ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Det har blitt dannet en koalisjonsavtale for et nytt israelsk regjeringssamarbeid. Imidlertid Knesset først godkjenne denne avtalen. Avstemmingen vil skje i løpet av et par uker. Godkjennes avtalen vil Benjamin Netanyahus kontinuerlige 12 års periode som statsminister være avsluttet.

 

Israels nye koalisjonsregjering vil i tilfelle komme til å bli meget uvanlig sammensatt, uten den etter hvert oppfattede, tradisjonelle statsministeren Benjamin Netanyahu, som altså har vært Israels kontinuerlige leder i 12 år.

Det var den 57 år gamle Yair Lapid, lederen for det politiske senterpartiet Yesh Atid (There is a Future), som han selv stiftet i 2012, som hadde fått mandat til å danne ny regjering av Israels 81 år gamle president, advokaten Reuvén Rivlin. Dette etter at Netanyahu hadde måttet melde pass, ettersom han ikke greide å danne ny regjering innen gitt frist. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Statsminister Netanyahu klarer ikke å danne regjering» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahu-klarer-ikke-a-danne-regjering/

 

Fra ytre venstre til ytre høyre

Partileder Yair Lapid

Den 57 år gamle Yair Lapid, har vært journalist og tidligere tv-profil. Fra 2013 til 2014 var Lapid finansminister i Netanyahus regjering, etter at Lapids parti Yesh Atid hadde oppnådd 19 seter i Knesset ved valget i 2013 og med det blitt det nest største partiet. Lapid, som ikke har noen formell utdannelse, er vel kanskje avhengig av samarbeid med Naftali Bennett som har jusutdannelse.

 

Partileder Naftali Bennett

«For tiden», hvilket man vel alltid bør si når man skriver eller snakker om Israels politikk, samarbeider Yair Lapid med den 49 år gamle juristen Naftali Bennett som var forsvarsminister i en av Netanyahus tidligere regjeringer, fra 2019 inntil general  Benjamin Gantz tok over i 2020 i forbindelse med koalisjonen som ble formet etter det fjerde raske etterfølgende valg.

Bennett var i tiden 2012 til 2018 leder for partiet Jewish Home, dessuten leder for den ikke parlamentariske bevegelsen My Israel, foruten også tidligere å ha vært leder for Judea and Samaria Area Council. Bennett er leder for det politiske partiet New Right og altså «for tiden» sammen med en annen leder, Ayelet Shaked.

Den nydannede koalisjonen inkluderer partier og kandidater fra Netanyahus tidligere sterke konservative allierte, til andre høyreorienterte delegater, men også til senter- og venstre- orienterte politikere og partier. Den nye koalisjonen vil dessuten til og med bli støttet av det lille arabiske, islamske Ra’am-partiet som ledes av Mansour Abbas hvis hovedløfte i valget var større involvering av arabiske borgere i israelsk politikk.

Den diversifiserte politiske avtalen voldte nok tydeligvis voldsomme kontroverser ettersom den ble signerte bare to timer før fristen utløp. Om troen på om dette fargekartet av partier og meninger vil lykkes, er imidlertid temmelig blandet hos publikum. Israelsk presse har ikke vært særlig optimistisk om koalisjonens framtid. Får man imidlertid først dannet en slags regjering vil i alle fall en ny statsminister som ikke er Netanyahu, kunne sitte inntil man får gjennomført et sjette nyvalg, hvilket også Netanyahu vil gjøre dersom godkjennelse av koalisjonen mislykkes i Knesset, da denne først skal prøves innen ett par uker.

 

Hovedpoenget var å bli kvitt Netanyahu

Statsminister Benjamin Netanyahu

Tilsynelatende var hovedpoenget med den sammensatte koalisjonsavtalen for enhver pris først og fremst å kvitte seg med Netanyahus langvarige innflytelse.

Regjeringssamarbeidet mellom Netanyahu og general Gantz fra den Blå og Hvite fraksjonen var som forventet, kortvarig med utskriving av det femte nyvalg på rad i mars i våres, som ikke ga Netanyahus Likud-parti det nødvendige antall stemmer. Det vises til ytterligere artikler i www.em24.uk – «Mindretalls-regjering i Israel» link: https://www.em24.uk/mindretallsregjering-i-israel/ og «Fjerde valget på rad i Israel?» – link: https://www.em24.uk/fjerde-valget-pa-rad-i-israel/

 

Fortsatt spørsmål om Knessets anerkjennelse

Israelsk bosetting på Vestbredden

Den nye koalisjonsavtalen må fremdeles stemmes over i Knesset i løpet av de neste ukene, før eventuell regjering kan sverges inn. Netanyahu er betegnet som en politisk ringrev. Det må forventes at denne og dennes tilhengere vil være aktive for å splitte den besynderlige, ulikt sammensatte koalisjonen.

Analytikere mener det vil bli tøft for noen høyreorienterte delegater i det israelske parlamentet Knesset, hvilke allerede sjikaneres som «forrædere» – ved å forlate sitt løfte for hvilket disse er innvalgt til sitt parlamentsete. Dette ettersom koalisjonen kun har et flertall omfattet 61 seter av de totale 120.

Det kan eksempelvis nevnes at Bennett med sitt lille parti omfattet syv delegater i Knesset, hvorav én ikke støtter en ny regjering ledet av Lapid, alltid har hatt et godt forhold til Netanyahu og deltok da også i dennes regjering som forsvarsminister inntil han måtte frasi seg stillingen grunnet general Gantz’ inntreden i den forrige regjeringen med prospekt om å bli statsminister etter Netanyahus først avviklede 18 måneder i denne posten.

Vesentlig er det spesielt at Bennett dessuten åpent er motstander av en palestinsk suveren stat, samt at han ønsker annektering av den okkuperte Vestbredden som en del av Israel. Bennett har meddelt at han også eventuelt vil bli med i en ny regjering dannet av Netanyahu, men «for tiden» i en ny regjering ledet av Lapid. Netanyahu er derfor mildt sagt forbannet. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

 

Tilsidesetter internasjonale forhold

Tyrkias ambassadør Kemal og Israels president Rivlin

Tilsynelatende levnes ikke Netanyahu noen særlig kreditt av dennes politiske kolleger, som kun synes opptatt av å smi sine smålige interesser, til tross for blant annet Netanyahus Abrahamsavtaler med fire nye arabiske land. Avtaler som omfatter både opprettelse av diplomatiske forbindelser og samarbeid. Disse avtalene beviser i tillegg aktelse av araberne, samt ønske fra arabiske land om å investere i det tidligere utskjelte Israel. Heller ikke betrakter Netanyahus Knesset-kolleger hva den ugreie politiske situasjonen i Israel kan bety for påvirkning av landets fiender, Hamas og Iran. Dessuten heller ikke hva den urolige politiske situasjonen kan bety for de alltid tilstedeværende lojale vennene i Washington. Disse som uansett parti, demokrater eller republikanere, nedlegger veto mot enhver negativ internasjonal sanksjon mot Israel. Dette selv om disse vetoene også av mange tilsynelatende av og til nedlegges kun for å sikre seg de amerikanske jødenes valgstemmer.

Det vises igjen til artikler i www.em24.uk – «Arabisk fond for investering i Israel» – link: https://www.em24.uk/arabisk-fond-for-investering-i-israel/ , «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/ , «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/ , «Bahrain etterfølger De forente arabiske emiraters avtale med Israel» – link: , https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/ , «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/ og «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/

 

 

Featured image: Klagemuren i Jerusalem

03/06/2021

.