ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Anthony Albanese ble i dag sverget inn som Australias 31. statsminister, noe som markerer kulminasjonen i dennes nær 30 år lange politiske karriere. Etter seieren sa Albanese at han ønsker å forene landet, hvor han synes folk hadde blitt splittet. Han lovet videre å gi mer økonomisk bistand for å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

 

Ettersom Australias Labor Party vil danne landets neste regjering i dag, sa Albanese at fem medlemmer av partiet vil være de første ministrene som blir sverget inn i forkant av Quadtoppmøtet i hvilket han vil delta. Penny Wong blir utenriksminister, Richard Marles blir sannsynligvis forsvarsminister og Katy Gallagher blir finansminister. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Albanese succeeds Morrison as prime minister of Australia» – link: https://www.em24.uk/albanese-succeeds-morrison-as-prime-minister-of-australia/

 

Bistandspakke til Quad

Utenriksminister Penny Wong

Albanese vil reise til Tokyo sammen med utenriksminister Wong for å møte USAs president Joe Biden, Japans statsminister Fumio Kishida og Indias statsminister Narendra Modi. Det forventes at den nyvalgte statsministeren vil medbringe til Quad en bistandspakke omfattet 470 millioner dollar. Det vises blant annet til «Quad alliansen» i artikkelen «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/ og avsnitt «Allianser i Indiahavet og Stillehavet» i artikkelen – «Styrket sikkerhetsbånd mellom Washington og New Delhi mot Kina» – link: https://www.em24.uk/styrket-sikkerhetsband-mellom-washington-og-new-delhi-mot-kina/

 

Hva mener kineserne om regjeringsskiftet?

Statsminister Anthony Albanese

Redaksjonen har foretatt en rundreise blant de største av Kinas autokratisk styrte aviser, som har vokst i et antall fra mindre enn 50 i 1968 til omkring 350 i dag. Dette for å finne eventuelle uttalelser og synspunkter om Australias statsministerskifte til Anthony Albanese etter Scott Morrison. Det vises blant annet til artikkelen – «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/

Det kan generelt sies at kineserne hittil ikke hadde noen ekstremt slagkraftige uttalelser, forventninger eller endringer, heller ikke noen invitasjoner til sådanne, vedrørende Australias Kina-politikk relatert til det foretatte regjeringsskiftet. Kineserne bemerket imidlertid, ikke overraskende, at Albanese prioriterte feil ved å velge å innlede sitt embetes virksomhet gjennom oppmøte i Quad-toppmøtet – Quadrilateral Security Dialogue, i Japan sammen med de øvrige lederne i de deltagende land, hvilke har det samlede mål kun å motarbeide Kina. Det vises blant annet til artiklene – «USA og Japan utvider sikkerhetssamarbeidet» – link: https://www.em24.uk/usa-og-japan-utvider-sikkerhetssamarbeidet/  og «Australia og Japan har signert sikkerhetspakt» – link: https://www.em24.uk/australia-og-japan-har-signert-sikkerhetspakt/

 

Statsministeren burde ha prioritert annerledes

Quad-alliansen

Det er selvsagt ikke uventet at kineserne i dette tilfelle mener at statsminister Albanese i stedet først burde ha tatt opp til behandling rekken av de alvorlige innenlandske problemer som Australia står over for, omfattet blant annet økende inflasjon og levekostnadspress, før denne la ut på reiser for å drøfte internasjonale spørsmål.

De kinesiske avisene påpekte videre at den nye regjeringen, enten denne planlegger det eller ikke, er utpekt til en sentral rolle i Quad-alliansen som følge av amerikanernes press. «Australia vil således ikke ha råd til å trekke seg tilbake eller handle passivt tilknyttet Quad-alliansen», hevder en kinesisk strategisk ekspert.

Det skrives også at dette Quad-møtet vil være den første testen for den australske statsministeren og dennes nye regjering, for å opparbeide «politisk visdom». Spesielt omfattet hvordan de nye lederne skal bli «kvitt skyggen av Scott Morrisons tidligere anti-Kina-strategi som dypt skader landets egen økonomi og handel», mente ett par kinesiske universitets-tilsatte. Disse bemerket også at «Australia har liten innflytelse i det USA-ledede Indo-Pacific Economic Framework gitt sin høye avhengighet av Kinas økonomi». Yu Lei, sjefsforsker ved Forskningssenteret for Pacific Island Countries of Liaocheng University, skal imidlertid ha uttalt at «Det antas at Albanese ikke vil ta ledelsen i den USA-ledede blokken slik Morrison gjorde, ettersom den nye regjeringen vil primært måtte fokusere på økonomisk oppgang og takle arbeidsledighet og sosiale levebrøds-spørsmål».

 

Oppfordret til forsiktig retorikk

Stipendiat Zhou Fangyin

En stipendiat ved Guangdong Institute for International Strategiesm, Zhou Fangyin, mente at for nyutnevnte Albanese å delta i ett Quad-toppmøte allerede den andre dagen etter at denne tiltrådte, kan være en utfordring for denne gitt dennes begrensede diplomatiske erfaring, «Dersom den nye statsministeren er smart nok, ville han innta en forsiktig retorikk og unngå å sette Australias rolle i søkelyset. Dette vil ellers bare tjene som en dårlig begynnelse for forholdet mellom Kina og Australia for den nye regjeringen».

Det ble i avisen til sammenligning referert til at da statsminister Morrison møtte Quad-lederne i september 2021, skal australske media ha skrevet at Morrison hadde sagt at «Australia tar alvorlig på å dempe Kinas styrke». Dessuten skal Morrison ha tillagt, «Det er klart at alliansen har blitt en de facto sikkerhetsmekanisme for å styre Kinas stige».

 

Lave forventninger til endring

Tidligere statsminister Scott Morrison

De kinesiske avisene presenterte alle, generelt nøytrale forventninger til hvor mye den nye australske lederens Kina-politikk i det hele tatt vil komme til å avvike fra, som en av avisene skriver, «Morrisons hensynsløse grep som tjente USAs strategiske interesser». Avisen skriver videre, «Dette gjelder spesielt i øylandene i Sør-Stillehavet, hvor det er høyst sannsynlig at den nye australske regjeringen vil komme til å investere mer for å konkurrere med Kina». En av ekspertene skal ha uttalt til en avis, at «å smøre på Kinas samarbeid med disse landene eller forvrenge det som en Kina-trussel, ville ikke komme til å endre kursen for det likeverdige og gjensidige samarbeidet mellom Kina og stillehavsøylandene». Det vises til artikkelen – «Solomon islands secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/

 

Mer australsk engasjement

President Chen Hong

En kinesisk avis skrev at britisk media skal ha skrevet at «På den utenrikspolitiske fronten har Labor-partiet foreslått å etablere en forsvarsskole i Stillehavet, for å trene nabohærer som svar på Kinas tilstedeværelse på Salomonøyene, som er utenfor Australias dørstokk».

Videre skal president Chen Hong ved Chinese Association of Australian Studies og direktør for Australian Studies Center ved East China Normal University, ha merket seg at «statsminister Albanese skal ha understreket viktigheten av alliansen mellom Australia og USA både før og etter valget. Ved å møte president Joe Biden ansikt til ansikt på Quad-toppmøtet, vil Australia vise mer engasjement for Quad-alliansen, som også er en måte å understreke at den nye lederen ikke vil avvike fra den generelle retningen til den forrige administrasjonen».

Chen skal ellers ha bemerket, «Det har også lokket India, ikke bare for AUKUS’s skyld, men også for dennes intensjon om å koble seg fra Kina, selv om det totale handelsvolumet mellom Australia og India er mye mindre enn handelen mellom Kina og Australia». Det vises til avsnittet «Forsvarsteknologipakten AUKUS» i artikkelen «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

Chen framsatte også i avis-intervjuet, betraktninger om at «Australia har alltid sett på Sør-Stillehavsregionen som sin egen bakgård og en eksklusiv innflytelsessfære. Derfor feiltolker landet alltid enhver form for samarbeid velkommen med lokalbefolkningen, som en militær trussel og hyper opp saken, spesielt under valgkampen, Morrison-administrasjonen har kontinuerlig tatt opp problemet som et bevis på Kina-trusselen». Chen fortsatte med at «Morrison-regjeringen hadde tatt en tvangstilnærming for å skremme stillehavsland ved å bombardere disse med myndighetspersoner, true dem i opinionen og til og med true med å sende inn tropper». «Selv om det er usikkert om den Arbeiderpartiet-ledede regjeringen vil endre denne tilnærmingen eller ikke, vil dens intensjon om å blande seg inn i samarbeidet mellom Kina og disse landene alltid være der», la Chen til avslutningsvis. Det vises til artiklene – «Solomon islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/ og «Criticism for withholding information about AUKUS» – link: https://www.em24.uk/criticism-for-withholding-information-about-aukus/

 

Forhandler Kina sikkerhetsavtaler med andre øygrupper?

Øygruppen Kiribati

En kinesisk avis refererer også til at Wall Street Journal på lørdag skal ha skrevet, «I likhet med Morrison skal Albanese ha anklaget Kina for å opptre mer aggressivt i regionen. Statsminister Albanese har uttalt at Australia må svare på dette. Albanese kritiserte også Morrisons regjering for ikke å ha gjort nok for å hindre Kina i å signere en sikkerhetspakt med Salomonøyene, hvor Canberra tradisjonelt har vært en nøkkelleverandør av sikkerhet».

Videre har også kinesisk presse heftet seg ved at, samme dag – altså på lørdag, skal Financial Times ha skrevet at «Kina intensiverer sin innsats for innflytelse i Stillehavet ved å forhandle sikkerhetsavtaler med to andre øy-nasjoner, inkludert Kiribati, etter pakten med Salomonøyene». Financial Times henviser til tjenestemenn i USA og allierte land tilknyttet påstandene i artikkelen.

En annen av de innkoplede kinesiske ekspertene uttalte at «Fortsatt har det vært røster som ber Australia om å reparere skaden med sin største handelspartner når det også forventes å søke mer framgang i bånd med øy-nasjoner i Stillehavet».

 

Hvorfor skal Kina og Australia krangle
En av Kinas største aviser skriver noe som forstås som, «Australias plutselige vending til en haukaktig anti-Kina-holdning er det mest uforklarlige fenomenet i internasjonale relasjoner de siste årene. Kina og Australia er tusenvis av mil fra hverandre. Det er ingen territorielle tvister eller historiske klager mellom de to landene. I løpet av det meste av de siste 50 årene av deres diplomatiske forbindelser, har verken ideologiske forskjeller eller geopolitiske tvister påvirket de normale, gjensidig fordelaktige utvekslingene mellom de to landene. Det vises blant annet til artikkel – «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/

Imidlertid har denne stabile og gjensidig fordelaktige situasjonen blitt alvorlig skadet av australsk side på bare ett par år, noe som er beklagelig».

I dette valget var Kina-politikk et nøkkelspørsmål for Australias to partier, for å angripe hverandre. Spesielt Morrison satte sin tøffe holdning mot Kina i spissen for sin valgkamp. Lørdagens resultater viste imidlertid nok en gang at australierne bryr seg mer om regjeringens engasjement og handlinger i spørsmål knyttet til folks velvære, som klimaendringer, skyhøye priser og lønninger, enn den uberettigede Kina-trusselen. Dette kan sees på som en retning og balanse i Australia for dens paranoide anti-Kina-vei og dens tilnærming til å skylde på Kina som en vei ut av alle problemene de siste årene. Det vises blant annet til artikkelen: «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/

 

Kina er Australias største handelspartner
I løpet av de siste 13 årene har Kina vært Australias største handelspartner, i tillegg til Australias største eksportmarked og importkilde. Imidlertid har den australske siden de siste årene gått lenger og lenger nedover veien med politisering av handels- og investerings-spørsmål, og undertrykker ofte kinesiske selskap med unnskyldninger om «nasjonal sikkerhet». Så langt har Australia iverksatt hundrevis av antidumping- og antisubsidie-undersøkelser mot kinesiske produkter, mens Kina kun har laget noen få saker mot australske produkter. De beklagelige konsekvensene av Australias handlinger merkes allerede i økonomien. Det vises blant annet til artikkelen: «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/

En annen kinesisk avis uttrykte imidlertid positive forhåpninger om framtiden, «Dette (altså Albaneses tiltredelse) gir et vendepunkt for forholdet mellom Kina og Australia, som for øyeblikket er lavt. Vi ønsker at den nye australske regjeringen kan bringe det bilaterale forholdet tilbake på rett spor.

 

Featured image: Australsk og kinesisk flagg

23/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!