ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det siste medlemslandet Ungarn har nå endelig godkjent Sverige som Nato-medlem, som det siste av 32 nasjoner. Etter nær to år, helt siden Russlands angrep på Ukraina i februar 2022, har Sverige forstått at landet ikke lenger kan fortsette sin over 200 år lange pågående, absolutte nøytralitet.

 

Sverige så seg plutselig utrygg grunnet sin gjennom historien, tidligere «evige fiende» og søkte følgelig sammen med naboen Finland om medlemskap i Nato-alliansen for trygghet. Alliansen omfatter nå samlet 32 nasjoner.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «This Monday, Hungary will decide on Sweden’s Nato-entry» – link: https://www.em24.uk/this-monday-hungary-will-decide-on-swedens-nato-entry/ og «Sweden’s Nato membership approved by Turkey» – link: https://www.em24.uk/swedens-nato-membership-approved-by-turkey/

 

Lang behandlingstid

Generalsekretær Jens Stoltenberg

 

Avstemning i det ungarske parlamentet er 18 måneder forsinket. Likevel sa generalsekretær Jens Stoltenberg at det hadde vært en rask behandling. En brytekamp ble avsluttet, spesielt med Tyrkia i januar grunnet tåpelig, provoserende koranbrenning i Sverige av folk som søkte publisitet.

Videre var Sveriges problem for Tyrkia, svenskenes åpne, folkerettslige politikk også omfattet tyrkiske kurdere som hadde søkt tilflukt i Sverige. Dette ettersom Tyrkia behandler kurderne nærmest som jødene, også uten land, var blitt behandlet helt fra romertiden inntil de fatale utslag forårsaket av den tyske nazismen før og under siste verdenskrig.

I tillegg var Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan på jakt etter amerikanske F35 jagerfly denne ikke hadde fått levert fra USA, ettersom amerikanerne oppfattet det som Erdoğan ville benytte disse flyene til å drepe kurderne, som hadde kjempet side om side med amerikanerne i Syria for å eliminere IS-kalifatet.

Det vises til artiklene «Sweden and Finland dispute with Turkey over kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/ og «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/

 

Avstemningen i parlamentet

Fra parlamentet med resultatet av avstemningen

 

Ungarns parlament stemte endelig for å ratifisere Sverige, dog med en forsinkelse som har frustrert alliansen i dennes bestrebelser for å utvide sin makt og gi Russland indikasjon om at dennes krig mot Ukraina ikke skal kunne vinnes mot et samlet Europa, hvorav de fleste nasjoner er medlemmer i verdens sterkeste militære allianse, The North Atlantic Treaty Organization, også kalt the North Atlantic Alliance eller bare NATO.

Mandagens avstemning i det ungarske parlamentet ga resultatet 188 representanter for og kun seks mot. Formell tiltredelse vil ta noe tid ettersom Ungarn for tiden mangler president, hvilken hadde trukket seg av private grunner. Det vises til avsnittet  «Forsinkelser grunnet skifte av president» i ovennevnte artikkel «This Monday, Hungary will decide on Sweden’s Nato-entry».

 

Featured image: Ungarns parlament etter avstemningen

27/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!