ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

The International Court of Justice – ICJ, FNs høyesterett som holder til i den nederlandske byen Haag, avgjorde fredag at Aserbajdsjan må la etniske armenere som flyktet til Armenia, få returnere til sine hjem i det omstridte territoriet Nagorno-Karabakh, som Aserbajdsjan beslagla i en lyn-offensiv i september.

 

Kart over territoriet

 

Aserbajdsjans angrep var blitt innledet etter en mer enn ni måneder lang beleiring som stoppet tilgangen til viktige varer for innbyggerne. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Azerbaijan attacks Nagorno-Karabakh region» – link: https://www.em24.uk/azerbaijan-attacks-nagorno-karabakh-region/

Det vises videre til artiklene «About 45.000 have escaped Nagorno-Karabakh» – link: https://www.em24.uk/about-45-000-have-escaped-nagorno-karabakh/, «Våpenhvile mellom det muslimske Aserbajdsjan og det kristne Armenia» – link: https://www.em24.uk/vapenhvile-mellom-aserbajdsjan-og-armenia/, «Nagorno-Karabakh-konflikten – Armenia og Aserbajdsjan» – link: https://www.em24.uk/nagorno-karabakh-konflikten-armenia-og-aserbajdsjan/ og «Violation of ceasefire between Armenia and Azerbaijan» – link: https://www.em24.uk/violation-of-ceasefire-between-armenia-and-azerbaijan/

 

Etnisk undertrykkelse

Etnisk undertrykkelse i Nagorno-Karabakh

 

FNs domstol legger sin lit til at dommen vil tvinge styresmaktene i Baku til å avslutte fordrivelse av de etniske armenere fra territoriet, samt for øvrig legge muligheten til rette for at alle som ønsker å returnere til sine hjem kan gjøre dette. Under høringene ved domstolen den 12. oktober, beskyldte begge sider hverandre for etnisk undertrykkelse av sine folkegrupper i Nagorno-Karabakh-regionen som ligger innenfor Azerbaijans territorium.

De kristne armenere har i mer enn 100 år, over hele verden, desperat kjempet for å få anerkjent den systematiske utryddelsen av nærmere 1,5 millioner av sine forfedre, som tyrkerne gjennomførte under første verdenskrig, den gang tyrkerne var en del av Det osmanske riket. Armenia ble kristnet mellom år 301 og 314 ved at Kong Tiridates III av Armenia gjorde kristendommen til statsreligion.

Folkemordet, «The Armenian genocide», regnes som det første moderne folkemordet, og ble anerkjent i USAs Representantenes Hus i april 2021 med et overveldende flertall. Det er vel ikke urimelig å sette amerikanernes tidspunkt for anerkjennelsen i forbindelse med tyrkernes pågående håndtering av kurderne. Det vises til artikkelen «The Armenian genocide recognized by the USA» – link: https://www.em24.uk/det-armenske-folkemordet-anerkjent-av-usa/

 

Religionskrig

Tidligere kamper i Nagorno-Karabakh

 

Det muslimske Aserbajdsjans én-dagsoffensiv bør kunne betraktes som en fortsatt muslimsk terror mot kristne armenere. Offensiven ga imidlertid Aserbajdsjan full kontroll over den fjellrike utbryterregionen, som armenerne hadde hatt herredømmet over de vel 30 årene siden oppløsningen av Sovjetunionen som den gang hadde omfattet både Armenia og Aserbajdsjan.

Angrepet utløste en øyeblikkelig masseeksodus bestående av de fleste av etnisk kristne armenere, omkring 120.000 personer, som i all hast flyktet inn i Armenia. Dette til tross for at disse i årtusener hadde utgjort flertallet av befolkningen i Nagorno-Karabakh. I dag er nesten ingen etniske armenere igjen i regionen.

 

Armenere utrygge i enklaven

Dagliglivet – eldre menn på benk i Nagorno-Karabakh

 

Nagorno-Karabakh enklaven er internasjonalt anerkjent som Aserbajdsjans territorium. Retten uttalte også at Aserbajdsjan må garantere at de armenerne som forblir i Nagorno-Karabakh «vil være frie for bruk av makt eller trusler som kan få de til å flykte på nytt».

Aserbajdsjans utenriksdepartement skal ha kommentert med at, «landet er forpliktet til å opprettholde menneskerettighetene, også til de armenske beboerne i Nagorno-Karabakh på lik linje med andre borgere i Aserbajdsjan».

De etniske armenere som har flyktet betrakter imidlertid Aserbajdsjan som en fiendtlig makt. Disse har naturligvis derfor uttrykt sterk tvil om at de vil være særlig trygge dersom de vender tilbake.

 

Featured image: The International Court of Justice

20/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!