ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

178 medlemmer fra alle EUs medlemsland er samlet i EPP-gruppen og er den største politiske gruppen av parlamen-tarikere i Europaparlamentet. Denne gruppen har publiserert et dekret om at Vladimir Putin ikke er legitimt valgt som president av Russland.

 

EPP som benevnes «Group of the European People’s Party – EPP» er en politisk gruppe i Europaparlamentet. Gruppen ble stiftet i 1953 og dennes medlemmer tilhører for de flestes vedkommende, det «Det europeiske folkeparti» som er et europeisk, kristendemokratisk parti.

Det vises ellers i denne forbindelse til tidligere artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Putin inaugurated for the fifth presidential term» – link: https://www.em24.uk/putin-inaugurated-for-the-fifth-presidential-term/

 

Mangler enhver legitimitet

Russlands leder Vladimir Putin

 

Parlamentarikergruppen fremmer således altså en strikt anmodning om at Vladimir Putin av det internasjonale diplomatiet ikke skal godkjennes som Russlands president, dette gjelder dessuten også det såkalte russiske presidentvalget som heller ikke har noen legitimitet.

Gruppen anmoder om at utenriksministrene, som i dag møtes i Brussel, offisielt skal erklære at Vladimir Putin ikke er president i Russland.


Utvidet «sanksjonspakke»

Opposisjonspolitiker Alexei Navalny

 

Det forberedes for tiden en ny «pakke med sanksjoner fra EU» rettet mot de som måtte være involvert i Alexei Navalnys død. Det vises til artiklene «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/, «Alexei Navalny dømt som «ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/, «Alexei Navalny’s imprisonment extended to 19 years» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalnys-imprisonment-extended-to-19-years/, «Alexei Navalny imprisoned throughout Putin’s reign? » – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-imprisoned-throughout-putins-reign/, «Where is Alexei Navalny hidden? » – link: https://www.em24.uk/where-is-alexei-navalny-hidden/, «Missing Alexei Navalny has been located» – link: https://www.em24.uk/missing-alexei-navalny-has-been-located/ og «Opposition leader Alexei Navalny has died in prison» – link: https://www.em24.uk/opposition-leader-alexei-navalny-has-died-in-prison/

Nærværende medias mange artikler tilknyttet Navalny er bare et eksempel på hvor vidt storsamfunnet fulgte med på Putin-regimets terror mot opposisjonen, hvilket har medført tusenvis av arresterte opposisjonelle, som av regimet er blitt betegnet som ekstremister og terrorister. Avliving av den etter hvert internasjonalt kjente Navalny, som regimet hevder døde naturlig, skjedde tilfeldigvis i perfekt tid før valget.

 

Før «sanksjonspakken» publiseres

EU Parlamentariker Rasa Juknevičienė

 

Det vil være korrekt at EUs medlemsland, forut for at «sanksjonspakken» publiseres offisielt, bør erklære at det ikke har vært valg i Russland, kun spredning om et simulert valg med høy valgdeltagelse. Putin kan derfor ikke betraktes som landets leder så lenge de politiske motstanderne har blitt fengslet, myrdet eller tvunget i eksil, presiserte EPP-gruppens nestleder Rasa Juknevičienė med ansvar for gruppens utenrikssaker. Det hengende spørsmålet blir imidlertid heretter: Hvordan skal EU takle forholdet ved at denne ikke aksepterer at Putin skal ansees som Russlands leder? Putin vil nok rimeligvis selv ikke legge noe vekt på om hva denne benevnes som.

 

En ny Josef Stalin

EU Parlamentariker Andrius Kubilius

 

EPP-gruppens russisk ansvarlige, Andrius Kubilius, henviser til Putins likemenn fra det forrige århundre, i det russiske imperiet og i denne forbindelse spesielt formann Josef Stalin. Putin kan benevnes som en diktator, krigsforbryter eller mafiasjef, men han kan ikke kalles eller kalle seg selv «president», markerer Andrius Kubilius.

 

Ikke alle er enige

President Emmanuel Macron

 

Det hengende spørsmålet blir imidlertid heretter, hvordan skal EU takle forholdet ved at denne ikke aksepterer at Putin ansees som Russlands leder?

Putin selv vil nok rimeligvis selv altså ikke legge noe prestisje i hva denne benevnes som i EU, men selvfølgelig kan en slik internasjonal underkjennelse av imperiets leder gi noen enkeltpersoner ideer, hvilket først og fremst kan være ovennevnte iniativtakeres mening. Imidlertid ønsker både amerikanerne og Frankrikes leder, president Emmanuel Macron, at Putin til en viss grad respekteres som Russlands ubetingede leder sett bort fra rettferdighetens faktum. I politikken må man nok akseptere å«svelge en kamel».

Det henvises til avsnittet «Russlands framtidsstrategi» i ovennevnte innledende, tidligere artikkel i nærværende media, «Putin inaugurated for the fifth presidential term». Det siteres: «Dette selv om Frankrikes har uttalt at «Vi er ikke i krig med Russland eller det russiske folket, og vi har ikke noe ønske om regimeskifte i Moskva». Frankrike som, til tross for den pågående krigen, tilsynelatende opprettholder en uavhengig og pragmatisk holdning til Russland, tilsidesetter således ikke framtidige forbindelser med landet.»

Det er vel rimelig å tro at både USA og Macron kalkulerer med at det er bedre å ha en person til hvilket man kjenner handlingsmønsteret, enn å vente på at en ny «diktator» dukker opp av intet med tilgang til «dommedags-knappen» vedrørende den tidligere supermakten Sovjetunionens enorme atompotensiale.

 

Featured image: EU Parlamentet

10/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!