ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Natt til den 14. april realiserte Iran sine trusler mot Israel, etter dennes luftangrep mot den iranske ambassaden i Syrias hovedstad Damaskus den 1. april som drepte 13 mennesker, med omkring 350 eller flere droner og missiler.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Iran vows revenge on Israel» – link: https://www.em24.uk/iran-vows-revenge-on-israel/

 

Alle våpen nedskutt

Irans drone- og missilangrep

 

Alle våpen ble nedskutt av Israels luftforsvar assistert av amerikanske, britiske og jordanske flystyrker. Det er imidlertid hittil ikke meldt om omkomne, sårede eller relevante materielle skader.

Iranske styrker hadde dagen forut kapret det britisk eide skipet «MSC Aties» i Hormuz stredet og ført dette til Iran. Skipet hadde et mannskap på 25 personer og seilte under portugisisk flagg. Skipet ble kapret ettersom Iran var i den tro at skipet hadde israelske forbindelser og eierskap.

 

Krisemøte i G7

G7 Summit 2023, Hiroshima, Japan

 

G7 gruppen, for hvilken Italia for tiden holder presidentskapet, omfattet nasjonene Canada, France, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA, vil holde en video-konferanse på søndag for å diskutere det iranske angrepet og koordinere de diplomatiske beslutninger.

USA har imidlertid allerede meddelt Iran at denne ikke vil delta i noe gjengjeldelsesangrep. Dette vil imidlertid i tilfelle være opp til Israel, som rimeligvis vil holde seg i ro på amerikansk ordre, for ikke å eskalere situasjonen, men ellers kun utføre eventuelle planlagte tiltak. Det henvises eksempelvis til artikkelen «Potential Israeli strike against Iran» – link: https://www.em24.uk/potential-israeli-strike-against-iran/

 

Featured image: Iransk angrep på Israel, her over Jerusalem

14/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!