ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Eris-varianten av Covid-19, oppkalt etter Eris, uenighetens gudinne i gresk mytologi, har det offisielle navnet EG.5 og er en SARS-CoV-2-variant, som sprer seg raskt. Eksperter uttaler at denne varianten ikke er farligere enn tidligere versjoner. Bekymringen øker likevel for Eris, som i dag er blitt den dominerende varianten i USA.

 

Det vises til koronaepidemiens start for tre år siden og den store usikkerheten som rådet, med henvisning til noen av artiklene som etter hvert også fulgte i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Sterk uenighet om EU-lansert «Marshall Plan» mot corona-pandemien» link: https://www.em24.uk/sterk-uenighet-om-eu-lansert-marshall-plan-mot-corona-pandemien/, «Medisin mot coronaviruset først om ett desennium» – link: https://www.em24.uk/medisin-mot-koronaviruset-forst-om-ett-desennium/, «Kan bli smittet av Covid-19 på nytt» – link: https://www.em24.uk/kan-bli-smittet-av-covid-19-pa-nytt/, «Advarsel mot vaksineresistente mutasjoner» – link: https://www.em24.uk/advarsel-mot-vaksineresistente-mutasjoner/, «Etter en noe langsom start øker Covid-19-vaksinasjonen i EU» – link: https://www.em24.uk/etter-en-noe-langsom-start-oker-covid-19-vaksinasjonen-i-eu/, «Covid-19 vaksinen taper effekt» – link: https://www.em24.uk/covid-19-vaksinen-taper-effekt/, «Østerrike vil pålegge obligatorisk Covid-19 vaksine» – link: https://www.em24.uk/osterrike-vil-palegg-obligatorisk-covid-19-vaksine/, «Antibody against all mutations of the corona virus?» – link: https://www.em24.uk/antibody-against-all-mutations-of-the-corona-virus/

 

Variant av interesse

Direktør i WHO Dr. Tedros A. Ghebreyesus

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer Eris som en «variant av interesse». Forut hadde varianten vært under overvåkning. Eris skal ha genetiske endringer som gir den en gunst eller fordel, samtidig som den er mer motstandsdyktig mot antistoffer og har fått ekspanderende jevn utbredelse. Den har hittil blitt observert i 51 land og er blitt sekvensert i vel én tredjedel av testede Covid-tilfeller. Eris karakteriseres som mer overførbar enn forgjengerne og etablerer seg som den dominerende varianten.

Økningen i epidemien viser at viruset fortsetter å mutere, men foreløpig ikke i alvorligere former enn med tidligere Omicron-varianter. Den rammer spesielt barn under to år. WHO har uttalt at som folkehelserisiko, vurderes Eris som lav på globalt nivå.  Det vises til artiklene, «Koronavarianten Omicron» – link: https://www.em24.uk/koronavarianten-omicron/, «Ny variant av koronaviruset» – link: https://www.em24.uk/ny-variant-av-koronaviruset/,  «Ny koronavirusvariant “Mu”» – link: https://www.em24.uk/ny-koronavirusvariant-mu/

Situasjonen er så langt fortsatt under kontroll, uten spesiell belastning på sykehusenes intensivavdelinger, men det advares likevel om at trafikken til høsten kan nå betydelige nivåer for helsevesenet. Det anbefales bruk av masker i lukkede, dårlig ventilerte områder som er åpne for publikum. Ettersom effektiviteten av Covid-19-vaksiner reduseres over tid, anbefales boostervaksinering. Det vises til artikkelen  «Hvor smittes folk av koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/hvor-smittes-folk-av-koronaviruset/

Det er imidlertid alltid bekymring for eldre og personer med underliggende tilstander som smittes av  Covid, men Eris utgjør ikke en vesentlig trussel ut over det store antall varianter som for tiden sirkulerer.

 

Opphav i Kina

Covid testing i Kina

Opphavet til covid-pandemien blir vel aldri korrekt kartlagt. Kineserne blir beskylt av mange, rettferdig eller ikke. Det henvises imidlertid til avsnittet «Covid-19 et biologisk våpen» i artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/ Her kan det leses – sitat: «Det vises til generalmajor Qiao Liangs bok «Unrestricted Warfare», i hvilken det framkom forslag til hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Boken tar blant annet opp forholdet med å eksportere et virus for å skape en pandemi.»

Det vises før øvrig til en rekke artikler vedrørende Kina og covid-problemet, «Blokkerer Kina avdekking av opphavet til Covid-19?» – link: https://www.em24.uk/blokkerer-kina-avdekking-av-opphavet-til-covid-19/, «Beskylder Kina andre land for opphavet til covid-19?» – link: https://www.em24.uk/beskylder-kina-andre-land-for-opphavet-til-covid-19/,  «14 land har kritisert WHOs kina-rapport om covid-19» – link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/, «Protests against China’s «zero-covid policy» – link: – https://www.em24.uk/protests-against-chinas-zero-covid-policy/ Har kinesiske laboratorium bevisst produsert koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/, «Kina styrker grepet om Afrika under koronavirus-pandemien» – link: https://www.em24.uk/kina-styrker-grepet-om-afrika-under-koronavirus-pandemien/, «Demonstrations against «zero-covid policy may have softened China’s autonomous governance» – https://www.em24.uk/demonstrations-against-zero-covid-policy-may-have-softened-chinas-autonomous-governance/

Eris-varianten ble i alle fall først identifisert i Kina i februar 2023 og sener oppdaget i USA i april. Den er en etterkommer av en Omicron-variant som har en bemerkelsesverdig mutasjon, hvilket hjelper denne å unnslippe antistoffer utviklet av immunsystemet, som respons på tidligere varianter og vaksiner, hvilket kan bety at flere mennesker er mottakelige fordi viruset kan unnslippe opparbeidet immunitet. Denne egenskapen kan være årsak til at Covid-tilfeller basert på Eris, har begynt å øke over hele verden.

En ny oppdatert boostervaksine som er utviklet, basert på en annen variant som er relativt genetisk lik Eris, skal være i anmarsj og forventes lansert til høsten. Ekspertene uttrykker likevel bekymring for folk med høy risiko. Vaksinene disse har mottatt er ennå for langt unna virkning på Eris-varianten. Eksperter er mer bekymret for andre nye varianter som bærer den samme immununnvikende mutasjonen som Eris, pluss en annen mutasjon som gjør viruset mer overførbart.

Forskere har gitt kombinasjonen av disse mutasjonene kallenavnet «FLip», fordi de begge snur posisjonene til to aminosyrer, merket F og L. Spesialister hevder at ingen enkelt variant hittil har vært spesifikk virkningsfull, men den totale akkumuleringen av mange av disse mutasjonene kan få betydelig innvirkning. Dette selv om disse FLip-variantene for øyeblikket bare utgjør en liten andel av Covid-tilfellene, kan disse utløse en større økning i infeksjoner i de kommende månedene.

Til tross for det økende antallet mutasjoner, skal det visstnok være svært usannsynlig at de nye variantene vil forårsake en økning tilsvarende den som skjedde vinteren 2022, med den første Omicron-varianten. Det foreligger visstnok ingen tegn som indikerer det verden har vært gjennom med Omicron når det gjelder mer overførbarhet, men det vil åpenbart oppstå flere reinfeksjoner selv om disse ikke ser ut til å forårsake betydelig sykdom eller utgjøre umiddelbar fare.

I USA omfatter Eris ved ultimo juli i år, visstnok 17 prosent av alle Covid-tilfeller. Medisinske eksperter har imidlertid sagt at Eris ikke ser ut til å forårsake mer alvorlig sykdom enn tidligere stammer av koronaviruset. Hverken Det hvite hus eller Capitol Hill skal ha gitt advarende uttalelser om forholdet, i den grad det kan virke betryggende for noen.

 

Vaksinasjon den beste beskyttelse

Vaksinering

Antallet sykehusinnleggelser grunnet Covid har generelt gått ned globalt siden årets begynnelse. Symptomene fra Eris-varianten er stort sett lik som fra tidligere varianter, med forkjølelsesplager som sår hals, rennende nese, tetthet, hoste og feber. Det vises til artikkelen «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine?» – link: https://www.em24.uk/trenger-koronavaksinerte-tilleggsvaksine/

På nåværende tidspunkt foreligger det ingen bevis som indikerer at Eris sprer seg lettere, men helsemyndighetene må likevel være oppmerksom, påpekte UK Health Security Agency. Tilgjengelige behandlinger og vaksiner forventes fortsatt å være relativt effektive mot også denne varianten. Ettersom vaksinasjon synes å være den beste måten å beskytte mot alvorlige utfall, bør publikum være forberedt på å kunne begynne vaksinering fra og med høsten.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde – EG.5 – Eris-varianten

16/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!