer imot.

 

President Joe Biden og statsminister Benjamin Netanyahu

 

Resolusjonen ville også ha anmodet Israel om å trekke tilbake oppfordringen til Gazas innbyggerne om å flytte sørover for deres sikkerhet, hvilket det rimeligvis ville være i denne overbefolkede vesle enklaven. USA la vekt på at resolusjonen utelot Israels rett til berettiget selvforsvar.

På tidspunktet for avstemmingen i New York ga imidlertid Israels statsminister Benjamin Netanyahu tillatelse til bistands-konvoier ved grenseovergangen i Rafah mellom Egypt og Gaza, som følge av USAs president Joe Bidens samtidige samtaler med Netanyahu.

 

Diplomati mellom Tyskland og Egypt

President Abdel Fattah el-Sissi og forbundskansler Olaf Scholz

 

Egypts president Abdel Fattah el-Sissi, som i sin tid var militær kuppleder, hadde uttrykt at å åpne Rafah-grenseovergangen ville gi palestinere anledning til å flykte fra Gaza, hvilket på sikt vil kunne virke negativt på en to-statsløsning og danne presedens for at palestinere også kunne blir drevet ut av Vestbredden og der vil forflytte seg til Jordan.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, som besøkte president el-Sissi, berettet at de tyske og egyptiske myndighetene samarbeidet for umiddelbart å få humanitær tilgang til Gazastripen.

Scholz, som fordømte Hamas’ angrep på Israel den 7. oktober, sier at det er viktig at «eksplosjonen» på parkeringsplassen utenfor Al-Ahli-sykehuset i Gaza by måtte analyseres ettersom israelerne og palestinerne legger skylden på hverandre.

Scholz advarte i denne forbindelse Hizbollah i Libanon og Iran om å holde seg utenfor konflikten. Viser til artikkelen «Israel halted Hezbollah’s support attack» – link: https://www.em24.uk/israel-halted-hezbollahs-support-attack/

Situasjonen var tilsynelatende igangsatt og styrt av blant annet Hamas sine millionær-ledere, som residerer og driver sin virksomhet i trygghet fra Al Doha i Qatar, som kastet sitt eget folk inn i flammene for å vinne terreng i forhandlingene med Israel, samt å påvirke Saudi-Arabia til ikke å inngå noen Abrahams-avtale med Israel. Det vises til artikkelen «Approaching settlement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/approaching-settlement-between-israel-and-saudi-arabia/

 

Amerikanske sanksjoner

Finansminister Janet Yellen

 

USAs Treasury har igangsatt  sanksjoner som retter seg mot Hamas sine ledere som befinner seg både i Gaza og andre steder, inkludert i Sudan, Tyrkia, Algerie og Qatar. Dette ut fra en hemmelig investeringsportefølje som USA har oversikt over for Hamas tilknyttet Iran.

 

Arabiske stater gir Israel skylden

Åstedet etter sykehuseksplosjonen

 

Arabiske nasjoner, som har forsøkt å normalisere forholdet til Israel, har gitt landet skylden for en eksplosjon som drepte anslagsvis 500 mennesker på et sykehus i Gaza. Antallet er dog ikke verifisert. Både UAE og Bahrain, dessuten Marokko, som alle har Abrahams-avtaler med Israel, har også gitt Israel skylden, det samme har tilsynelatende også Egypt, som var det første arabiske landet som normaliserte forholdet til Israel i 1979. Amerikanske eksperter støtter imidlertid Israels utsagn, hvilket president Biden har gått god for. Israelske raketters bane kan dessuten spores fra utskyting til det treffer målet. Senere undersøkelser på åstedet kan avdekke våpentype.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har imidlertid anmodet om at en omfattende etterforskning igangsettes før det tas noe standpunkt til skyldspørsmålet, som dessverre neppe noen gang blir klarlagt og kan sette den positive utvikling i Midtøsten de senere år, flere tiår tilbake.

Det israelske militæret har imidlertid altså nektet ethvert ansvar. Den israelske regjering har i alle fall foreløpig hevdet at eksplosjonen ble forårsaket av en feilavfyrt rakett fra islamistiske militanter «Islamic Jihad» eller kanskje heller et annet forsettlig arrangement av motparten.

Det sistnevnte er tilsynelatende en mer logisk forklaring. De ovenfornevnte Hamas-millionærene kan nok ha sittet tilbakelent i sine lenestoler i Qatar og ha sendt sitt eget folk på bålet for å oppnå goodwill for sin sak og badwill for motstanderen Israel, som derfor kan påstås å ha brutt folkeretten. Disse Hamas-lederne i sine trygge omgivelser visste nok at disses eget folk ble ofret i mange hundretall, kanskje tusentall, for å forstyrre Israels stadig bedre grep om situasjonen i Midtøsten, til regionens alle lands fortjeneste. Mossad plukket effektivt opp skyldige fra den andre verdenskrig og vil nok også gjøre dette etter det siste anslaget av grusom antisemittisme.

Det er ingen umulighet at disse Hamas-lederne også hadde forhånds-kalkulert med diverse terrorangrep i tillegg mot sitt eget folk, da de igangsatte de brutale drapene mot sivile i Israel, hvilket hittil har medført 1.400 drepte. I tillegg tilkommer altså alle omkomne i Nord-Gaza etter Israels sikringsbombing der før eventuelt infanteris bakkeangrep for å rydde skjulte Hamas-terrorister av veien. Det kan derfor komme flere, både drepte og skadde i tillegg på begge sider.

Israel, som har ett av verdens beste forsvar, ville ikke ha gjort en så elementær feil som å utføre dette bestialske angrepet på Al-Ahli-sykehuset, som ikke er blitt vesentlig strukturelt skadet og uten at det heller ikke forekommer sprengingskrater som ville ha oppstått ved et eventuelt luftangrep.

 

FNs generalsekretær

FNs generalsekretær Antonio Guterres

 

FNs generalsekretær Antonio Guterres kommer på banen som et forsonende element som ikke trekker hastige slutninger om fakta. Denne er kun konsentrert om å få slutt på massakrene og påpeker at Hamas sitt angrep på Israel ikke kan rettferdiggjøre noen kollektiv avstraffelse av det palestinske folket.

Guterres appellerte derfor om umiddelbar humanitær våpenhvile. Videre ga han instruksjon om at Hamas umiddelbart og betingelsesløst løslot de 199 gislene disse hadde tatt. Dessuten om at Israel straks tillot ubegrenset tilgang til grunnleggende humanitær hjelp til folket i Gaza, hvor flertallet er kvinner og barn.

 

Featured image: Fra angrepet på Al-Ahli sykehuset i Gaza

18/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!