ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Mens det er kaotiske tilstander i Paris og omegn, forårsaket av angivelig ungdomsvold etter politidrapet på den 17-årige innvandrerungdommen, tydeligvis godt krydret med og oppildnet av vinningsforbrytere ettersom forretninger stormes under urolighetene og tømmes for dets varer. Dette mens det ultra-høyre partiet Alternative für Deutschland, kjent som AfD og som ble stiftet i 2013, er motstander av all innvandring. Søndag vant partiet i lokalvalg og fikk sin første fulltids ordfører.

 

Angela Merkels 16-årige regjeringsperiode i Tyskland, som er EU-blokkens mest folkerike nasjon omfattet 83 millioner mennesker, og med blokkens største økonomi, var ansvarlig for en stor innvandring til landet. Dette påvirket nok at partiet AfD som klare motstandere av immigrasjon, ble opprettet. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hvem blir Angela Merkels etterfølger?» – link: https://www.em24.uk/hvem-blir-angela-merkels-etterfolger/ og «Olaf Scholz ble i går Tysklands forbundskansler» – link: https://www.em24.uk/olaf-scholz-ble-i-gar-tysklands-forbundskansler/

 

Meningsmålinger for AfD opp mot 20 prosent

AfDs logo

Partiet startet opprinnelig som et moderat høyreorientert eller høyrevridd alternativ til sentrumspartiene CDU og CSU. Fra 2015 anses imidlertid det demokratiske partiet å være en del av det radikale høyre, en undergruppe av ytre høyre som støtter demokratiet. AfD-medlemmer har hatt verv som deltidsordførere på mindre steder.

Den 42 år gamle bonden Hannes Loths valgseier søndag, som heltids ordfører i den lille byen Raguhn-Jessnitz med 9.000 innbyggere, i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt, betraktes som anerkjennelse av partiet og et ytterligere løft for det høyreekstreme anti-immigrasjonspartiet. Dette kommer bare en uke etter at partiet vant sitt første distriktsvalg og kan registrere rekordhøye meningsmålinger omfattet fra 18 til 20 prosent. AfD ligger med disse resultatene bak kansler Olaf Scholzs sosialdemokratene og den konservative blokken CDU og CSU. Dette slik at partiet heretter ikke bare kan avfeies med kun å være en kortsiktig protestbevegelse.

 

Tysklands tredje største parti i 2017

Seter i Bundestag i 2021

AfD har dratt nytte av den økende misnøye med Scholz’ tre-parti koalisjon på grunn av bekymringer om økende inflasjon, dessuten misnøye med regjeringens klima-håndtering.

Ved det føderale valget i 2017 fikk AfD hele 13 prosent av stemmene og vant 94 seter i det tyske Bundestag og ble det tredje største partiet i landet, så vel som det største opposisjonspartiet. Partiet fikk dessuten representanter i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. I det tyske føderale valget i 2021 falt imidlertid AfDs andel av stemmene til 10 prosent og antall seter ble redusert til 83. Partiet rykket følgelig ned til å ble det femte største tyske partiet.

 

Ingen tysk Tea-Parti-bevegelse
AfD er generelt ansett for å være høyreorientert, sosio-økonomisk og sosiokulturell, med en nasjonalkonservativ tone som søker å definere seg selv som både liberalt og konservativt, med vekt på å beskytte suverenitet, vestlig identitet og tysk kultur for en fredelig, demokratisk og suveren nasjonalstat for det tyske folket. Partiet har sterk motstand mot immigrasjon og er sterkt preget av euroskepsis, men skiller seg likevel fra britenes konservative, tilsvarende euroskeptiske og nasjonal-istiske partier, slik som UK Independence Party eller Frankrikes National Front.

Noen kommentatorer har sammenlignet AfD med den amerikanske Tea Party-bevegelsen, som ble startet i 2009 innenfor det republikanske partiet, og fremmet lavere skatter og en reduksjon av statsgjelden og det føderale budsjettunderskuddet produsert av de høye offentlige utgifter. Dette på grunn av partiets kampanjer mot redningsaksjoner i eurosonen. Partiets tidlige ledelse bestred imidlertid dette og antydet at partiet ikke var ute etter å tiltrekke høyreekstreme.

De vises til republikanernes kamp mot Biden-administrasjonen tidligere i år, artiklene «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link: https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/, «Suspension instead of raising the US debt ceiling» – link: https://www.em24.uk/suspension-instead-of-raising-the-us-debt-ceiling/, «Global economy will be damaged by US debt default» – link: https://www.em24.uk/global-economy-will-be-damaged-by-us-debt-default/ og «Republicans reject raising the us debt limit» – link: https://www.em24.uk/republicans-reject-raising-the-us-debt-limit/, samt «The US Senate approved the debt agreement» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-approved-the-debt-agreement/

 

Featured image: Tysklands Bundestag

05/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE