ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

De Iran-støttede Houthi-opprørere i Jemen kapret søndag et Bahamas-flagget lasteskip i internasjonalt farvann utenfor kysten av Jemens havneby Hodeida, nær kysten av Eritrea. Besetningen på 25 av flere nasjonaliteter, ble tatt som gisler, men det skal visstnok ikke finnes israelere ombord.

 

Galaxy Leader

 

Israelske myndigheter insisterer på at skipet med navn Galaxy Leader, som hadde gått gjennom Suez-kanalen på vei fra Tyrkia til India, er britisk eid og drives av et japansk verft. Offentlige shipping registre forteller imidlertid at skipet er israelsk eid. Et annet skip eid av samme israelske reder, ble utsatt for en eksplosjon i Omanbukta i 2021, for hvilket Iran ble holdt ansvarlig.

 

Afrikas Horn med Bab el-Mandeb stredet

 

Kapringen av Galaxy Leader vekker imidlertid frykt for at Israel-Hamas-krigen vil få omfattende maritime konsekvenser. Houthiene har advart om at disse vil fortsette sin aktivitet mot skip på vei til og fra Israel eller eid av israelere, inntil Israel avslutter kampene på Gaza-stripen.

 

US krigsskip i Rødehavet

Destroyeren Thomas Hudner

 

Opprørerne firte seg ned på lasteskipet fra et helikopter. Forøvrig har amerikanske krigsskip flere ganger i løpet av de sist siste månedene skutt ned missiler og droner over Rødehavet fra Jemens Houthi-styrker. Det var antatt at disse var på vei mot Israel eller alternativt mot amerikanske fartøy og baser.

Siste gang amerikanerne skjøt ned en drone var den 15. november, av destroyeren Thomas Hudner som seilte mot Bab-el-Mandeb-stredet ved innløpet til Rødehavet, som skiller den arabiske halvøy fra Afrika. Dette er en viktig rute for global skipsfart. Den amerikanske marinen har følgelig stasjonert flere skip i Rødehavet siden starten av Israel-Hamas-krigen den 7. oktober.

 

Featured image: Cargoskipet Galaxy Leader

20/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!