ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

WikiLeaks-gründeren Julian Assange står fortsatt overfor utlevering til USA fra Storbritannia. Onsdag vedtok det australske parlamentet, etter alle årene med juridisk kamp i utlandet, et forslag med en oppfordring som krever at Assange skal returneres til hjemlandet. Dette med full støtte fra statsminister Anthony Albanese.

 

Etter alle årene med juridisk kamp i utlandet mot journalisten Julian Assange, mener australske myndigheter at forfølgelsen av denne journalisten må få en ende.

 

Statsminister Anthony Albanese

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Australia is trying to get Julian Assange released» – link: https://www.em24.uk/australia-is-trying-to-get-julian-assange-released/, «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk høyesterett» – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/, «Julian Assange to be extradited to the United States» – link: https://www.em24.uk/julian-assange-to-be-extradited-to-the-united-states/, «Members of the German Bundestag are demanding the release of Julian Assange» – link: https://www.em24.uk/members-of-the-german-bundestag-are-demanding-release-of-julian-assange/ og «Only politicians can change Julian Assange’s fate» – link: https://www.em24.uk/only-politicians-can-change-julian-assanges-fate/

 

Journalistens plikt

Journalist Julian Assange

 

Det bør imidlertid tilføyes, at det ikke bare er USA som benytter rettsapparatet til å kneble journalister selv om pressefriheten i USA er temmelig frigjort. Det samme gjør også fordekt, såkalt rettslig pyntelig rangerte land, som troner høyest på lista for rettssikkerhet i verden.

 

Australia kjemper fortsatt

Fra Australias parlament

 

Det australske parlamentet med statsminister Albanese i spissen, har anmodet om at ytterligere rettsforfølgelse mot den australsk statsborgeren Julian Assange, som har vært rettsforfulgt av amerikanske og britiske myndigheter, straks avsluttes uten ytterligere viderverdigheter.

Australia avviser omstridt utlevering av Assange fra Storbritannia til USA. Dette grunnet siktelse for angivelig spionasje forårsaket av at denne i 2010 publiserte påstått topphemmelige, pr. i dag totalt uinteressante, amerikanske dokumenter om nå for så vidt avsluttede kriger.

Den ene krigen, som klart var basert på uredelig begrunnelse, men dog likevel var høyst berettiget vedrørende andre forhold, ble vunnet mot Irak. Den andre angjeldende krigen, i Afghanistan, resulterte nærmest i et pinlig tap og ble plutselig avsluttet ved angripernes hastige flukt, nærmest «med halen mellom bena», mens den beroende moderne befolkningen, spesielt kvinnene, lider under de verste tyranniserende forhold.

 

Forsvarets rett til å beskytte sine interesser

Representant for forsvaret – General Randy A. George

 

Selvfølgelig må også det amerikanske forsvaret ha rett til å beskytte sensitiv militær informasjon mot all slags spionasje, men journalister har også tilsvarende plikt til å publisere om forhold, hvilket disse mener er urovekkende. Det vil derfor være nyttig for samfunnet å ha kjennskap til eventuelle overtramp for bedre å styre sine myndigheters nødvendige forsvar i akseptabel retning, hvor enn forsvaret måtte befinne seg for å kjempe.

 

Den største forbryteren?

Tidligere president Donald Trump

 

Settes WikiLeaks-grunnleggeren Assanges såkalte synder opp imot den tidligere én-periodes presidenten Donald Trumps omfattende synderegister opp gjennom tidene, eksempelvis at Trump kunne ha drept ti-talls, om ikke hundre-talls, av amerikanske lovgivere under angrepet på Kongressen i 2020, men drepte tilfeldigvis kun fire tjenestemenn som pliktoppfyllende forsvarte sitt lands parlament mot bermen som deltok.

Trump, som var direkte ansvarlig for massakren i Kongressen i henhold dennes egen partileder, senator Addison Mitchell McConnell Jr. eller Mitch McConnell som den for så vidt ærbare, lenge tjenende senatoren kaller seg. Det vises til artikkelen «Valgt president Joe Bidens seier bekreftet av Kongressen» – link: https://www.em24.uk/valgt-president-joe-bidens-seier-bekreftet-av-kongressen/

Det vises til én av mange artikler relatert til angrepet på Capitol – «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

Det spørres, hvem er den største syndebukken – journalisten Assange eller den avgåtte president Trump, som for tiden, utvilsomt særdeles dyktig, på nytt forsøker å manipulere seg inn i Det hvite hus for en ny periode, til tross for alle ubesvarte, rettslige spørsmål rundt denne personlig?

 

Innskrenkes pressefrihetens rekkevidde?

Pressefrihet

 

Assange offentliggjorde altså kun informasjon som den oppofrende journalisten besatt, hvilket den amerikanske sikkerhetsmyndigheten med egne feil hadde gjort tilgjengelig for journalisten. Denne hadde imidlertid selv ikke rekvirert dokumentene direkte fra de amerikanske myndighetene, men fått disse indirekte fra tredjemann.

Det australske parlamentet krever imidlertid, uansett, at Assange sendes hjem før WikiLeaks-grunnleggerens sak framstilles i Storbritannias High Court of Justice i neste uke. Dette som et siste desperat forsøk på å anke beslutningen om utlevering til USA, hvor Assange, slik det er framstilt fra amerikansk hold, kan vente fengsling livet ut.

Onsdag vedtok altså det australske parlamentet med støtte av statsministeren, en oppfordring om at journalist Assange skal returneres til hjemlandet. Dessuten, at USA og Storbritannia avslutter pågående rettergang. Journalisten har prinsipielt kun utført sin plikt som journalist, som selvfølgelig kan diskuteres tilknyttet dennes vurdering av tilgjengelige data. Imidlertid, alt tatt i betraktning, har den amerikanske sikkerhetstjenesten begått egne feil som lot hemmelige dokumenter være tilgjengelig for en pliktoppfyllende journalist som kanskje ikke var kompetent til å vurdere det han fikk tilsendt opp mot en rettsinstans’ senere beslutning tilknyttet publiseringen.

 

Hva mener du som leser om dette betente forholdet, bør Assange slippes fri?

Gi din kommentar på nedenfor angitte kommentarfelt.

 

Featured image:  Fra Australias parlament

15/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!