ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Dersom Joe Biden ikke kan være demokratenes presidentkandidat i 2024, vil den tidligere populære førstedamen, advokaten Michelle Obama, kunne ta Bidens plass. Hun kjempet for sin ektemann Barak Obama, både for dennes første og andre presidentperiode. Ektemannen ville ikke nødvendigvis ha vunnet uten sin velutdannede og tilsynelatende særlig intelligente, staselige ektefelle.

 

Michelle Obama er en jordnær dame av folket. Det vises til omtalen av hennes bok – «Michelle Obamas bok «Becoming – omtale» – link: https://www.em24.uk/michelle-obamas-bok-becoming-omtale/

 

Mulig USAs første kvinnelige president

Advokat Michelle Obama

Dersom eksempelvis president Joe Bidens sønns Hunter kavalkade av begivenheter som står foran rettslig behandling, eksempelvis skulle vanskeliggjøre president Bidens valg eller den aldrende presidentens helse og ellers mulig mentale svekkelse skulle gjøre det samme, har ikke det demokratiske partiet så mange potensielle innbyttere som aktuell presidentkandidat.

Den tidligere førstedamen Michelle Obama er imidlertid en kjent demokrat og erfaren politiker som kunne ta Bidens plass på tampen av valgrunden, ettersom hun både har navn som gjenkjennes og dessuten er umåtelig populær, samt er blant nasjonens mest beundrede mennesker, hvilket vil kunne hjelpe henne til å vinne.

En annen faktor som også er til stede, Michelle vil bli den første kvinnelige presidenten i verdens mest dominerende land. Det er ikke urimelig at USAs kvinner prinsipielt derfor vil komme til å stemme på henne, enten de er demokratiske eller ivrige GOP-tilhengere. Det vil rimeligvis være ektefellen Barak Obamas renommé og prestasjoner som vil skaffe Michelle basisen for hennes politikk, på samme vis som Hillary Clinton arbeidet videre basert på sin ektefelle Bill Clintons presidentskap, dog selvfølgelig ikke hensyntatt ektemannens personlige skandaler.

 

Forrige kvinnelige presidentkandidat utslått

Presidentkandidat 2016 Hillary Clinton

Med hensyn til Michelles sjanser for å bli valgt til president, bør man huske på at Hillary Clinton oppnådde flere stemmer enn sin motpart Donald Trump, men vant ikke det nødvendige antall valgmenn.

Ekteparet Clinton hadde imidlertid sin egen personlige skandale, Whitewater-skandalen, eller enkelt benevnt Whitewater. Det som var en amerikansk politisk kontrovers på 1990-tallet.

Det begynte med en etterforskning av Bill og Hillary Clintons eiendomsinvesteringer i Whitewater Development Corporation. Presidentparet Clinton kom etter hvert klar av enhver forseelse tilknyttet denne skandalen, men det var likevel et etterforsket lovstridig forhold som kunne ha påvirket stemmegivningen til mengder av ordinære mennesker negativt.

Senere hadde Bill Clinton en affære med sin sekretær Monica Lewinsky. I desember 1998 var Clintons demokratiske parti i mindretall i begge kongresskamrene. Noen få demokratiske medlemmer av Kongressen og de fleste i det opposisjonelle republikanske partiet, hevdet at Clintons falske vitnemål og angivelige påvirkning av Lewinsky sin forklaring, var en forbrytelse som bevirket mened eller falsk ed, som dermed var et straffbart lovbrudd.

 

Kan bli valgets motpart uansett tiltaler

Donald Trump

Representantenes hus utstedte to riksrettssaker mot Clinton, som ble etterfulgt av en 21-dagers rettssak i Senatet – altså en impeachment case. Samme type sak som også Donald Trump ble frikjent for tilknyttet sin oppfordring til angrepet på Capitol Hill grunnet sin tilhørighet i GOP. Det vises til avsnittet «Impeachment avstemningen mot Donald Trump» i artikkelen «Is US senator Mitch McConnell ending his service?» – link: https://www.em24.uk/is-us-senator-mitch-mcconnell-ending-his-service/

Det foreligger tre separate tiltaler mot Donald Trump og en fjerde stevning står på trappene, alle med saker forventet avholdt før valget i 2024. Det sees likevel ut som om president Trump eventuelt vil kunne bli Michelles motkandidat, dersom hun stiller, idet Trump til tross for dennes kamp mot pålemyndigheten, stadig vinner oppfølge fra det republikanske partiet. Valgt som president kan Trump benåde seg selv vedrørende føderale saksanliggende, stevninger foretatt i lokale stater ligger derimot utenfor presidentens virkeområde.

Michelle Obama kan imidlertid også plukke opp stemmer fra en rekke ikke GOP-troe som avskyr Trump etter hans forhåndsplanlagte, påfølgende handlinger etter å ha tapt valget, det vises til artikkelen «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Korrupsjon i rettsbedømmelsen

Senator Mitch McConnell

Det må påregnes at det er en mengde amerikanere som ikke nødvendigvis snur kappa etter hva som lønner seg for partiet, uansett egen oppfatning, slik som senator Mitch McConnell ga uttrykk for. Det siteres fra det ovennevnte avsnittet Impeachment avstemningen mot Donald Trump: «Mange amerikanere ble irriterte på McConnell tilknyttet avstemningen i senatet vedrørende impeachment-saken mot den avgåtte president Donald Trump. McConnell hadde stemt nei til impeachment. Han sa, for muligens å rense sin samvittighet eller fri til mulige Trump-motstandere, at Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemningen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty».

McConnell hadde allerede for uker siden uttalt at «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.» McConnell må likevel ha lagt til grunn, ettersom han den tiden ikke var svært populær i hjemstaten, at hans politiske karriere ville ha vært avsluttet dersom han hadde stemt ja til impeachment. McConnell ville kunne ha fått problemer med å opprettholde sitt kandidatur i Kentucky og var vel derfor tvunget til å stemme nei. Det bemerkes at Trump vant 1.326.646 eller 62,1 % og Biden kun 772.474 eller 36.2 % av stemmene under presidentvalget i Kentucky, som har 8 valgmenn.

 

Ikke alene om å kaste skygger

President Joe Biden

Selv om Trump kaster skygger over Det hvite hus, følger det også oppsiktsvekkende skygger med Biden i Huset. Det henvises til artikkelen «Trump as presidential candidate in 2024 and what about Biden?» – link: https://www.em24.uk/trump-as-presidential-candidate-in-2024-and-what-about-biden/

Daglig ble man opplyst i pressen om president Donald Trumps klovneaktige udugelighet og tidligere frynsete forretningsliv, men demokratenes kandidat Joe Biden er heller ikke en lytefri søndagsskolegutt. Det vises til artikkelen «Joe Bidens korrupsjonsaffære i Ukraina» – link: https://www.em24.uk/joe-bidens-korrupsjonsaffaere-i-ukraina/

Det vises dessuten til artikkelen «Mediesensur i USA-valget» – link: https://www.em24.uk/mediesensur-i-usa-valget/  Avsløringer om president Bidens påståtte medvirkning og innflytelse i Hunter Bidens lysskye virksomhet, rammer ikke bare Joe Bidens presidentskap, men det kaster også skygge på og påvirker president Obamas drift i Det hvite hus.

Michelle var imidlertid ikke president, men det er uomtvistelig ektemannens renommé  og prestasjoner som ført og fremst som vil være hennes angrepsvåpen for eventuelt å vinne valget i 2024. Det vil selvfølgelig bli spurt om hva president Obama kjente til om Joe Bidens åpenbare korrupsjon. Oppfatningen om at Obama-administrasjonen gjennomførte en skandalefri periode i Det hvite hus kan etter hvert, når man på nytt får gått denne påstanden i sømmene, få seg en skikkelig trøkk.

 

House Oversight Committee

Komitéens medlemmer

House Oversight Committee ledet av James Comer, har produsert en plausibel rapport om at Hunter Biden tjente millioner av dollar på å selge tilgang til sin far mens sistnevnte fungerte som visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017. Herunder at visepresidenten aktivt deltok i sønnens lysskye aktiviteter.

Hunter skal visstnok ha hentet inn titalls millioner dollar gjennom et dusin skallselskap i korrupte land, til seg selv og en rekke Biden-familiemedlemmer. Hunter betalte regninger for Joe og Jill som er farens kone, faren møtte sønnens forretningsforbindelser, FBI-informanter hevder at Joe og Hunter hver for seg tok 5 millioner dollar i bestikkelser fra en ukrainsk oligark og en tidligere partner til Hunter skal visstnok offentlig ha uttalt at Joe tjente godt på sønnens forretninger. Spørsmålet blir, hvorfor stoppet ikke president Obama Joe Bidens og sønnens åpenbare ulovligheter og visepresidentens utilbørlig økonomiske utnyttelse av dennes stilling.

For fire år siden avslørte en tjenestemann i utenriksdepartementet, for Kongressens etterforskere bak lukkede dører, at han i 2015 hadde varslet en høytstående tjenestemann i Det hvite hus om at Hunter Biden satt i styret til Burisma Holdings Limited et ukrainsknaturgasselskap med hovedkontor i Limassol på ‎Kypros, hvilket kunne utgjøre en interessekonflikt.

Etterforskere har påstått at Hunter, som åpenbart ikke hadde noe kjennskap til naturgass, hevet mer enn 80.000 dollar i måneden for å sitte i det ukrainske gasselskapet Burismas styre, hvilket ble redusert til det halve etter at Biden fratrådte som visepresident. En FBI-informant skal ha rapportert at Burismas administrerende direktør visstnok skal ha betalt Hunter og Joe Biden 5 millioner dollar hver, for at den ukrainske aktoren eller prosecutor general of Ukraine Viktor Shokin, som etterforsket Burisma-selskapet, skulle bli fjernet.

En tidligere stenograf for Det hvite hus, Mike McCormick, skal ha påstått at Jake Sullivan, som var stenograf for president Obama, hadde fortalt journalister at et av oppdragene til visepresident Joe Biden under dennes visit i Ukraina få dager etter at Hunter hadde blitt medlem av Burismas styre, var å sikre amerikanske investeringer i landets energisektor. Kongressen skal en tid deretter ha godkjent 50 millioner dollar til dette formålet, hvilket blant annet også kom Burisma til gode. Det hvite hus måtte nok derfor ha vært fullstendig klar over Hunter Bidens aktiviteter.

Presset på president Biden om å forlate 2024-valget, vil rimeligvis bare eskalere. Desto lenger demokratene venter, jo mer hektisk vil være for å finne en brukende demokratisk kandidat som kan overta Bidens plass. Michelle Obama kan være et mulig valg eller et plausibelt håp for demokratene, men også hun kan dessverre bli besudlet av demokratenes tidligere personlige forretningsdisposisjoner.

 

Featured image: Michelle Obama

17/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!