ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I samsvar med «Memorandum of Understanding» som ble signert i 2021 i Mexico City, ble det inngått en avtale om en opposisjonsallianse. Dette ettersom Mexico hadde erklært nøytralitet. Avtalen ble benevnt «Unitary Platform».

 

Avtalen integrerte sivilsamfunnet, fagforeninger, pensjonert militærpersonell, politiske partier og varamedlemmer i nasjonalforsamlingen som ble valgt for perioden 2016-2021. Dessuten tilkom etterhvert flere avtalefestede, omfattende relevante aktører, herunder det rehabiliterte National Electoral Council Democratic og Unity Roundtable, et nasjonalt politisk parti, alle for å delta i regionale valg.

 

Fra forhandlingene i Bridgetown

 

En femte runde av forhandlingene i henhold til avtalen av 2021, ble gjenopptatt i Bridgetown på Barbados etter tilretteleggelse av Norge i samarbeid med nasjonene Nederland og Den russiske føderasjonen, samt vertslandet, republikken Barbados.

Den 17. oktober ble det således signert en delavtale i Bridgetown mellom den venezuelanske regjeringen og Unitary Platform, hvor Mexico som tidligere vertsland i samsvar med nevnte «Memorandum of Understanding», med gjentagelse av sin nøytralitetserklæring og likhet for de involverte partene, deltok i signeringen av avtalen for forhandlingsprosessen, om fremme av politiske rettigheter og valggarantier for alle og delavtalen for beskyttelse av nasjonen Venezuelas vitale interesser.

 

USA utsteder lisenser


Tirsdag inngikk Venezuelas regjering og den USA-støttede opposisjonen en avtale om garantier for en internasjonalt overvåket avstemming i andre halvdel av neste år. Dette med den følge at USAs finansdepartement onsdag kunne kunngjøre at denne, etter at Venezuelas regjering ble enig med opposisjonsalliansen Unitary Platform, om å foreta valg i 2024, følgelig vil lette verserende sanksjoner mot Venezuelas olje- og gassektor.

Lettelsen som ble framsatt, bare fem dager før opposisjonen holder primærvalg for å velge sin kandidat til presidentvalget i 2024, kan imidlertid endres dersom Venezuela ikke oppfyller de avtalte kravene, presiserte det amerikanske finansdepartementet.

Departementet har i denne forbindelse utstedt lisenser som autoriserer transaksjoner som involverer Venezuelas olje- og gassektor, samt gullsektor, hvilket fjerner forbudet mot sekundærhandel. Lisensen vil altså bare fornyes hvis Venezuela oppfyller sine forpliktelser i henhold til kommende avtalte valg, samt andre forpliktelser ikke ivaretatt i avtalen, med hensyn til de som er urettmessig internert som politiske fanger.

 

President Nicolás Maduro

 

Biden-administrasjonen har lenge lovet reduksjon av sanksjonene mot demokratiske innrømmelser fra president Nicolás Maduros side. Dessuten har administrasjonen bestemt å utstede lisenser og autorisasjoner som i tillegg vil tillate Caracas å gjenoppta forretninger med karibiske nasjoner. Samlet markerer tiltakene til Biden-administrasjonen en overgang mot et økt engasjement med Venezuela, i motsetning til Trump-administrasjonens sanksjoner mot landets sosialistisk styre. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kampen om USAs nærmarkeder» – link: https://www.em24.uk/kampen-om-usas-naermarkeder/

 

Politiske fanger frigjøres ikke og opposisjon nektes offentlige stillinger

Demonstrasjon for frigivelse av politiske fanger i Venezuela

 

Inngått avtale fjernet imidlertid ikke Venezuelas regjerings utestengelse av opposisjonskandidater i offentlige verv. Heller ikke noe om å frigjøre politiske fanger. USA tar tilsynelatende små skritt om gangen og viser tydeligvis kun at de er medgjørlige.

Etter det lovede valget i 2024, som det tydeligvis håpes at president Maduro vil komme til å tape, dersom det i det hele tatt blir avholdt, vil USA som selvfølgelig er fullt klar over at Venezuela har verdens største oljereserver, stramme skruen etter tilsynelatende å ha svelget elefanter. Lisensene trekkes imidlertid altså tilbake dersom ikke de politiske fangene blir frigitt.

Russernes bortfall som oljeleverandør til Vesten etter dennes invasjonen i Ukraina, med påfølgende energikrise, har selvfølgelig myket opp USAs håndtering av Venezuela, som besitter en enorm oljereserve, enkelt tilgjengelig for hele Vesten, langs Atlanterhavets kyst.

 

Featured image: President Nicolás Maduro og Nasjonalforsamlingens president Jorge Rodiguez

19/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!