ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I en to timer lang tale i Parlamentet i Moskva på torsdag for opptil samlede 1.000 parlamentsmedlemmer og Russlands ledende funksjonærer, diplomater og journalister, i forkant av kommende valg, advarte landets president Vladimir Putin om at dersom Vestens nasjoner sender tropper til Ukraina risikeres en global atomkrig.

 

Det vises til Frankrikes president Emmanuel Macrons uttalelse på konferansen tilknyttet Ukraina-krigen som mandag ble avholdt i Elysee-palasset i Paris for ledere og representanter for Ukrainas allierte. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Western troops soon in Ukraine?» – link: https://www.em24.uk/western-troops-soon-in-ukraine/

 

Sverget på oppfyllelse av målsetningen

Avfyring av en interkontinentale missil

 

President Vladimir Putin sverget i sin tale om å oppfylle Moskvas mål i Ukraina, og advarte Vestens nasjoner på det sterkeste om at i tilfelle disse involverer seg mer omfattende i motstanden mot den russiske manøver i Ukraina, ville det kunne medførte en global atomkonflikt som vil bety total destruksjon av vår sivilisasjon. Disse vestlige nasjonene vil i tilfelle selv være ansvarlige for denne risiko.

Det ble presisert at Russlands atomstyrker er i fullt beredskap, med både interkontinentale ballistiske missiler, kryssermissiler og atom-bærende droner. Putin benektet imidlertid for amerikansk påstand om at Russland skulle ha planer om å utplassere atomvåpen i satellitter.

 

Annekterte provinser russisk eiendom

President Vladimir Putin

 

Ved hjelp av trusler, supplert ved å sverge i talen, konfirmerte diktatoren Putin at de erobrede og annekterte provinser i Ukraina for evig ville forbli russisk territorium. Diktatoren vil derfor rimeligvis fortsette kampen med kynisk terror-bombardement av sivile ukrainerne, inntil disse er utmattet, dog ikke hensyntatt egne store tap han måtte vite er en del av prisen som det russiske folk må betale. Presidenten presiserte at denne flere ganger hadde signalisert forhandlingsvilje for å få avsluttet  kampene, men uten å ha møtt noen velvilje fra motpartens side.

President Putin regjerer Russland som en diktator ved sin pyramide-nepotisme, et system som han møysommelig har bygget opp gjennom en mannsalder, fra sin inntreden hos president Boris Jeltsin på midten av 1990-tallet, med seg selv enerådende på toppen. Det vises til avsnittet «Styringssystem ved nepotisme» i artikkelen «Vladimir Putin’s pyramid ruled by nepotism» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putins-pyramid-ruled-by-nepotism/

 

Påvirkningskraft

President Vladimir Putin og tidligere president Donald Trump

 

Det bør bemerkes at den ledende kandidaten for republikanerne i De forente staters nominasjon til presidentvalget, Donald Trump, har uttalt at han umiddelbart skal kunne stanse krigen i Ukrainia, mest sannsynlig ved å følge Putins stipulerte krav og tvinge Ukraina til å akseptere forlik på Putins premisser.

Dette vil forklare hvorfor republikanerne i Representantenes hus innbitt holder tilbake den av Senatet godkjente bistandspakken til Ukraina. Republikanerne ønsker tydeligvis å svekke Ukrainas motstandskraft. Noe annet er utenkelig tilknyttet tilbakeholdelsen. Det kan derfor tas som gitt at president Putin kalkulerer med at republikanerne vinner president-valget til høsten.

Det vises til artiklene «Trump is silent on Navalny’s death» – link: https://www.em24.uk/trump-is-silent-on-navalnys-death/, «Trump encouraged Russia to attack Nato-members» – link: https://www.em24.uk/trump-encouraged-russia-to-attack-nato-members/, samt «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

 

Opponenten Alexei Navalny gravlagt

Fra begravelsen til Alexei Navalny

 

Alexei Navalny kunne ha vært president Putins mulige opponent i et ordinært, lovlig valg, men som ved sin kanskje noe ubetenksomme retur til Russland etter legebehandling ved et tysk sykehus, etter mordforsøket i august 2020 ved hjelp av Novichok-nervegift hvilket kun disponeres av russiske myndigheter, ble Navalny omgående arrestert.

Ved tilbakekomst til Russland ble Navalny altså straks fengslet og tilsynelatende behendig likvidert foran årets valget, etter rett forut å ha blitt flyttet til et fengsel i Øst-Sibir. Fredag ble Navalny gravlagt under påsyn av tusener av frammøtte tilhengere, dessuten visstnok inkludert diplomater fra flere land.

Alle de frammøtte ville vise Navalny den siste ære, til denne modige, men tydeligvis for dristige motstanderen til det beroende regimet. Dristighet hensyntatt dennes retur til Russland etter sykehusbesøket i Tyskland.

Ved ankomst i Russland ble Navalny altså straks fengslet. Spørsmålet kan være, hvorfor returnerte han til Russland? Var returen på noen måte garantert av tyskerne ettersom disse fikk anledning til å avhente den forgiftede pasienten med fly for den nødvendige, hurtige legebehandlingen.

Den russiske revolusjonæren og teoretikeren Vladimir Lenin bodde i utlandet til det var trygt for han å reise tilbake til Russland. Lenin ble den første og grunnleggende regjeringssjefen i Sovjet-Russland fra 1917 til sin død i 1924, herav i Sovjetunionen i tidsrommet fra 1922 til 1924.

Navalnys begravelse ble overvåket av en arme fra politiet og filmet slik at påtalemyndigheten i ettertid vil kunne arbeide med å identifisere de frammøtte, for å plukke ut personer som vil bli straffet for sitt oppmøte. Studenter som møtte opp vil eksempelvis kunne miste sin studieplass.

Det vises til artiklene «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/, «Alexei Navalny dømt som «ekstremist»» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/, «Alexei Navalny imprisoned throughout Putin’s reign?» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-imprisoned-throughout-putins-reign/, «Alexei Navalny’s imprisonment extended to 19 years» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalnys-imprisonment-extended-to-19-years/,
«Where is Alexei Navalny hidden?» – link: https://www.em24.uk/where-is-alexei-navalny-hidden/, «Missing Alexei Navalny has been located» – link: https://www.em24.uk/missing-alexei-navalny-has-been-located/ og «Opposition leader Alexei Navalny has died in prison» – link: https://www.em24.uk/opposition-leader-alexei-navalny-has-died-in-prison/

Det vises videre til de tre innledende avsnitt i den ovennevnte artikkelen «Vladimir Putin’s pyramid ruled by nepotism».

 

Intet reelt valg

Arrestasjon i Russland

 

President Putins advarsel som ble framsatt ansees å ha vært et demonstrerende ledd relatert til det kommende russiske presidentvalget den 15. -17. mars. Dette dersom man i det hele tatt kan benevne det angivelige valget som noe valg. Dette da president Putin alene styrer alle media, dreper eller arresterer mulige kritikere av dennes politikk, hvilket vil la Putin forbli landets eneste reelt valgbare kandidat.

Det er utenkelig at noe reelt valg kan gjennomføres for noen opposisjonell i et valg, når landets leder ikke kan kritiseres eller at noen kan foreslå endringer av en nasjons beroende politikk.

Eksempelvis hadde en angivelig opposisjonell, som hadde samlet signaturer fra mer enn hundre tusen tilhengere og visstnok skulle være kvalifisert for deltagelse i valget, fått andel av sine tilhengeres signaturer avvist og derfor ikke oppfyller kriteriene for valgdeltagelse. Valget som arrangeres er kun kosmetikk for en diktator.

President Putin skal selv stå oppført som en angivelig uavhengig kandidat i det konstruerte presidentvalget. Det skal imidlertid være tre utvalgte «Kreml-troe» kandidater som skal agitere som alternative opposisjonelle under valget. Den sittende president Putin kan imidlertid bero i sitt embete til 2036 – hvis han lever så lenge.

Det vises til artiklene «Vladimir Putin kan styre Russland fram til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-kan-styre-russland-fram-til-2036/, «Putin vant grunnlovsavstemningen i Russland» – link: https://www.em24.uk/putin-vant-grunnlovsavstemningen-i-russland/ og «Vladimir Putin signerte loven som tillater dennes ledelse til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-signerte-loven-som-tillater-dennes-ledelse-til-2036/

Det henvises ellers til kommentarer om Putins helse i artikkelen «Er Russlands president Putin kreftsyk?» – link: https://www.em24.uk/er-russlands-president-vladimir-putin-kreftsyk/

 

Russland er uinntagelig

Adolf Hitler

 

I sin ovennevnte tale til sin «pyramide-steiner», samt andre eventuelle frammøtte, skal diktatoren Putin også ha henvist til historiens Nazi-Tysklands Adolf Hitler og forut Napoleon Bonapartes invasjonshærers skjebner tilknyttet disses forsøk på å erobre Russland. Dessuten hevdet diktatoren at mens de allierte i vest velger ut mål for å kapre russisk territorium, anklager disse russerne for å ha planer om å angripe Nato-allierte i Europa. Imidlertid vil konsekvensene for de vestlige inntrengerne denne gang bli langt mer tragisk enn det var for de to ovennevnte herrene som i din tid invaderte Russland.

 

Featured image: Vladimir Putin holdt sin tale til Den Føderale Forsamling. Seremonien fant sted i Atrium of Gostiny Dvor, Moskva

01/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!